Latest Event Updates

Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

Posted on Updated on

Saturday 14:00 Fountain Fine Art Gallery
Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

GB. WALES. John Selway painter’s show opening at Llanharnam Grange Cwmbran. 2015

One of the most gifted artists of his generation, John Selway stayed mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Roedd John Selway yn un o arlunwyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, a chafodd lwyddiant cynnar fel myfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au. Dangoswyd ei waith mewn oriel bwysig yn Llundain a chymysgodd yn rhwydd gyda chyd-fyfyrwyr fel David Hockney ac Allen Jones ond tra bod eraill yn ei flwyddyn wedi creu gyrfaoedd yn America dewisodd Selway fynd yn ôl i’w gartref yn  Abertyleri. Yma, dros sawl degawd, cynhyrchodd gelf o’r safon uchaf, yn cwestiynu digwyddiadau ar draws y byd a chreu chwedlau’r un pryd, ond heb yn wybod i’r sefydliad gelf Brydeinig. Nawr, am y tro cyntaf, rhoddir sylw i’w waith mewn llyfr newydd, “Vigilant Information: Encounters with John Selway”. Mae Jon Gower yn gosod ei waith yn ei gyd-destun gan holi’r rhai oedd ei adnabod neu sy’n berchen ar ei luniau yn ogystal â chyfweliadau gyda’r arlunydd ei hun cyn ei farwolaeth yn Hydref 2017. Y ffrwyth yw llyfr am gywirdeb artistig a’r eithriadol gyda gwir ddawn peintio wrth galon y gwaith.

‘The Hunchback in the Park’ Credit: Newport Art Museum and Gallery

John Selway had it all going for him as a student at the Royal College of Art in the 1960s. He had early success with a major London gallery and mixed easily with fellow students such as David Hockney and Allen Jones, but whereas others in the student cohort looked to America to build their careers Selway chose to return home to his native Abertillery. Here, over many decades, he produced art of the highest standard, interrogating world events and myth-making at one and the same time, but all mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’ in which the multi-award winning writer Jon Gower sets his work in context by talking to those who knew him or own his work as well as extensive interviews with the artist himself before he passed away in October 2017. The result is a book about both artistic integrity and exceptionalism, with a genuine painting talent beating at its heart.

Jon Gower is a Hay Festival International Fellow and a former BBC arts and media correspondent who has been making documentary programs for television and radio for 30 years. He is the author of several books, including An Island Called Smith and The Story of Wales, and is the recipient of a John Morgan Award.

 

Advertisements

How the West Was Won – Discussion

Posted on Updated on

How The West Was Won – Saturday 28th at 18:30 Horeb Chapel

Book Ticket: £5

Is West Wales inspiring – or stuck in the last century? What are ups and downs of running a creative enterprise in our beautiful region?

Sparky discussion and audience participation promised here with Jane of Galerie Simpson, Elin of Telesgop TV, ceramicist and novelist Kate, and Manon, writer and actor. These will be chatting with Gaynor Jones, Ail Argraffiad and psychologist Philippa Davies in a bilingual, no holds barred session. And you can give your views, too…

Sut Gorchfygwyd Y Gorllewin

Ydy Gorllewin Cymru’n ysbrydoli – neu’n glwm wrth y ganrif ddiwethaf? Beth yw’r  manteision a’r anfanteision o redeg menter greadigol yn ein rhanbarth prydferth?

Disgwylir trafodaeth fywiog yn cynnwys y gynulleidfa pan fydd Jane o Galerie Simpson, Elin o Gwmni Deledu Telesgop, y seramegydd ac awdur Kate a Manon, ysgrifennydd ac actor, yn cwrdd. Bydd y pedair sydd wedi torri cwysi newydd yn y maes creadigol yn sgwrsio gyda Gaynor Jones, perchennog Ail Argraffiad, a’r seicolegydd Philippa Davies mewn sesiwn ddwyieithog. Gallwch chi roi’ch barn hefyd….

Psychopaths in Literature

Posted on Updated on

Psychopaths in Literature – Saturday 28th April 11:30 Angel Inn

Book Ticket: £5

South Wales crime fiction writers GB Williams, John Thompson and John Nicholl in a panel discussion about their most evil characters. Moderator: Thorne Moore.

Gail Wiliams

GB Williams specialises in complex, fast-paced crime novels, book one of the Locked Series, “Locked Up”, was released in 2017, “Locked In” publishes in Feb 2018, and “Locked Down” is due in Autumn 2018.  GB was shortlisted for the 2014 CWA Margery Allingham Short Story Competition with the story Last Shakes, now available in Last Cut Casebook. Crime novels are her stock in trade, but she has had success with short stories in other genres including steampunk, horror, and erotica.  She has also penned her debut steampunk novel, she launched in September 2017.  And she hates every photo ever taken of her. Find out more at www.gailbwilliams.co.uk.

