Latest Event Updates

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit:

Posted on Updated on

Sunday April 29th 13:00  MIMOSA Art Gallery 

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit

Book Tickets: £8

Aled Sam yn darllen darnau o’i lyfrau diweddaraf, gyda’i dafod yn sownd yn ei foch wrth gwrs. Cewch tipyn o donic wrth glywed am ei fywyd beunyddiol, troion trwstan a lle I fynd cyn inni orfod llosgi ein pasports coch! Dyma gasgliad o ryfeddodau Ewrop – llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed – oll yn deilwng i’w profi cyn bod teithio yn Ewrop yn mynd yn anoddach.

Mae Aled Sam yn wyneb a llais cyfarwydd ers blynyddoedd, yn cyflwyno rhaglenni i Radio Cymru a S4C. Mae’n cyfrannu colofn wythnosol i’r cylchgrawn Golwg.

Sesiwn yn Gymraeg

Aled Sam is a long-time resident of Llandeilo and has broadcasted programmes on Radio Cymru and S4C. This is a reading of his two latest volumes, voicing the humorous trials of a middle age man and shining a light on a 100 European destinations worth visiting before Brexit.

Session in Welsh 

Advertisements

An evening of Stand Up Comedy with Noel James

Posted on Updated on

Stand-up comedy with Noel James – Friday 21:00 at the Angel Inn

 BOOK TICKETS: £8

An evening of stand-up comedy with the popular comedy performer and writer from Swansea Valley.

For eight years, Noel has performed comedy throughout the UK. He does it for a living and has performed at all the major clubs and festivals. Glastonbury, Reading, Edinburgh to name but three.

Surreal, bizarre, absurd, intelligent, and yet, somehow strangely attractive. No, seriously he is a very accessible act who generally goes down well anywhere.

“Liberates the lunatic side to our personalities – brilliantly!” – Time Out

“Stands out like a droll giant in a comedy land of trite dwarfs” – The Independent

Noson gomedi gyda Noel James – Nos Wener 21.00yh yn Nhafarn yr Angel.

Noson o gomedi gyda’r awdur a digrifwr poblogaidd o Gwm Tawe.

Ers with mlynedd mae Noel wedi perfformio ar draws y Deyrnas Unedig. Dyma’I fywoliaeth ac mae e’ wedi perfformio ym mhob clwb a gŵyl; Ynys Wydrin, Reading a Chaeredin i enwi dim ond tair.

Swrreal, rhyfedd, gwirion, deallus ac eto yn hynod ddeniadol. Na, o ddifri’ mae’n berfformiwr hawdd myn ato sy’n boblogaidd mewn unrhyw le.

TV Credits worth mentioning include:

Ymddangosiadau ar y teledu:

Packing Them in -Channel 4

The Stand-up Show -BBC

Giamocs -S4C

Fflur Dafydd and Siôn Owen Tomos – Writers working for TV 

Posted on Updated on

Fflur Dafydd & Siôn Owen Tomos – Writers working for TV Sunday April 28th 15:00 Horeb Chapel

Book Tickets: £8

Fflur Dafydd, un o sgriptwragedd mywaf profiadol Cymru a Siôn Tomos Owen, cartwnydd a cyflwynydd yn S4C – Cymraeg

Photo 14-02-2018, 23 29 52.pngMae Fflur Dafydd yn awdures brofiadol ac yn un o ddramodwyr teledu mwyaf poblogaidd Cymru. Bu’n gweithio ar Pobl y Cwm cyn ysgrifennu cyfres lwyddiannus Parch, a ffilm y Llyfrgell/Library Suicides. Mae’n fardd ac yn gyfansoddwraig a chantores, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I’r Saesneg. Mae’n ddarlithydd mewn ysgrifenuu creadigol ac wedi ennill nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd.

Fflur Dafydd is a poet, award winning novelist, composer, singer and writes TV drama series for S4C. Siôn Tomos Owen is a presenter and cartoonist.

