Latest Event Updates

Terry Breverton on Welsh Pirates and Privateers

Posted on Updated on

Terry Breverton with a session on Welsh Pirates and Privateers – Saturday 28th of April – 11am at the Horeb Chapel

BOOK TICKETS: £5

After writing no less than eight books upon pirates, Breverton has returned to the subject with three new books devoted to the Welsh Pirates and Privateers.

Black Bart Roberts from Pembrokeshire was by far the most successful pirate in the Caribbean and Atlantic waters, and Admiral Henry Morgan was the greatest privateer of all time, leading six successful expeditions against the most powerful country in the world.
Breverton also launches “Welsh Pirates and Privateers” and “The True Confessions of the Smuggler, Murderer, Bigamist and Privateer William Owen*

Signed books available…

 

Event sponsored by Cambria Publishing

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 11.00 Capel Horeb 

Terry Breverton yn cynnal sesiwn ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig:

Ar ôl ysgrifennu dim llai nag wyth o lyfrau ar forladron a phreifatwyr, mae Breverton wedi dychwelyd i’r pwnc gyda thri llyfr newydd ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig.

Barti Ddu Roberts o Sir Benfro oedd y morleidr mwyaf llwyddiannus o bell ffordd yn nyfroedd y Caribî a’r Iwerydd a’r Llyngesydd Henry Morgan oedd y preifatwr mwyaf erioed; arweiniodd chwe thaith yn erbyn y wlad fwyaf pwerus yn y byd. Bydd Breverton hefyd yn lansio “Welsh Pirates and Privateers” a “Confessions of the Smuggler William Owen.”

Advertisements

Anne Signol reads from “Norris and Gertie Gobstopper on the Gwili Railway”

Posted on Updated on

Anne Signol reads from “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Saturday April 28th 11:00 Eve’s Toy Shop
Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

The book:

Norris travels to Carmarthen after a successful trip to Llandudno, to appear in the Victorian Extravaganza. This is the story of Norris the Pantomime Horse, Gertie Gobstopper the Pantomime Dame and their adventures travelling through Wales and on the Gwili Railway.

About the author

Anne Signol started the Sigfield Follies, a song and dance troupe, featuring an actual Norris the Norse character, in order to raise money for local children’s charities. The interest generated in Norris through these shows inspired Anne Signol to write about his adventures and assemble them into a show entitled Norris on Broadway.

 

Following the reading, illustrator William Scott Artus will hold an illustration workshop at The Flying Goose at 14:30. 

 

Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.

Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

Y LLyfr

Mae Norris yn teithio i Gaerfyrddin yn dilyn taith lwyddiannus i Landudno I ymddangos mewn Strafagansa Fictoraidd. Dyma stori am Norris, y ceffyl pantomeim, Gertie Gobstopper, dynes bantomeim a’i anturiaethau wrth deithio trwy Gymru ar reilffordd y Gwili.

Yr awdur

Dechreuodd Anne Signol y Sigfield Follies, grŵp canu a dawnsio gyda Norris go iawn er mwyn codi arian i elusennau plant lleol. Ysbrydolodd y diddordeb a gynhyrchwyd gan y sioeau Anne Signol I ysgrifennu amdano a’I anturiaethau a’I rhoi mewn sioe o’r enw Norris on Broadway.

 

“Why Wales Never Was” Discussion between Dr Seimon Brookes and Plaid Cymru AM Adam Price

Posted on Updated on

Thursday 26h of April at 7pm at the Cottage Inn

BOOK TICKETS: £8

Plaid Cymru AM Adam Price discuss the past and future of Welsh nationhood with one of Wales’ most radical and outspoken thinkers, Dr Seimon Brookes, author of “Why Wales Never Was” 

Bydd y newyddiadurwr Simon Brooks ac Adam Price AC yn trafod llyfr Simon “Why Wales Never Was”

 

First published in Welsh in 2015, Why Wales Never Was affirms the author’s reputation as one of the most radical writers in Wales today. It combines a devastating analysis of the historical failure of Welsh nationalism with an apocalyptic vision of a non-Welsh future.

Dr Simon Brooks is the Associate Professor  at the Morgan Academy, Swansea University. He is a former editor of the Welsh language current affairs magazine Barn.The Welsh version of this book Pam Na Fu Cymru (2015) was shortlisted for Wales Book of the Year 2016.

Adam Price is the current Plaid Cymru AM for Carmarthen East & Dinefwr. Prior to that he represented the constituency in Westminster as it’s MP from 2001-2010.

 

Y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd Oes Cenedlaetholdeb Ewrop a llwyddodd y rhan fwyaf o wledydd bychain y cyfandir i feithrin mudiadau cenedlaethol llwyddiannus a fynnai warchod eu hieithoedd. Un o gwestiynau mawr hanes Cymru yw pam na ddigwyddodd hyn yn y wlad hon.?

Mae Dr Simon Brooks yn Athro Cyswllt yn Academi Morgan, Prifysgol Abertawe. Bu’n olygydd ar gylchgrawn Barn. Cyhoeddwyd y fersiwn wreiddiol o’r gyfrol hon, Pam Na Fu Cymru yn 2015 gan gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2016.

Adam Price yw Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, cyn hynny cynrychiolodd yr etholaeth yn Sansetffan rhwng 2001-2010.

Tim Hartley on “Kicking off in North Korea”

Posted on Updated on

Tim Hartley on “Kicking off in North Korea” – Saturday 28th of April 13:00 – Mark Waghorn Designs “Reading Room”‘

Book Ticket: £8

Actor and writer Geraint Lewis in conversation with the author Tim Hartley.
This is a book for anyone who has an interest not just in football and travel, but in people. In it we find contemporary history and reportage. Football fans will recognise the wider context of the beautiful game and seasoned travellers will smirk as they recognise themselves in awkward, alien situations.

