Igam Ogam

igam-ogam-001.jpg103 Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6HA
http://www.igamogamgifts.co.uk/
Cafodd Igam Ogam ei sefydlu yn nghanol tref Llandeilo, Orllewin Cymru yn 2002, yn darparu deunydd priodas wedi’i gwneud a llaw, ffafrau priodas, cardiau unigryw ar gyfer pob achlysur, hefyd anrhegion diddorol – o matiau llygoden i arosfannau drws.
Igam Ogam has been an established gift shop in the town centre of Llandeilo, West Wales, since 2002, providing handmade wedding stationery, wedding favours, personalised, hand made greeting cards for all occasions and unusual quirky gifts – from mouse mats to door stops.

Events:

Sesiwn Stori I blant yn  siop Igam Ogam
Dydd Sadwrn, 29 ain Ebrill am 11 o’r gloch

https://llandeilolitfest.org/2017/02/15/sesiwn-stori-i-blant-yn-siop-igam-ogam/

Eventbrite -   Sesiwn Stori i blant  Admission Free – Mynediad am Ddim

Y Dywysoges Waethaf – addas. Aneirin KaradogWyt ti wedi diflasu ar dywysogesau tylwyth teg?

Wyt ti wedi blino ar yr un hen stori am y dywysoges. Wyt ti’n ysu am weld tywysoges ag ychydig o sbarc? Wyt? Wel, dyma’r llyfr i ti.

Garddwyr y Gwyll – addas. Delyth George

Berfedd nos ar un stryd mae swyn a hud un newid pawb a phopeth. Stori delynegol am byd natur yn dod ȃ phobl at ei gilydd

Straeon Jac a Jes gan Christa Richardson, ar gyfer plant ifanc

Saturday 29th of April, at 2pm at Igam Ogam

Eventbrite - Dingledum Dragon/ Dyfrig Y Ddraig Admission is free

Dingledum Dragon/ Dyfrig Y Ddraig:

Dingledum Dragon/ Dyfrig Y Ddraig: A book signing and meet and greet with the author Marlene Powell and illustrator Beth Saunders.Dyfrig y Draig clawr

Marlene will be reading from the story and  Beth will discuss the illustration process and demonstrate as needed.

Books will be available for purchase on the day also – first edition copies of both the Welsh and English signed by both author an illustrator.

Dyfrig Y Ddraig

Dyfrig y Ddraig yw arwr cyfres o lyfrau cyffrous newydd sbon ar gyfer plant rhwng 4 a 7 mlwydd oed, a ysgrifennwyd gan Marlene Powell a darluniwyd gan Beth Saunders! Yn y llyfr cyntaf, y mae Dyfrig, sydd yn daclus a glân yn croesawi ei gefnder Dafydd sydd braidd yn anniben. Mae pethau serch hynny yn troi ar ei ben, pryd mae Dingledum yn gweld ei dŷ hyfryd llawn sbwriel, ac mae’n penderfynu ei fod yn hen bryd i ddysgu gwers i’w gefnder, trwy roi sbwriel yn ei wely! Ar ôl gwario rhan fwyaf o’r noson yn glanhau a cheisio tacluso…

“Yn wir dysgodd Dafydd
Wers bwysig serch hynny
Paid gadael eich sbwriel
Ewch ag e ‘da chi!!!”

Advertisements