Session in Welsh

Siôn Tomos Owen is an author, cartoonist and presenter.  He presented two series’ of Pobol y Rhondda on S4C and was part of the presenting team on the series Cynefin along with Heledd Cynwal and Dr Iestyn Jones. During the 6 Nations he wrote and performed songs on the Jonathan show and his comics of the 2018 tournament appeared on Clwb Rygbi before each game.  His debut collection of work, “Cawl” was published by Parthian in 2016, his book for learners “Y Fawr a’r Fach: Streon o’r Rhondda” will be published by Y Lolfa in May 2018 and his first collection of Poetry will be published by Three Throated Press in 2019.  He won a Literature Wales Bursary in 2018 to develop his graphic novel “Meibion Abereba”.
Mae Siôn Tomos Owen yn awdur, cartwnydd a chyflwynydd. Fe gyflwynodd ddau gyfres o Pobol y Rhondda ar S4C ac roedd yn rhan o’r tîm cyflwyno ar y gyfres Cynefin gyda Heledd Cynwal a Dr Iestyn Jones. Yn ystod y 6 Gwlad, ysgrifennodd a pherfformiodd ganeuon ar sioe Jonathan a naeth ei gomics o dwrnament 2018 ymddangos ar Glwb Rygbi cyn pob gêm. Cyhoeddwyd ei gasgliad cyntaf o waith, “Cawl” gan Parthian yn 2016, bydd ei lyfr i ddysgwyr “Y Fawr a’r Fach: Streon o’r Rhondda” yn cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa ym mis Mai 2018 a bydd ei gasgliad cyntaf o Farddoniaeth yn cael ei gyhoeddi gan Three Throated Press yn 2019. Enillodd ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru yn 2018 i ddatblygu ei nofel graffig “Meibion ​​Abereba.

Latest confirmed sessions

Posted on Updated on

While our marketing and translation teams are trying to keep up with all our exciting additions to the festival, here is a little snippet on the latest confirmed or planned sessions – (Our sincere apologies to all Welsh speakers).

Tickets will go on sale in March but you can contact us by sending an email to LlandeiloLitFest@mail.com and reserve tickets.

NA Nel

 

Saturday 11am  at Eve’s Toy Shop
Na Nel! Reading with Meleri Wyn Jones
Children’s story
Stori i blant
TBC

 

 Dysfunctional Families in Contemporary Fiction

Helen Lewis and Sara Gethin talk about creating dysfunctional fictional families – Saturday 28th April – 12:30 Fountain Fine Art Gallery

Helen Lewis, author of ‘The House with Old Furniture’ and Sara Gethin, author of ‘Not Thomas, discuss creating the implosive fictional families at the centre of their debut novels, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press.

 

Anne Signol reads from “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” Saturday April 28th 13:00 Eve’s Toy Shop

Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

Amazing Adjectives!  Poetry for Children workshop – Saturday 13:00 at Flying Goose Quilting

Children’s author Marlene Powell will be delivering a poetry workshop encouraging children of all ages to use  As the author of the children’s book series Dingledum Dragon, published by CISP Multimedia, Marlene will be demonstrating how poetry can be used as a narrative tool to creatively bring children’s stories to life.  Ideal for children aged between 7 and 11, this workshop will encourage youngsters to use their imagination as they explore Amazing Adjectives!

 

aneirin-karadog
Llun: Luned Aaron

Saturday 14:00 Igam Ogam

Aneirin Karadog Pip y Pengwin Bach Gwasg Rily
Gwrandewch ar stori Pip y Pengwin bach gyda’r prifardd Aneirin Karadog
Chaired Poet Aneirin Karadog’s story about Pip y Pengwin

 

 

 

Creative Writing and Illustration Workshop – Saturday April 28th 14:30

Gwili Railway illust01
Join us for a creative workshop designed to help you create a children’s book using creative writing, illustration and how to promote your book. Scott will be showing children how to draw pictures in a fun way. Scott will also describe how he got started in illustration and publishing.
Anne Signol will be riding from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

 

image1Saturday 3pm Mark Waghorn Design “Reading Room”

Rockhoppers in Cardiff

Poetry event in honour of late Anthony Jones: Rockettes, Peter J Jones, Dominic Williams and Robert Walton 

Carmarthenshire poet and publisher Dominic Williams will host a poetry session with Llansteffan poet Peter J Jones, Robert Walton and The Rockhoppers: Anne Marie Butler, Jackie Biggs, Maggie Harris and Mel Perry

 

Saturday 15: 30 Menna Elfynmenna2015

Wales ‘ most travelled and well known poets Menna Elfyn reads from her  last bilingual volume of poetry Bondo and from her life in poems which will be published this spring.

