Latest Event Updates

Musical Accompaniment to our Moonlight reading with Jo Mazelis

Posted on Updated on

We’re delighted to announce the musical accompaniment to the event “Moonlight Reading with Jo Mazelis”.

Elsa Davies, Ceri Owen Jones and Jason Lawday will be playing rare traditional music from Wales on fiddle, harp and flute. The atmospheric Horeb Chapel is the perfect location for a moonlight reading by poet, short story writer and award winning novelist Jo Mazelis. Elsa, Ceri and Jason will add to the experience with their wonderful tunes.   17440349_10154766784454475_609206567_n

Saturday 29th Apriljo-mazelis-2015
at 8pm
at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel

Eventbrite - Moonlight reading with Jo Mazelis  £5,90
Moonlight reading with Jo Mazelis

Y bardd Jo Mazelis yn darllen ei cherddi liw nos. Mae Jo yn nofelydd, bardd, ffotograffydd a thraeddodydd ac yn byw yn Abertawe.

Jo is a novelist, short story writer, poet, photographer and essayist who was born and educated in Swansea, where she currently lives with her husband, the historian, Mark Matthews.

Jo’s debut novel Significance (Seren, 2014) won The Jerwood Fiction Uncovered Prize in 2015. Her latest book, Ritual, 1969 (Seren, 2016) was recently voted one of the ten best Welsh books of 2016 by Wales Arts Review.

shadow-cover-significanceHer first collection of stories Diving Girls was short-listed for The Commonwealth Best First Book and Welsh Book of the Year. Her second book, Circle Games was long-listed for Welsh Book of the Year.
She has won prizes in The Rhys Davies, Allen Raine and PenFro competitions. Her stories have appeared in countless publications and several have been broadcast on Radio Four.

Jo has given readings at Hay Festival, Ottawa Writeritual-coverrs’ Festival, at New York, Cologne, Cork and London as well as at a multitude of places in Wales.

Here is a link to a recording of one of her stories.

https://thelonelycrowd.org/2015/12/12/winter-readings-jo-mazelis-reads-the-twice-pricked-heart/

Jo Mazelis is a novelist, short story writer, poet and essayist. Her collection of stories Diving Girls (Parthian, 2002) was short-listed for The Commonwealth Best First Book and Welsh Book …

Getting your tickets

Posted on Updated on

Tickets are now on sale. https://llandeilolitfest.org/calendar/

Due to a system fault some events were erroneously marked as sold out. At this time there are still tickets available for all event.
Please note that due to the size limitations of the venues events can sell out quickly. To avoid disappointment please book in advance, even for the free events.
You can buy online following this link 
or directly in Llandeilo from these shops:

Peppercorn  peplong12
http://www.peppercorn.net/
5 King Street, Llandeilo
01558 822410
sales@peppercorn.net
Dress Agency
19 Carmarthen St, Llandeilo SA19 6AE
Phone: 07775 847710
Ailgaynor@hotmail.com

17500221_10155183446090990_974365550_o
Red Cross Book Shop.
Rhosmaen Road
01558 823256

12348046_1669064533375661_784006817071220746_n.jpg

“Murder at the Star: Who Killed Thomas Thomas?” by Steve Adams

Posted on Updated on

Saturday, 29th April ,
1 pm
at the Fountain Fine Art Gallery

Eventbrite - “Murder at the Star: Who Killed Thomas Thomas?” by Steve Adams  Admission is Free

We proudly present a late addition to the programme, an event of particular local interest: “Murder at the Star”, a book which examines an unresolved murder in Garnant, a Welsh mining village near Ammanford, Carmarthenshire.
Steve Adams, local journalist and Seren author, will be talking murder, coal and missing fingers.
He’ll give a short talk, read from the book and then take questions.

The murder of God-fearing, bible-quoting, partially deaf Thomas Thomas at the branch of Star Stores he managed in Garnant, South Wales has remained an unsolved mystery since it happened in 1921. His body was found on the morning of Sunday February 13th, his head smashed, his throat cut and with a stab wound to the stomach, any of which could have killed him. Over £126 was missing from the store safe, yet there were oddities about the attack which suggested this was more than a robbery that went tragically wrong: Thomas had been gagged with cheese, and there was no tear in his trousers, shirt and waistcoat above the stab wound. What circumstances could explain these things?

Garnant was in shock, and Scotland Yard arrived in the form of DI George Nicholls. A number of suspects were identified but none seemed to have the telling combination of motive and opportunity. Despite the expertise of Nicholls the case was eventually abandoned and the killer’s secret died with him.

Until now. In classic cold case fashion journalist Steve Adams’s extensive researches have finally identified the killer, who is revealed at the end of the book, after a thorough reconstruction of the murder and the subsequent investigation.

This is the story of a terrible crime in an almost archetypal Welsh mining town. It was a crime symbolic of a turning point in early twentieth century Wales, as the coal industry declined and its recently assembled townships came to terms with their uncertain futures and sought new identities.IMG_5854

Rydym yn falch i gyflwyno ychwanegiad hwyr i’r rhaglen, digwyddiad o ddiddordeb arbennig i’r gymuned sef “Murder at the Star”, llyfr sy’n archwilio llofruddiaeth yn Garnant, pentref glofaol ger Rhydaman, na chafodd ei datrys. Bydd Steve Adams, newyddiadurwr ac awdur lleol, yn trafod llofruddiaeth, glo a bysedd coll. Yn dilyn araith fer a darlleniadau o’r llyfr bydd yn barod i dderbyn cwestiynau.

