Fountain Fine Art Gallery / Dragon’s Garden Fair Trade Shop

115 Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6EN 16508474_1193568687406028_5546874395981515803_n
https://www.facebook.com/FountainFineArt/
http://www.dragons-garden.com/

Fountain Fine ArtA commercial fine art gallery, specialising in contemporary Welsh art.
The Dragon’s GardenBeautiful Inexpensive Fair Trade Gifts From Around the World.head01

Events:

 

Saturday 28th of April:

11:00  Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

BOOK TICKETS: £5

Catrin Dafyd

Catrin Dafydd yn trafod ysgrifennu am Gymru yn ei nofel phoblogaidd Gwales gyda’r bardd a golygydd y Stamp, Miriam Elin Jones. Sut mae mynd ati i ddychmygu dyfodol dystopaidd estron i genedl a chymdeithas mor gyfarwydd?

Sesiwn yn Gymraeg.

This is an exciting and intelligent novel about a dystopian Wales in 2056 by an unique and experienced authors. Catrin comes from Gwaelod y Garth and she is a full time author for young people

and adults

Session in Welsh

Saturday 12:  Sara Gethin: Dysfunctional Families in Contemporary Fiction  

Sara Gethin aka Wendy White

BOOK TICKETS: £5

Sara Gethin, author of ‘Not Thomas’, discusses creating the implosive fictional families at the centre of her debut novel, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press.

NotThomas final front only sm

Teuluoedd camweithredol yn ffuglen gyfoes
Dydd Sadwrn 28ain Ebrill-12.30 Oriel y Ffynnon.
Mae Sara Gethin, awdur ‘Not Thomas’ yn trafod y teuluoedd yng nghanol ei nofel a’r hyn sy’n dod gyntaf o’r cymeriad neu’r plot.

 

Saturday 14:00  Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

John head shot
GB. WALES. John Selway painter’s show opening at Llanharnam Grange Cwmbran. 2015

Book Ticket: £8

One of the most gifted artists of his generation, John Selway stayed mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’
Chair: Catrin Beard

Roedd John Selway yn un o arlunwyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, a chafodd lwyddiant cynnar fel myfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au. Nawr, am y tro cyntaf, rhoddir sylw i’w waith mewn llyfr newydd, “Vigilant Information: Encounters with John Selway”

 

Saturday 28th – 16:00 Fountain Fine Art Gallery “Crime and history” with Thorne Moore 
ThorneMooreBook Ticket: £5

Way back in history, before New Scotland Yard, before DNA, before the Human Rights Act, who made the laws, who did the detection, who caught the criminals and how do crime writers deal with all this?

Trosedd a hanesMae Thorne Moore yn awdur nofelau ditectif seicolegol a hanesyddol ac yn ei llyfr diweddaraf, “Long Shadows” mae hi’n olrhain tri throsedd mewn tair canrif wahanol o’r canol oesoedd i oes Fictoria a ddigwyddodd yn yr un tŷ yn

Sunday 29th of April

Sunday 12:30

Tudor Wales

Book Tickets: £8

Nathen Amin, author of ‘Tudor Wales: a Guide’ and ‘The House of Beaufort’ and Mari Griffith, author of ‘Root of the Tudor Rose’ discuss Tudor times in Wales.

Moderator:  Graham Watkins

 

Cymru yn oes y Tuduriaid. Sul 29ain Ebrill 12.30. Oriel y Ffynnon
Bydd Nathen Amin, awdur ‘Tudor Wales’ a ‘The house of Beaufort,’ yn trafod oes y Tuduriaid yng Nghymru gyda Mari Griffith, awdur ‘The Root of the Tudor Rose.’

Sunday 14:00 

Suffragettes – a talk by Judith Barrow 

In her talk Judith Barrow covers the struggles that women had to endure to achieve full equality regarding suffrage; the right to vote. And she explains how the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movement, but why there were women who still saw the act as a betrayal.
Includes readings from her novel “A Tiny Hundred Threads”

Suffragettes – araith gan Judith Barrow

Disgrifiad byr

Yn ei haraith bydd Judith Barrow yn trafod y brwydrau bu’n rhaid i ferched eu goddef er mwyn ennill yr hawl i bleidleisio. Bydd hi’n egluro sut y gwelwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918 yn fuddugoliaeth enfawr i etholfreintiaeth ond paham roedd menywod yn ystyried y ddeddf yn frad.

 

15:30 Fountain Fine Art Gallery

“The Boy From Elsewhere” – an afternoon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey. 

Book Tickets: £8nicholas-mcgaughey

In the reading Nicholas will read his poetry about his life growing up in Cwmrhydyceirw, Swansea, his life on the road as an actor with the RSC and The Royal National Theatre and as a soap star playing the dim but likeable Brandon Monk in Pobol y Cwm….

Dydd Sul Ebrill 29ain 15.30 Oriel y Ffynnon
“The Boy From Elsewhere” – prynhawn o farddoniaeth a chofio gyda Nicholas McGaughey.

Advertisements