Latest Event Updates

Adventures in the Book Trade

Posted on Updated on

Sunday 14:00 Angel Inn ADVENTURES IN THE  BOOK TRADE
Jeff townJeff Towns on being an itinerant Bookseller 

Book Tickets: £8

An illustrated ramble through the History of Dylans Bookstore from its inauspicious  small beginnings in 1970 at 75 High Street Swansea ( rent 10 shillings a week) through years of itinerant bookselling at Book Fairs in London and all around the Uk and then  on to Canada, USA, Malta and Amsterdam . With references to famous and infamous customers – Mick Jagger, President Jimmy Carter. Mandy Rice Davies, Sir Peter Blake, Ian McKellen, Oliver Sacks et al . Ending with the reincarnation as a proper itinerant outfit with the establishment of Dylans Mobile Bookstore. Along the way Jeff Towns has edited and written a few books mainly relating to Dylan Thomas – which earned him the nick name “That Dylan Guy” 

 www.dylans.com

Dydd Sul 14.00 Gwesty’r Angel ANTURIAETHAU YN Y BUSNES LLYFRAU

Jeff Towns yn siarad am ei brofiad fel gwerthwr llyfrau teithiol.

Mae Jeff Towns yn un o arbenigwyr mwya’r byd ar Dylan Thomas. Mae’n gwerthu hen lyfrau ac yn byw yn nhref y bardd sef Abertawe. Yn wreiddiol roedd Jeff yn adnabyddus fel ‘Jeff y Llyfrau’, bellach fe’i hadweinir fel ‘Y Bachan Dylan Thomas’.

 

Jeff Towns is one of the world’s leading Dylan Thomas experts. An antiquarian bookdealer by trade, based in the poet’s home-town of Swansea, Jeff was originally known, both locally & globally, as ‘Jeff the Books’. He is now known simply, affectionately and professionally as ‘The Dylan Thomas Guy’.

 

Advertisements

Ifor Ap Glyn: Cuddle Call 

Posted on Updated on

Friday at 19:30 at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Ifor Ap Glyn: Cuddle Call 

Ifor ap glynBook Tickets: £5

Detholiad dwyieithog o gerddi hen a newydd, gan Ifor ap Glyn, bardd Cenedlaethol Cymru, Gyda Elinor Wyn Reynolds.

National Poet of Wales, Ifor ap Glyn will be reading from his new book of selected bilingual poems.

Bilingual

‘Merci Cymru’ – Tim Hartley

Posted on Updated on

TimHartleyTim Hartley: “Merci Cymru” – Saturday 28th of April 18:30 Angel Inn

Book Ticket: £8

Do, fe aeth Cymru i Ffrainc i gystadlu ym Mhencampwriaeth Pêl-droed Ewrop. Aethon nhw mor bell â’r rownd gynderfynol. Ond beth oedd ystyr yr holl beth?

Mae “Merci Cymru” yn gasgliad o atgofion a lluniau sy’n dathlu a chofio llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan gefnogwyr, sylwebyddion a doethinebwyr.

Mae Iola Wyn yn ysgrifennu am yr effaith ar ei theulu ifanc o fod oddi cartref am fis. Mae’r newyddiadurwr chwaraeon Dylan Ebenezer yn mynd tu ôl i’r llenni ym mhencadlys tîm Cymru ac mae’r Athro Laura McAllister yn awgrymu y dylai llwyddiant ar y maes chwarae galonogi’n gwleidyddion a’r gymdeithas ddinesig Gymreig.

Chair: Dafydd Rhys

Yes, Wales went to France for the European Football Championship. They actually got the semi-final. But what did it all mean?

“Merci Cymru” is a collection of memoirs and photographs to celebrate and commemorate the success of the Welsh football team in Euro 2016. It includes contributions from fans, commentators and pundits.

Iola Wyn writes about what the month away from home meant to her young family.