Un o feirdd mwyaf cyfarwydd Cymru ac un sydd wedi teithio y byd i gyflwyno’i gwaith. Bydd yn darllen o’i chyfrol dwyieithog diweddaraf o farddoniaeth,  Bondo a darnau o’i llengofiant a gyhoeddir gan Barddas yn y gwanwyn.

Bilingual session – & there will be a translator

Saturday 20:30 Angel Inn  Beirdd – Welsh Poetry with 

Aneirin Karadog, Grug Muse and Miriam Elin Jones

Session in Welsh

Sunday 12:00 Angel Inn Ffion Dafis reads from her imagined biography a collection of fact, fiction, musings and imagination.

Bydd y ddarlledwraig, a’r actores, Ffion Dafis yn darllen o’i llyfr Syllu ar Walia, ei chyfrol wych cyntaf a wnaeth argraff fawr yn 2017.

 

The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice – Sunday April 29th 12:30 at Flying Goose QuiltingKATHYMILES (2)

A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Kathy Miles is a poet and short story writer living in West Wales. Her work has appeared in many anthologies and magazines, and her third collection of poetry, Gardening With Deer, was published by Cinnamon Press in 2016. She has also been placed in several major competitions, and is a previous winner of the Bridport Prize, the PENfro Poetry Competition, and the Wells Festival of Literature Competition.

Kathy frequently reads at both local and national events, and is a co-editor of The Lampeter Review. She was sole judge for the 2017 Welsh Poetry Competition, and has run workshops at venues such as the Torbay Poetry Festival. She is a founder-member of the Lampeter Writers’ Group, and has an MA in Creative Writing.

sws imageSunday 2:30 pm Mark Waghorn Design “Reading Room” – Spoken Word Saturday and Fiddle Box

Fiddle Box and Llanelli’s “Spoken Word Saturday” team up for this dynamic poetry and story telling event: MEET UP, LISTEN UP, SPEAK UP with Spoken Word Saturday who are based at The Ffwrnes Theatre in Llanelli.

FB jh shootIf you like storytelling, Poetry, creative writing, beatbox, rap, original music or just meeting new people, well Spoken Word Saturday is for you! Please pop in and listen Up to artists exploring or get up and speak up as part of The Llandeilio Lit Festival 2018. Musical interludes provided by FiddleBox.

If you would like to book a floor spot please email: info@peoplespeakup.co.uk

Gary RaymondThe Golden Orphans: Writing in Graham Greene’s Hand – Sun 14:30 Mimosa Art Gallery

Gary Raymond’s latest novel, The Golden Orphans, started out as an attempt to address his experiences on the edges of the Cypriot underworld, but eventually became an obsession with the craft and artistry of Graham Greene.

Join Raymond as he explores the spaces between fact and fiction, and unravels the lessons he learned from Greene’s work in the building of his own thriller. Raymond looks at how Greene incorporated innovative literary ideas into perfectly structured page turners, how he created best-selling cinema-friendly stories filled with complex philosophical ideas, and how he used the unwieldy canvasses of the underbelly of national experiences to tell exciting, unforgettable fictional stories.

 

 

Workshop: Setting – making it work for you Sunday 29th of April 15:00

Are you getting the most out of the background? Whatever you are interested in writing about – urban or rural, large-scale or small – the physical setting has dynamic potential. This workshop will play with different ways of making the landscape come alive in your writing.

Hilary Shepherd has published 3 novels with Honno, two set in contemporary Africa and the third in post-Civil War Spain. She is currently working on a book set in Wales and India.

