Oriel Mimosa Gallery

Oriel Mimosa Fine Art

68 Rhosmaen Street, Llandeilo,

Carmarthenshire SA19 6EN

​Phone: 01558 328074

Oriel Mimosa is a Welsh art gallery based in Llandeilo, Carmarthenshire. Our gallery, located on the main road through Llandeilo, is dedicated to original works of art by Welsh and Wales-based artists and features many well-known names as well as displaying new local talent. We also exhibit original works from the classic names in Welsh art such as Sir Kyffin Williams, John Knapp Fisher, Josef Herman and Graham Sutherland. We are pleased to offer an in-house framing service to both the trade and public.

Sunday 13:00  

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit:

Book Tickets: £8

Aled Sam yn darllen darnau o’i lyfrau diweddaraf, gyda’i dafod yn sownd yn ei foch wrth gwrs. Cewch tipyn o donic wrth glywed am ei fywyd beunyddiol, troion trwstan a lle I fynd cyn inni orfod llosgi ein pasports coch! Dyma gasgliad o ryfeddodau Ewrop – llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed – oll yn deilwng i’w profi cyn bod teithio yn Ewrop yn mynd yn anoddach.

Mae Aled Sam yn wyneb a llais cyfarwydd ers blynyddoedd, yn cyflwyno rhaglenni i Radio Cymru a S4C. Mae’n cyfrannu colofn wythnosol i’r cylchgrawn Golwg. Sesiwn yn Gymraeg

Aled Sam is a long-time resident of Llandeilo and has broadcasted programmes on Radio Cymru and S4C. This is a reading of his two latest volumes, voicing the humorous trials of a middle age man and shining a light on a 100 European destinations worth visiting before Brexit.

Session in Welsh

 

Sunday 14:30  Gary Raymond

The Golden Orphans: Writing in Graham Greene’s Hand 

Book Ticket: £5

 

Gary Raymond’s latest novel, The Golden Orphans, started out as an attempt to address his experiences on the edges of the Cypriot underworld, but eventually became an obsession with the craft and artistry of Graham Greene.

Join Raymond as he explores the spaces between fact and fiction, and unravels the lessons he learned from Greene’s work in the building of his own thriller. Raymond looks at how Greene incorporated innovative literary ideas into perfectly structured page turners, how he created best-selling cinema-friendly stories filled with complex philosophical ideas, and how he used the unwieldy canvasses of the underbelly of national experiences to tell exciting, unforgettable fictional stories.

The Golden Orphans: Ysgrifennu fel Graham Greene. Dydd Sadwrn 28ain Ebrill am 14.30 Oriel Gelf Mimosa

Dechreuodd nofel ddiwethaf Gary Raymond, The Golden Orphans, fel ymgais i ddisgrifio’I brofiad ar gyrion bywyd tanddaearol Cyprus ond datblygodd yn obsesiwn gyda chrefft a chelfyddyd Graham Greene.

Ymunwch â  Raymond wrth iddo archwilio’r gofod rhwng ffaith a ffuglen a datrys y gwersi a ddysgodd o waith Greene wrth adeiladu ei nofel iasoer ei hun. Mae Raymond yn edrych ar y modd y mae Greene yn cynnwys syniadau llenyddol arloesol yn ei lyfrau , sut y creodd straeon poblogaidd yr oeddent yn gweddu i’r sinema ac yn llawn syniadau athronyddol, cymhleth a sut y defnyddiodd gynfas anaddawol gefndir profiadau cenedlaethol i adrodd straeon cyffrous a byth cofiadwy.

Advertisements