Sports journalist Dylan Ebenezer goes behind the scenes at the Wales team HQ and

Professor Laura McAllister suggests that success on the field of play should embolden our politicians and Welsh civic society.

 
Here are some reviews.

“Perthyn naws dyddiadur ac albwm lluniau teulol i’r gyfrol, ac mae’r cyfuniad hwn yn creu darlun byw o’r profiad o weld Cymru’n hawlio ei lle haeddiannol ar flaen y llwyfan rhyngwladol. Mae cyfraniad Laura McAllister, cyn-gapten tim pel-droed merched Cymru a chwareodd 24 o weithiau i’w gwlad, yn serennu.Yn gyfuniad o gofnod personol teimladwy a dadansoddiad treiddgar, mae’n pwysleisio’r angen am adeiladu ar lwyddiant yr Ewros, nid yn unig ym maes chwaraeon ond yn ehangach. ‘Rhaid i ni ddefnyddio ein llwyddiant ar y cae pel-droed fel catalydd i newid ein delwedd ohonon ni’n hunain, yn ogystal a’r ffordd mae pobol eraill yn ein gweld ni fel cenedl.”– Annes Glynn, Cylchgrawn Barn

“Mae ol gwaith meddwl golygyddol ac mae pob pennod yn cyfrannu rhywbeth gwahanol: profiad personol Iola Wyn, llygad at y gorffennol gan Gwyn Jenkins, cipolwg y tu ol i’r llenni yn Dinard, Llydaw gan Dylan Ebenezer, a thrafodaeth am chwaraeon mewn cyd-destun ehangach gan Laura McAllister.”– Garmon Ceiro, Cylchgrawn Golwg

“Daeth twrnament yr Ewro a’r Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg ynghyd fel unwlad, pawb yn gefn i ymdrechion ei tim cenedlaethol. Mynnwch ddarllen y llyfr ar bob cyfrif.”– John Morris, Y Clawdd

Ffion Dafis: Syllu ar Walia

Posted on Updated on

Sunday 12:00 Angel Inn Ffion Dafis: Syllu ar Walia

Book Tickets: £5

Bydd y ddarlledwraig, a’r actores, Ffion Dafis yn darllen o’i llyfr Syllu ar Walia, ei chyfrol wych cyntaf a wnaeth argraff fawr yn 2017.

Chair: Gaynor Jones

Ffion Dafis reads from her imagined biography a collection of fact, fiction, musings and imagination.

Session in Welsh

 

Noson o adloniant yr Beirdd

Posted on Updated on

Saturday 20:30 Angel Inn

Noson o adloniant yr Beirdd – Aneirin Karadog, Emyr Lewis, Elinor Wyn Reynolds, Grug Muse yn Miriam Elin Jones

Book Ticket: £8

Welsh language poetry

Elinor Wyn Reynolds

Sesiwn yn Gymraeg

Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Posted on Updated on

Saturday 28th 17:00 Horeb Chapel: Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Book Ticket: £10

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Peter Lord yw prif hanesydd celf Cymru ac mae wedi cyhoeddi a darlledu’n helaeth ar ddiwylliant gweledol Cymru yn Gymraeg a Saesneg.

John Lewis oedd yr arlunydd cyntaf i gynnal bywoliaeth yng Nghymru ei hun. Roedd rhai o’i noddwyr cynnar yn y 1730au a 40au yn byw yn Sir Gâr a’r siroedd cyfagos. Roeddent yn ffyddlon iddo hyd at y 1760au pan roedd yn peintio tirluniau yn bennaf.

Treuliodd Lewis ran bwysig o’i yrfa yn Nulyn yn peintio portreadau a setiau theatr. Roedd yn un o gydnabod y dramodydd Thomas Sheridan.