 

 

 

Tudor Wales

Posted on Updated on

Tudor Wales – Sunday 29th April 12:30 at Fountain Fine Art Gallery

Nathen Amin, author of ‘Tudor Wales: a Guide’ and ‘The House of Beaufort’ and Mari Griffith, author of ‘Root of the Tudor Rose’ discuss Tudor times in Wales.

Moderator:  Graham Watkins

Book Tickets: £8

Cymru yn oes y Tuduriaid. Sul 29ain Ebrill 12.30. Oriel y Ffynnon

Bydd Nathen Amin, awdur ‘Tudor Wales’ a ‘The house of Beaufort,’ yn trafod oes y Tuduriaid yng Nghymru gyda Mari Griffith, awdur ‘The Root of the Tudor Rose.’

Nathen Amin’s first book Tudor Wales was released in 2014 and was well-received, followed by a second book called York Pubs in 2016. His third book, the first full-length biography of the Beaufort family, The House of Beaufort, was released in 2017 and became an Amazon #1 Bestseller for Wars of the Roses. He is currently working on his fourth book, Pretenders to the Tudor Crown, for release in 2019.

Nathen is also the founder of the Henry Tudor Society and has featured discussing the Tudors on BBC radio and television, as well as in print and online media across the UK. He has a degree in Business and Journalism and now lives in York, where he works as a Technical Writer.

Mari Griffith turned to writing historical fiction in retirement after a working lifetime of producing, promoting and presenting a variety of programmes on the staff of BBC Wales.  Her first novel Root of the Tudor Rose became an Amazon best seller and she followed that with The Witch of Eye, the story behind the most sensational treason trial of the 15th century.  Both books were featured as a ‘Book of the Month’ by the Welsh Books Council and Mari is currently working on her third book.

 

Tudor Wales

Cyhoeddwyd llyfr cyntaf Nathen Amin sef ‘Tudor Wales’ yn 2014 a chafodd dderbyniad da. Dilynodd ail lyfr ‘York Pubs’ yn 2016 a chyhoeddwyd ei drydydd  lyfr, bywgraffiad o deulu Beaufort, ‘The House of Beaufort’, yn 2017 ac roedd ei lyfr ‘Wars of the Roses’ yn  llyfr mwyaf llwyddiannus Amazon #1. Mae ar hyn o bryd yn gweithio ar ei pedwerydd llyfr, ‘Pretenders to the Tudor Crown’; caiff hwn ei gyhoeddi yn 2019.

Trodd Mari Griffith at ysgrifennu ffuglen hanesyddol ar ôl ymddeol o’i gwaith fel cynhyrchydd a chyflwynydd amryw raglenni BBC Cymru. Roedd ei llyfr cyntaf, ‘Root of the Tudor Rose’ yn llyfr mwyaf llwyddiannus Amazon a dilynodd hwnnw gyda ‘The Witch of Eye,’ stori’r achos brad mwyaf cyffrous o’r 15fed ganrif. Mae Mari ar hyn o bryd yn gweithio ar ei thrydydd llyfr.

“The Boy From Elsewhere” – an afteroon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey

Posted on Updated on

nicholas-mcgaughey

“The Boy From Elsewhere” – an afternoon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey. Sunday April 29th 15:30 Fountain Fine Art Gallery

Book Tickets: £8

In the reading Nicholas will read his poetry about his life growing up in Cwmrhydyceirw, Swansea and living in the Valleys and some of the extraordinary people that he knows there. There are also tales to be told about his life on the road as an actor with the RSC and The Royal National Theatre, where he played 1st Voice in an all singing, all flying production of “Under Milk Wood”…where he fell down a trap door mid performance..
Then hear about “Gladiator” and how he killed Ollie Reed…..Who was already dead!
His ten years as a soap star playing the dim but likeable Brandon Monk in Pobol y Cwm….

Most of Nick’s poems are little stories that he has picked up along the way, little bits of fluff that he weaves into a slightly holey pullover…always humorous…not always intentionally so.

