Igam Ogam

igam-ogam-001.jpg103 Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6HA
http://www.igamogamgifts.co.uk/
Cafodd Igam Ogam ei sefydlu yn nghanol tref Llandeilo, Orllewin Cymru yn 2002, yn darparu deunydd priodas wedi’i gwneud a llaw, ffafrau priodas, cardiau unigryw ar gyfer pob achlysur, hefyd anrhegion diddorol – o matiau llygoden i arosfannau drws.
Igam Ogam has been an established gift shop in the town centre of Llandeilo, West Wales, since 2002, providing handmade wedding stationery, wedding favours, personalised, hand made greeting cards for all occasions and unusual quirky gifts – from mouse mats to door stops.

Events:

Sesiwn Stori I blant yn  siop Igam Ogam
Dydd Sadwrn, 29 ain Ebrill am 11 o’r gloch

https://llandeilolitfest.org/2017/02/15/sesiwn-stori-i-blant-yn-siop-igam-ogam/

Eventbrite -   Sesiwn Stori i blant  Admission Free – Mynediad am Ddim

Y Dywysoges Waethaf – addas. Aneirin KaradogWyt ti wedi diflasu ar dywysogesau tylwyth teg?

Wyt ti wedi blino ar yr un hen stori am y dywysoges. Wyt ti’n ysu am weld tywysoges ag ychydig o sbarc? Wyt? Wel, dyma’r llyfr i ti.

Garddwyr y Gwyll – addas. Delyth George

Berfedd nos ar un stryd mae swyn a hud un newid pawb a phopeth. Stori delynegol am byd natur yn dod ȃ phobl at ei gilydd

Straeon Jac a Jes gan Christa Richardson, ar gyfer plant ifanc

Saturday April 29th at 11am at Igam Ogam
Reading for children in Welsh