 

Mae’r portread hyfryd o Elizabeth Gwynne o Daliaris, Llandeilo yn chwe blwydd oed yn un o’i bortreadau Cymreig cynharaf. Mae Peter Lord yn trafod gyrfa John Lewis a’i gysylltiad gyda Sir Gaerfyrddin.

Graddiodd Peter Lord yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Reading yn 1970. Roedd yn gymrawd gwadd yng nghanolfan Celf Brydeinig yn Yale yn 1994, wedyn yn ymchwilydd yng nghanolfan Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd Uwch o 1996-2003 ac, yn fwy diweddar, yn CREW, Prifysgol Abertawe.  Rhwng 1998 a 2003 cyhoeddodd dair cyfrol o ‘The Visual Culture of Wales’, sy’n cael eu hystyried y gwaith mwyaf awdurdodol ar y pwnc. Yn 2009 cyhoeddodd ‘The Meaning of Pictures: Images of Personal, Social and Political Identity’ ac yn 2013 hunangofiant, ‘Relationships with Pictures’. Cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, gan Parthian yn 2016.  Yn 2017 enillodd wobr Llyfr Ffeithiol y Flwyddyn yng Nghymru.

The Portrait of Elizabeth Gwynne of Taliaris –  John Lewis and the Carmarthenshire Connection

Peter Lord is Wales’ foremost art historian and has published and broadcast extensively on the visual culture of Wales in both Welsh and English.

John Lewis was the earliest painter to sustain a practice substantially in Wales itself. Many of his early patrons, for whom he painted portraits in the 1730s and 40s,  lived in Carmarthenshire and neighbouring counties. He retained their loyalty into the 1760s, by which time he was painting mainly landscapes.

Lewis also spent an important part of his career in Dublin, where he moved in the circle of the playwright Thomas Sheidan, painting portraits and theatre scenery.

The lovely portrait of Elizabeth Gwynne of Taliaris, Llandeilo, painted when she was about six year old, may be the earliest of his Welsh portraits. Taking this picture as a starting point, Peter Lord explores the career of John Lewis, and the Camarthenshire connection.

Peter Lord took a degree in Fine Art at Reading University in 1970. He was a visiting fellow at the Yale Center for British Art in 1994, then research fellow at the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies from 1996-2003 and, more recently, at CREW, Swansea University. He has published and broadcast extensively on the visual culture of Wales in both Welsh and English languages, and curated major exhibitions for national institutions. Between 1998 and 2003 he published the three volumes of The Visual Culture of Wales, which is regarded as the authoritative text on the subject. In 2009 he published The Meaning of Pictures: Images of Personal, Social and Political Identity and in 2013 an autobiography, Relationships with Pictures. His latest book, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, was published by Parthian in 2016.  In 2017 it was Wales Non-fiction Book of the Year.

Peter Lord is particularly interested in the work of the Welsh artisan painters of the first half of the nineteenth century, and in the art of the Great Depression, between the two world wars. In a wider context he has written extensively on the theoretical issues that concern the history of art in nations regarded as marginal to the mainstream tradition.

Menna Elfyn: Cennad Cerddi

Posted on Updated on

Saturday 15: 30 Horeb Chapel : Menna Elfyn : Cennan Cerddimenna2015

Book Ticket: £8

Bydd Menna Elfyn yn darllen o’i chyfrol diweddaraf o farddoniaeth, Bondo ac yn cyflwyno darnau o’i llên gofiant, Cennad.

Chaired by Iola Wyn of Barddas

Wales ‘ most travelled and well known poets Menna Elfyn reads from her  last bilingual volume of poetry Bondo and from her life in poems which will be published this spring.

Un o feirdd mwyaf cyfarwydd Cymru ac un sydd wedi teithio y byd i gyflwyno’i gwaith. Bydd yn darllen o’i chyfrol dwyieithog diweddaraf o farddoniaeth,  Bondo a darnau o’i llengofiant a gyhoeddir gan Barddas yn y gwanwyn.

Bilingual session – & there will be a translator