Eve’s Toy Shop

1eve-litfest King St, Llandeilo SA19 6AA
https://www.evestoyshop.co.uk/

Everything a toy shop should be: it’s interactive, has a great range and the kids themselves love it.

 

Events:

Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

Gwili Railway illust01Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.
Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

 

 

Saturday 13:00 
Meleri a Na Nel WpsNa Nel! Reading with Meleri Wyn Jones

Book Ticket: Free Event

Na, Nel! – Ie, yn Llandeilo Dewch i gwrdd â’r awdur Meleri Wyn James wrth iddi darllen stori newydd am Nel, seren ddireidus y gyfres boblogaidd. Fe fydd Meleri hefyd yn dangos i blant sut ddaeth cymeriad Nel yn fyw, yn tanio eu dychymyg ac yn rhannu sticeri a nodau llyfr am ddim. 02/22/2018 09:12 AM never – Post It Now!

Na, Nel! – Yes, in Llandeilo Come and meet Meleri Wyn James as she reads a new story about Nel, the mischievous star of the popular series. Meleri will also be showing children how she brought the character alive, firing their imagination and sharing free stickers and bookmarks.

For readers between 7 and 9 years old, but can be enjoyed by all ages! ‘No, Nel!’

 

SCRAMBLED Huw DaviesSaturday 15:00
Huw Davies reads from his book “Scrambled”

Book Ticket: Free Event

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde is unfairly labelled a troublemaker when a new head teacher starts at his south Wales valleys school. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for mortorcycle scrambling. At last he is able to take on the school bullies, earning himself the longed-for respect of his father, not to mention the mysterious Black Rider.

Finalist Heart of Hawick Children’s Book Award 2017, Junior Fiction Category.

“Scrambled” gan Huw Davies

Yn gwbl annheg mae’r ‘disgybl perffaith’ Davidde yn cael enw fel un trafferthus pan ddaw pennaeth newydd i’w ysgol yng nghymoedd de Cymru. Er braw i’w hathrawon mae Davidde yn datblygu diddordeb angerddol mewn sgramblo beic modur. O’r diwedd mae’n gallu herio bwlis yr ysgol ac ennill iddo’i hun barch ei dad y bu’n dyheu mor hir amdano, heb son am y Beiciwr Du.

suitable for children 8+

 

 

Advertisements