Nick’s poems have appeared in many magazines and anthologies including Poetry Salzburg Review/Popshot Magazine/A New Ulster/Envoi/Poetry News/Dream Catcher/“Dusk” Anthology/The Welsh Poetry Competition Anthology and The Poetry Shed.

Dydd Sul Ebrill 29ain 15.30 Oriel y Ffynnon
“The Boy From Elsewhere” – prynhawn o farddoniaeth a chofio gyda Nicholas McGaughey.

Bydd Nicholas yn darllen ei farddoniaeth am dyfu lan yng Nghwmrhydyceirw ger Abertawe, am fyw yn y cymoedd ac am rai o’r bobl anghyffredin mae e’n adnabod. Bydd hefyd yn adrodd straeon am ei fywyd fel actor teithiol gyda’r RSC a’r Theatr Genedlaethol Frenhinol pan fu’n cymryd rhan y llais cyntaf mewn cynhyrchiad o “Dan y Wenallt” pan syrthiodd trwy ddrws yn y llawr yng nghanol perfformiad. Cewch glywed hefyd am ffilm “Gladiator” a sut lladdodd e’ Oliver Reed…a oedd eisoes wedi marw! Roedd hefyd yn seren cyfres sebon Pobl y Cwm yn chwarae rhan y twpsyn hoffus Brandon Monk.

Mae’r rhan fwyaf o gerddi Nick yn straeon bychain y mae wedi eu casglu ar hyd y ffordd, darnau o wlân y mae’n eu gweu yn siwmper tyllog…pob amser yn ddoniol…ond nid wastad yn fwriadol.

Ymddangosodd cerddi Nick mewn nifer o gylchgronau a chasgliadau gan gynnwys Poetry Salzburg Review/Popshot Magazine/A New Ulster/Envoi/Poetry News/Dream Catcher/“Dusk” Anthology/The Welsh Poetry Competition Anthology aThe Poetry Shed.

Myfanwy Alexander – Sut ichi yn mynd ati I sgwennu comedi  a nofelau digrif?

Posted on Updated on

Saturday  April 29th 13:30 Angel Inn

Myfanwy Alexander – Sut ichi yn mynd ati I sgwennu comedi  a nofelau digrif?

Sesiwn ddifyr gan un o’r nofelwyr mwyaf doniol sydd yn ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg, bydd yn sgwrsio am y grefft o lunio nofel ddigri gyda Heddyr Gregory

Magwyd Myfanwy Alexander yn Sir Drefaldwyn, ac  ar ôl byw ym mhob cornel o Brydain dychwelodd i fagu chwech o ferched mewn tŷ to gwellt ger Llanfair Caereinion. Fel sgwennwr a darlledwr mae wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio a theledu, gan gynnwys nifer o gyfresi dychan. Enillodd wobr Sony am y gyfres gomedi The LL Files i Radio Wales yn 1999. Hi yw hanner tîm Cymru ar y Round Britain Quiz ar Radio 4. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, A Oes Heddwas? yn 2015 ac mae’r Arolygydd Daf Dafis  wedi bod ar drywydd sawl trosedd a dirgelwch ym mherfeddion y canolbarth oddi ar hynny.

Myfanwy Alexander in conversation with Heddyr Gregory about writing comedy and satire. Do you want to know how to go about writing comedy? This is an opportunity to learn more about the skill with one of Wales best satirical writers

Myfanwy Alexander was raised in Montgomeryshire. After living in every corner of Britain she returned to bring up six girls in a thatched house near Llanfair Caereinion. As an author and broadcaster in English and Welsh she has contributed to several radio and television programmes, including a satirical series. She won a Sony award for The LL Files for Radio Wales’s comedy series in 1999 and she is also a member of the Wales team on the Round Britain Quiz on Radio 4. Her first novel, A Oes Heddwas? was published in 2015 and Inspector Daf Dafis has had a number of crimes to solve since then including one in English, located at the Bloody Eisteddfod ! 

Heddyr Gregory has worked in broadcasting and is currently Shelter Cymru’s Media Officer. She is a regular contributor to BBC Radio Cymru’s book review programme Y Silff Lyfrau

Session in WELSH