Mae llofruddiaeth Thomas Thomas, dyn rhannol fyddar a chrefyddol iawn, yn siop y Seren yn Garnant wedi bod yn ddirgelwch ers 1921. Daethpwyd o hyd i’w gorff ar fore Sul Chwefror 13eg, ei ben wedi’i falu, ei wddf wedi’i dorri a chyda chlwyf i’w stumog; gallai’r un o’r rhain fod wedi ei ladd. Roedd mwy na £126 ar goll o’r coffor diogel yn y siop, eto roedd yna awgrym nad lladrad aeth o’i le yn unig oedd hwn: Roedd caws wedi’i stwffio i geg Thomas ac roedd ei drowsus, ei grys a’i wasgod wedi eu hail-drefnu cyn ac ar ôl iddo gael ei drywanu. Sut gellir egluro’r pethau yma?         

Ticket sales

Posted on Updated on

Tickets are now on sale. https://llandeilolitfest.org/calendar/
Please note that due to the size limitations of the venues events can sell out quickly. To avoid disappointment please book in advance, even for the free events.
You can buy online via links from this website to eventbrite.com
or directly in Llandeilo from these shops:

Peppercorn  peplong12
http://www.peppercorn.net/
5 King Street, Llandeilo
01558 822410
sales@peppercorn.net
Dress Agency
19 Carmarthen St, Llandeilo SA19 6AE
Phone: 07775 847710
Ailgaynor@hotmail.com


Red Cross Book Shop.
Rhosmaen Road
01558 823256

12348046_1669064533375661_784006817071220746_n.jpg

Odes to Art – Cerdd am Gelf

Posted on Updated on

 

Odes to Art / Cerdd am gelf

Orielau Mimosa & Fountain Fine Art Galleries

 

An opportunity to walk around the art galleries and appreciate the work of poets inspired by some of the talented artists shown at Mimosa and Fountain Fine Art Galleries. More information to come

Cyfle i werthfawrogi cerddi a ysbrydolwyd gan gelf y ddwy oriel drwy gydol yr wythnos. Manylion i ddod.

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Posted on Updated on

Saturday, 29th April at 12pm,  Horeb Chapel , The Cawdor  

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Eventbrite -   Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales Admission Free / Mynediad am Ddim

Elinor Wyn Reynolds will chair this session in Welsh/EnglishWoollen.png

Presentation of a new book on the Woollen Mills of Wales with author Branwen Davies and photographer Iestyn Hughes.

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  –  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.

Yn y gyfrol ddwyieithog hon gan yr awdur Branwen Davies a’r ffotograffydd Iestyn Hughes, cawn ddarlun o rai o fannau mwyaf hanesyddol, lliwgar a chreadigol Cymru mewn gair a llun.

Ar un adeg, bu’r melinau gwlân wrth galon cymunedau gwledig Cymru; erbyn heddiw, nifer fach sydd wedi gorosesi.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae awch pobl am gynnyrch traddodiadol, naturiol o’r safon uchaf wedi ailgydio ac mae tarddle nwyddau wedi dod i ystyriaeth hollbwysig i gwsmeriaid. Mae ymateb positif y diwydiant gwlân yng Nghymru i’r galw hwn wedi bod yn hanfodol i ffyniant y melinau presennol.

Â’r diwydiant gwlân yn rhan o hanes ei theulu dywedodd Branwen,

“Mae gan bob melin ei stori unigryw a does dim dwy ohonynt yn debyg. Megis eu perchnogion, mae gan bob melin ei gwedd a’i phersonoliaeth ei hun –  mae rhai’n hen, rhai’n newydd, rhai’n fawr, rhai’n fach. Sut bynnag, yr hyn sy’n gyffredin i bob un ohonynt yw creadigrwydd, dycnwch, angerdd, styfnigrwydd a chrefft y bobl hynny sy’n cadw’r diwydiant yn fyw.”

Mae’r llyfr yn llawn lluniau chwaethus, cyfoes o gynnyrch presennol y melinau, lluniau o’r adeiladau a’r peiriannau a theimlad o’r awyrgylch ynghyd  â darluniau o’r wynebau sy’n gweithio yn y diwydiant.Baner_Melinau_Gwl_n_fersiwn_gwefan.jpg

Dewch i gael cip ar y mannau a’r unigolion sy’n gwneud hud a lledrith  –  lle mae gwlân amrwd yn cael ei weddnewid yn nwyddau hardd a chwaethus.

Mae Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales  bellach ar gael yn eich siop lyfrau leol

William Williams Pantycelyn

Posted on Updated on

Dydd Iau, 27ain Ebrill am 2 o’r gloch, Llyfrgell Llandeilo

Eventbrite - William Williams Pantycelyn Mynediad am Ddim

ww
Llyfrgell Cenedlaethol Cymru

William Williams Pantycelyn

Yr Athro Densil Morgan ac Elinor Jones yn trafod bywyd, gwaith a dylanwad William Williams Pantycelyn i nodi 300 mlwyddiant yr emynydd a’r bardd o Lanfair ar y Bryn.

Thursday, 27th April, 2 o’clock, Llandeilo Library

Prof. Densil Morgan and Elinor Jones explore the work and life of the world’s most prolific hymn writer and Llandovery’s most famous son,  in the year of his 300th anniversary.