Tim Hartley ar “Kicking off in North Korea”

Dyma lyfr i rai sydd â diddordeb, nid yn unig ym mhêl droed a theithio, ond ym mhobl. Ynddo cawn hanes cyfoes ac adroddiadau. Bydd dilynwyr pêl droed yn adnabod cyd-destun ehangach y gêm brydferth a bydd teithwyr profiadol yn crechwenu wrth iddynt adnabod eu hunain mewn sefyllfaoedd lletchwith, anghyfarwydd. 

 

Originally from Tregaron, Ceredigion, actor and writer Geraint Lewis has been writing professionally since 1984 for television, radio and theatre. 

His most recent theatre piece was performed in the Tafwyl Festival 2014, namely ‘Perci/Parciau’ (Dirty Protest).

His second novel, Daw Eto Haul (Carreg Gwalch), was long listed for the Academi Welsh Book of the Year in 2004. Since 1981 he has also acted professionally in numerous productions, including the part of DS Carwyn Phillips in the detective series Heliwr/A Mind to Kill and appearing in ‘Y Gwyll/Hinterland’, ‘Rownd a Rownd’, ‘Under Milk Wood’, ‘Gwaith/Cartref’

 

Yn wreiddiol o Dregaron, Ceredigion, mae’r actor ac awdur Geraint Lewis wedi bod yn ysgrifennu’n broffesiynol i’r teledu, radio a theatr ers 1984.

Perfformiwyd ei waith diweddaraf yng ngŵyl Tafwyl yn 2014, sef ‘Perci/Parciau’ (Dirty Protest).

Rhoddwyd ei ail nofel, Daw Eto Haul (Carreg Gwalch) ar restr hir am wobr Lyfr y Flwyddyn yr Academi yn 2004. Ers 1981 mae wedi actio’n broffesiynol mewn nifer o gynyrchiadau gan gynnwys rhan DS Carwyn Phillips yn y gyfres dditectif “Heliwr/ A Mind to Kill” ac ymddangosodd yn “Y Gwyll/ Hinterland”, “Rownd a Rownd”, “Dan y Wenallt” a “Gwaith Cartref”.

 

“Crime and history” with Thorne Moore

Posted on Updated on

Saturday 28th – 16:00 Fountain Fine Art Gallery “Crime and history” with Thorne Moore 

Book Ticket: £5

Way back in history, before New Scotland Yard, before DNA, before the Human Rights Act, who made the laws, who did the detection, who caught the criminals and how do crime writers deal with all this?

Thorne Moore is an author of psychological and historical crime novels, and in her latest, Long Shadows, she follows three crimes in three centuries from the Middle Ages to Victorian times, all in the same Pembrokeshire property.

Trosedd a hanes

Ymhell yn ôl, cyn sefydlu New Scotland Yard, cyn i DNA gael ei ddarganfod cyn Deddf Hawliau Dynol, pwy oedd yn creu deddfau, pwy oedd yn archwilio troseddau, pwy oedd yn dal y troseddwyr a sut mae awduron nofelau ditectif yn trafod hyn i gyd?

Mae Thorne Moore yn awdur nofelau ditectif seicolegol a hanesyddol ac yn ei llyfr diweddaraf, “Long Shadows” mae hi’n olrhain tri throsedd mewn tair canrif wahanol o’r canol oesoedd i oes Fictoria a ddigwyddodd yn yr un tŷ yn Sir Benfro.

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Posted on Updated on

Saturday 28th April 12:30 Horeb Chapel 

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Book Ticket: £5

Cyfrol o atgofion bro mebyd gan un o newyddiadurwyr ac awduron mwyaf toreithiog Cymru, Lyn Ebenezer. Portread cynnes a chrefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd a’i bryddest i’w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2017. Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Ebenezer discussing his latest book with Elinor Jones.  One of Wales most prolific authors, his latest book, Meini Llafar recounts the vanished characters of his square mile.

Lyn Ebenezer lives in Pontrhydfendigaid and is one of Wales most entertaining and longest serving journalists. Based in Ceredigion he  has covered stories ranging from exploits at the National Eisteddfod to the biggest LSD bust in British history, Operation Julie.

Session in Welsh 

 

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction

Posted on Updated on

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction – Saturday 28th April – 12:30 Fountain Fine Art Gallery 

Sara Gethin, author of ‘Not Thomas’, discusses creating the implosive fictional families at the centre of her debut novel, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press.

Sara Gethin is the pen name of Llanelli writer Wendy White. Her debut novel ‘Not Thomas’, written in the voice of a neglected five-year-old child, was shortlisted for the Guardian’s Not the Booker Prize in 2017. She has also written four children’s books as Wendy White, the first of which – ‘Welsh Cakes and Custard’– won the Tir nan-Og Award in 2014.

‘Not Thomas’, the debut novel by Sara Gethin, is a story of child neglect, love and hope told in the voice of five-year-old Tomos 

Shortlisted for The Guardian’s Not the Booker Prize 2017

“Heart-wrenching, captivating and beautiful…a poignant portrayal of a hostile world depicted through the eyes of a child.” Caroline Busher, Irish Times bestselling author

Sara Gethin aka Wendy White

NotThomas final front only smTeuluoedd camweithredol yn ffuglen gyfoes
Dydd Sadwrn 28ain Ebrill-12.30 Oriel y Ffynnon.
Mae Sara Gethin, awdur ‘Not Thomas’ yn trafod y teuluoedd yng nghanol ei nofel a’r hyn sy’n dod gyntaf o’r cymeriad neu’r plot.