John Nicholl, an ex-police officer, child protection social worker and lecturer, has written six darkly psychological suspense thrillers, each of which has been an Amazon international bestseller, reaching # 1 in multiple categories in the United Kingdom, France, Spain, Australia, Canada and the USA. John reached # 10 of all books on Amazon in Australia  and has been awarded three Amazon All-Star awards for being one of the 25 most read authors in the UK.

John is happily married, lives in rural West Wales, and has three adult children and one grandchild. He began writing after leaving his job heading up child protection services for Carmarthenshire.

He is represented by Toby Mundy – Literary agent at TMA.

You can find out more about John and his books at: http://www.johnnicholl.com

John Thompson was born in the district of Eton in 1942, and attended Windsor Grammar School, graduated in 1965 from the University of Aberdeen with an Honours Degree in History. He followed this by reading for an M.A. in American History at the College of William and Bobby Kennedy were assassinated – tempestuous times!

John eventually became side-tracked into Law and spent the next two decades as a practising barrister.

John has always been a voracious reader. John has an abiding interest in the human psyche, having studied Psychology as a minor subject in his first degree, while twenty years of practice in divorce and criminal law exposed him to every aspect of the human mind!

John has won awards from the National Association of Writers’ Groups and been short-listed several times in other competitions, notably those contained in Writing Magazine, which John would recommend to any aspiring writer.

Moderator: Crime novelist Thorne Moore

The Brindavan Chronicle: Genesis was published in June 2015 – in which a charismatic man uses his charm to bend the will of others to his own purpose. The real interest in such a situation is not that the gullible and guileless can be taken in by such a man, but how they respond when they manage to see through the veil of delusion.

 

Seicopathiaid mewn Llenyddiaeth, Ffrainc, Sbaen

Bydd awduron nofelau ditectif o Dde Cymru, GB Williams, John Thompson a John Nicholl yn trafod eu cymeriadau mwyaf aflan.

Mae GB Williams yn arbenigo mewn llyfrau ditectif cymhleth sy’n symud yn gyflym Cyhoeddwyd y llyfr cyntaf yn y gyfres, “Locked,” sef “Locked Up” yn 2017, cyhoeddir “Locked In” ym mis Chwefror 2018 a disgwylir “Locked Down” yn Hydref 2018. Rhoddwyd GB ar restr fer cystadleuaeth straeon byrion Margery Allingham yn 2014 am ei stori, “Last Shakes.” Straeon ditectif yw ei harbenigedd ond cafodd lwyddiant hefyd gyda straeon byrion mewn ffurfiau eraill gan gynnwys arswyd ac erotica. Cewch mwy o wybodaeth ar http://www.gailbwilliams.co.uk.

Cyn heddwas yw John Nicholl, gweithiwr cymdeithasol a darlithydd ac mae wedi ysgrifennu chwe nofel seicolegol gyffrous ac roedd pob un yn un o lyfrau mwyaf llwyddiannus Amazon gan gyrraedd ҂1 mewn nifer o gategorïau yn y Deyrnas Unedig, Ffrainc a Sbaen a derbyniodd tair gwobr seren Amazon am fod yn un o’r 25 awdur mwyaf poblogaidd yn y DU.

Dechreuodd John ysgrifennu ar ôl gadae ei swydd fel pennaeth gwasanaethau amddiffyn plant yn Sir Gaerfyrddin

Caiff ei gynrychioli ganToby Mundy, gweithredwr llenyddol TMA

Cewch mwy o wybodaeth am John a’I lyfrau ar http://www.johnnicholl.com

Ganed John Thompson yn ardal Eton yn 1942 a bu’n ddisgybl yn ysgol ramadeg Windsor a graddiodd o brifysgol Aberdeen gydag anrhydedd mewn hanes. Dilynodd hyn gan ddarllen  am MA mewn hanes America.

Cafodd John ei ddenu gan y gyfraith a threuliodd y ddwy ddegawd nesaf yn fargyfreithiwr.

Mae John  wedi bod yn ddarllenwr brwd erioed. Mae ganddo ddiddordeb parhao mewn eneidiau dynol, wedi astudio seicoleg fel rhan o’i radd gyntaf tra bod ugain mlynedd yn ymwneud ag ysgariad a throsedd wedi ei gyflwyno i bob agwedd o’r meddwl dynol.

Enillodd John wobrau gan Gymdeithas Genedlaethol Grwpiau Awduron a chafodd ei roi ar y rhestr fer nifer o weithiau mewn cystadlaethau eraill, yn enwedig y rhai hynny a gynhaliwyd gad “Writing Magazine.”

