Carmarthen

Odes to Art – Cerdd am Gelf

Posted on Updated on

 

Odes to Art / Cerdd am gelf

Orielau Mimosa & Fountain Fine Art Galleries

 

An opportunity to walk around the art galleries and appreciate the work of poets inspired by some of the talented artists shown at Mimosa and Fountain Fine Art Galleries. More information to come

Cyfle i werthfawrogi cerddi a ysbrydolwyd gan gelf y ddwy oriel drwy gydol yr wythnos. Manylion i ddod.

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Posted on Updated on

Saturday, 29th April at 12pm,  Horeb Chapel , The Cawdor  

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Eventbrite -   Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales Admission Free / Mynediad am Ddim

Elinor Wyn Reynolds will chair this session in Welsh/EnglishWoollen.png

Presentation of a new book on the Woollen Mills of Wales with author Branwen Davies and photographer Iestyn Hughes.

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  –  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.

Yn y gyfrol ddwyieithog hon gan yr awdur Branwen Davies a’r ffotograffydd Iestyn Hughes, cawn ddarlun o rai o fannau mwyaf hanesyddol, lliwgar a chreadigol Cymru mewn gair a llun.

Ar un adeg, bu’r melinau gwlân wrth galon cymunedau gwledig Cymru; erbyn heddiw, nifer fach sydd wedi gorosesi.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae awch pobl am gynnyrch traddodiadol, naturiol o’r safon uchaf wedi ailgydio ac mae tarddle nwyddau wedi dod i ystyriaeth hollbwysig i gwsmeriaid. Mae ymateb positif y diwydiant gwlân yng Nghymru i’r galw hwn wedi bod yn hanfodol i ffyniant y melinau presennol.

Â’r diwydiant gwlân yn rhan o hanes ei theulu dywedodd Branwen,

“Mae gan bob melin ei stori unigryw a does dim dwy ohonynt yn debyg. Megis eu perchnogion, mae gan bob melin ei gwedd a’i phersonoliaeth ei hun –  mae rhai’n hen, rhai’n newydd, rhai’n fawr, rhai’n fach. Sut bynnag, yr hyn sy’n gyffredin i bob un ohonynt yw creadigrwydd, dycnwch, angerdd, styfnigrwydd a chrefft y bobl hynny sy’n cadw’r diwydiant yn fyw.”

Mae’r llyfr yn llawn lluniau chwaethus, cyfoes o gynnyrch presennol y melinau, lluniau o’r adeiladau a’r peiriannau a theimlad o’r awyrgylch ynghyd  â darluniau o’r wynebau sy’n gweithio yn y diwydiant.Baner_Melinau_Gwl_n_fersiwn_gwefan.jpg

Dewch i gael cip ar y mannau a’r unigolion sy’n gwneud hud a lledrith  –  lle mae gwlân amrwd yn cael ei weddnewid yn nwyddau hardd a chwaethus.

Mae Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales  bellach ar gael yn eich siop lyfrau leol

William Williams Pantycelyn

Posted on Updated on

Dydd Iau, 27ain Ebrill am 2 o’r gloch, Llyfrgell Llandeilo

Eventbrite - William Williams Pantycelyn Mynediad am Ddim

ww
Llyfrgell Cenedlaethol Cymru

William Williams Pantycelyn

Yr Athro Densil Morgan ac Elinor Jones yn trafod bywyd, gwaith a dylanwad William Williams Pantycelyn i nodi 300 mlwyddiant yr emynydd a’r bardd o Lanfair ar y Bryn.

Thursday, 27th April, 2 o’clock, Llandeilo Library

Prof. Densil Morgan and Elinor Jones explore the work and life of the world’s most prolific hymn writer and Llandovery’s most famous son,  in the year of his 300th anniversary.

Torri Tir

Posted on Updated on

Dydd Gwener, 28ain Ebrill

am 8 o’r gloch,  Yr Angel

Eventbrite - Torri Tir   £5,90  Torri Tir

Noson o hwyl gyda cholectif barddol Sir Gȃr – Elinor Wyn Reynolds, Miriam Elin Jones ac Endaf Griffiths fydd yn diddanu y dorf ond peidiwch a llaesu dwylo bydd cyfle ichi gymryd rhan hefyd.

elinor
LLun: Elinor Wyn Reynolds

Friday, 28th April , 8 o’clock , the Angel

An evening of entertainment by Carmarthenshire’s brightest and best young Welsh poets, Elinor Wyn Reynolds, Miriam Elin Jones ac Endaf Griffiths.

 

WELSH

Award Ceremony for Short Story and Drawing Competition

Posted on Updated on

Sat 29th April 
at 3pm
Civic Hall

Award ceremony for the short story and drawing competition

Seremoni wobrwyo y cystadleuthau stori fer a darlunio.

The April Book Fair will be holding a short story competition and a drawing competition.

“Budding artists and storytellers needed. If you are aged six or less and know what a fiery dragon looks like, get drawing or painting!

And, if you are aged seven to eleven the competition is to create an exciting Celtic character and write a mini saga (short story in just 100-200 words) inspired by your creation.

The third competition, for eleven to sixteen year olds is to create an image of a legendary person or animal that appears in a Welsh story. Then, around your  image, use your  writing skills to describe the character in no more than 400 words.’

Send entries to 
Gurrey Manor
Gurrey Banc
Llandeilo 
Carmarthenshire SA19 6AJ

Competition entries will be displayed during Llandeilo Lit Fest and the winners announced in the Civic Hall at 3pm on Saturday 29th April.

Prizes include money and book tokens.

Closing Ceremony in the Civic Hall with the Llandeilo Town Band

Posted on Updated on

Eventbrite - Closing Ceremony in the Civic Hall with the Llandeilo Town Band £5,90

The festival will draw to a close with a special concert by the Llandeilo Town Band, honouring the Literature Festival with an evening of literary themed musical delights.

John Morgan's Band Tref Llandeilo Town Band will join forces with Cantorion Llandeilo Singers for a concert entitled In the Mood.

LLANDEILO’S popular town band Band Tref

Venue: the Civic Hall, Crescent Road, Llandeilo SA19 6HN, Sunday, 30 April at 7.30 p.m.

Sesiwn Stori i blant yn siop Igam Ogam

Posted on Updated on

Sesiwn Stori i blant yn  siop Igam Ogam

Dydd Sadwrn, 29 ain Ebrill am 11 o’r gloch  garddwr-y-gwyll

Eventbrite -   Sesiwn Stori i blant  Admission Free – Mynediad am Ddim

Delyth George, Catrin Lewis o Wasg Riley a Christa Richardson yn darllen straeon I blant ifanc – Garddwr y Gwyll, Taclus, y Dywysoges Waethaf, Straeon Jac a Jes, a hanes Meg a Moli I blant dan 8 oed.

christa