Cyhoeddwyd “The Brindavan Chronicle: Genesis” ym Mehefin 2015. Ynddo ceir ddyn carismatig sy’n defnyddio’i swyn fel bod pobl yn gwneud yr hyn a ddymuna.

Klezmer Brunch at the Ginhaus with FiddleBox

Posted on Updated on

Klezmer Brunch at the Ginhaus with FiddleBox – Sunday April 29th 11:00 

Book Tickets: Free Event‘Klezmer Bagel Brunch’ with violin and accordion.

Fiddlebox are delighted to be teaming up with Ginhaus to offer a stylish and cultural way to start Sunday morning at the festival, feeding both body and soul. Whilst the Ginhaus team put on a special brunch dish of Bagels with Smoked salmon and cream cheese Fiddlebox will serenade you with beautiful music from the Klezmer Eastern European tradition. This is art music from the mid 19th and early 20th century, filled with heart and also infectiously toe tapping. Find us at www.fiddlebox.net 

Ginhaus deli aspires to be the best delicatessen in Wales with a huge selection of Welsh and world-wide products including cheeses, wines, olives, artisan breads and charcuterie along with an impressive collection of premium gins.

Bydd y Ginhaus yn darparu bagel frecinio gyda samwn a chaws tra bydd Fiddlebox yn eich  diddanu gyda cherddoriaeth o draddodiad Dwyrain Ewropeaidd Klezmer. Cerddoriaeth gelfydd yw hon o ganol y 19eg ganrif i ddechrau’r 20fed ganrif sy’n llawn hwyl a churo’r troed. http://www.fiddlebox.net/

Fiddlebox

Fiddlebox are Helen Adam (the fiddle) and George Whitfield (the box) on accordion. They appear all over the world as party starters, concert givers, strolling minstrels and creative facilitators.

Their set mixes up Welsh dance music, Klezmer, (the traditional music of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe), MedievalIcelandic, Sephardic, Bluegrass, Irish and Cajun tunes, with songs old and new from near and far. Both writers as well as performers, they aim to share their musical passions in rocking performances that will encourage you to dance as well as touch your heartstrings. Three albums in, they are releasing their fourth later this

‘very, very, very talented….’ Frank Henessey, BBC Radio Wales

‘It’s a great record’ BB Skone Radio Pembrokeshire

‘the first notes sent chills through my heart…. like an ancient Hebrew prayer’ Dan Bloom -Taiwan based journalist.

‘A Jewish fiddler from Wales (GB) has put a new spin on that old time Klezmer beat’. San Diego Jewish World.

‘They completely won over the audience!’  Llantrisant folk club

‘Passionate, cinematic instrumentals on fiddle and box….’Rock and Reel’

 

Fiddlebox

Aelodau Fiddlebox yw Helen Adam (ffidil) a George Whitfield (acordion). Maent yn ymddangos ar draws y byd mewn partïon a chyngherddau, fel cleryddon a hwyluswyr creadigol. Yn ogystal â pherfformio, mae’r ddau’n cyfansoddi, maent yn ceisio rhannu eu brwdfrydedd cerddorol mewn perfformiadau bydd yn eich annog i ddawnsio a chyffwrdd â llinynnau’ch calon. Maent eisoes wedi cyhoeddi tair record hir ac ar fin rhyddhau’r bedwaredd.

‘Talentog iawn, iawn, iawn.’ Frank Henessey, BBC Radio Wales

‘Mae’n record arbennig.’ BB Skone Radio Sir Benfro

Carol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic

Posted on Updated on

Carol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic – Saturday 28th April 11:30 at Mark Waghorn Designs “Reading Room”

Book Tickets: £5

The author of the award winning “Ghostbird” presents her new book“Snow Sisters” and talks about genre, ghosts and the gothic.

Snow Sisters: Two sisters, an old house and Angharad a girl who cannot leave.

Praise for the book:

A stunning work of literary fiction wrapped around a ghost story – Kendra Olson

I think the author has created a new genre, the lyrical Gothic – Eve Merrick-Williams

A book that defies genre … literary fiction, with magical realism and feminism. I was unprepared for the exquisiteness of the authors writing, the glorious prose and the poetic and lyrical nature of the wording – Leah Moyse

Carol Lovekin is a feminist and a flâneuse. She writes contemporary fiction laced with Welsh Gothic exploring family relationships between sisters, and mothers and daughters. Her work has been described as ‘lyrical’ and ‘spellbinding.’ She drinks a lot of tea.

Twitter: @carollovekin

Website: carollovekinauthor.com

Carol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic

Bydd awdur y nofel “Ghostbird” a enillodd glod mawr yn cyflwyno’i llyfr newydd “Snow Sisters” ac yn trafod dulliau, ysbrydion a’r gothig.

Snow Sisters: Dwy chwaer mewn hen dŷ ac AngharadTwo sisters, an old house and Angharad, merch nid yw’n medru gadael.

Canmoliaeth i’r llyfr:

Gwaith ffuglen lenyddol syfrdanol wedi ei weu o gwmpas stori ysbryd – Kendra Olson

Rwy’n credo bod yr awdur wedi creu ffurf newydd, gothig telynegol –  Eve Merrick-Williams

Mae Carol Lovekin yn ffeminydd a flâneuse. Mae hi’n ysgrifennu ffuglen gyfoes gyda rhywfaint o Othig Cymreig ac yn archwilio perthnasau rhwng chwiorydd a mamau a’i merched. Disgrifiwyd ei gwaith fel ‘telynegol’ a ‘chyfareddol.’ Mae hi’n yfed llawer o de. Trydar: @carollovekin

Gwefan: http://www.carollovekinauthor.com

Terry Breverton on Welsh Pirates and Privateers

Posted on Updated on

Terry Breverton with a session on Welsh Pirates and Privateers – Saturday 28th of April – 11am at the Horeb Chapel

BOOK TICKETS: £5

After writing no less than eight books upon pirates, Breverton has returned to the subject with three new books devoted to the Welsh Pirates and Privateers.

Black Bart Roberts from Pembrokeshire was by far the most successful pirate in the Caribbean and Atlantic waters, and Admiral Henry Morgan was the greatest privateer of all time, leading six successful expeditions against the most powerful country in the world.
Breverton also launches “The Journal of Llewelyn Penrose” (In 1770 Williams wrote the first American novel and taught Benjamin West, later President of the Royal Academy, to paint)
and “Confessions of the Smuggler William Owen”

Event sponsored by Cambria Publishing

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 11.00 Capel Horeb 

Terry Breverton yn cynnal sesiwn ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig:

Ar ôl ysgrifennu dim llai nag wyth o lyfrau ar forladron a phreifatwyr, mae Breverton wedi dychwelyd i’r pwnc gyda thri llyfr newydd ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig.

Barti Ddu Roberts o Sir Benfro oedd y morleidr mwyaf llwyddiannus o bell ffordd yn nyfroedd y Caribî a’r Iwerydd a’r Llyngesydd Henry Morgan oedd y preifatwr mwyaf erioed; arweiniodd chwe thaith yn erbyn y wlad fwyaf pwerus yn y byd. Bydd Breverton hefyd yn lansio “The Journal of Llewelyn Penrose” (Yn 1770 ysgrifennodd Williams y nofel Americanaidd gyntaf a dysgodd Benjamin West, y daeth yn hwyrach yn Llywydd yr Academi Frenhinol, i beintio) a “Confessions of the Smuggler William Owen.”

Anne Signol reads from “Norris and Gertie Gobstopper on the Gwili Railway”

Posted on Updated on

Anne Signol reads from “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Saturday April 28th 11:00 Eve’s Toy Shop
Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

The book:

Norris travels to Carmarthen after a successful trip to Llandudno, to appear in the Victorian Extravaganza. This is the story of Norris the Pantomime Horse, Gertie Gobstopper the Pantomime Dame and their adventures travelling through Wales and on the Gwili Railway.

About the author

Anne Signol started the Sigfield Follies, a song and dance troupe, featuring an actual Norris the Norse character, in order to raise money for local children’s charities. The interest generated in Norris through these shows inspired Anne Signol to write about his adventures and assemble them into a show entitled Norris on Broadway.

 

Following the reading, illustrator William Scott Artus will hold an illustration workshop at The Flying Goose at 14:30. 

 

Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.

Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

Y LLyfr

Mae Norris yn teithio i Gaerfyrddin yn dilyn taith lwyddiannus i Landudno I ymddangos mewn Strafagansa Fictoraidd. Dyma stori am Norris, y ceffyl pantomeim, Gertie Gobstopper, dynes bantomeim a’i anturiaethau wrth deithio trwy Gymru ar reilffordd y Gwili.

Yr awdur

Dechreuodd Anne Signol y Sigfield Follies, grŵp canu a dawnsio gyda Norris go iawn er mwyn codi arian i elusennau plant lleol. Ysbrydolodd y diddordeb a gynhyrchwyd gan y sioeau Anne Signol I ysgrifennu amdano a’I anturiaethau a’I rhoi mewn sioe o’r enw Norris on Broadway.