Mark Waghorn Design “Reading Room”

Mark Waghorn Design “Reading Room”

Sustainable architects Mark Waghorn Design  https://www.mwd.wales/
are opening their office space up to the Llandeilo Lit Fest during the festival weekend this year.

After a successful transformation of their premises into an art exhibition during the Festival of the Senses, they will turn into one of our preformance venues and reading room.

19 New Rd, Llandeilo SA19 6DD
https://www.mwd.wales/

Events:

Saturday at 11:30 

Snow Sisters Cover Small SOCIAL MEDIACarol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic

Book Tickets: £5

The author of the award winning “Ghostbird” presents her new book“Snow Sisters” and talks about genre, ghosts and the gothic.

Bydd awdur y nofel “Ghostbird” a enillodd glod mawr yn cyflwyno’i llyfr newydd “Snow Sisters” ac yn trafod dulliau, ysbrydion a’r gothig.

 

Saturday at 13:00 

“Kicking off in North Korea”
Actor and writer Geraint Lewis in conversation with the author Tim Hartley.
Tim b4 KOINK poster pic

Book Ticket: £8

This is a book for anyone who has an interest not just in football and travel, but in people. In it we find contemporary history and reportage. Football fans will recognise the wider context of the beautiful game and seasoned travellers will smirk as they recognise themselves in awkward, alien situations.

Dyma lyfr i rai sydd â diddordeb, nid yn unig ym mhêl droed a theithio, ond ym mhobl. Ynddo cawn hanes cyfoes ac adroddiadau.

Saturday 15:00 

Saturday 15:00 Mark Waghorn Design “Reading Room”

Rockhoppers in Cardiff

Poetry event in honour of the late Anthony Jones
Book Ticket: £5

With the Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris and Anne Marie Butler), Peter J Jones from Llansteffan, and Robert Walton from Bristol
anthony-jones-poet

Aclysur barddoniaeth er clod I’r diweddar Anthony Jones 

Gyda’r Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris ac Anne Marie Butler), Peter Jones o Lansteffan a Robert Walton o Fryste.

 16:30  Mark Waghorn Designs “Reading Room”

DIY media vs MSM- the new media revolution in Wales

Book Tickets: £10

A discussion on the alternative future of the media and how people in Wales are ploughing their own furrows. Does the UK & Welsh MSM marginalise, ignore or misconstrue Welsh life, culture and matters.

Desolation Radio

Nia Medi, journalist with BBC Radio Cymru will chair the discussion with Grug Muse of Stamp poetry magazine, Ifan Morgan Jones, founder of the Nation Cymru news website; Dr Dan Evans, founder and presenter of the Desolation Radio podcasts and a representative of arts website the Wales Arts Review.

 

Ydy’r cyfryngau confensiynol yn colli eu tir a fawr ddim o’r Gymru go iawn yn cael ei hadlewyrchu ganddynt? Dyma drafodaeth gan ddyrnaid o Gymry heriol sydd yn torri cwysi eu hun drwy gymorth y cyfryngau newydd.

 

Bydd Grug Muse, Ifan Morgan Jones, Dr Dan Evans, a chyrychiolydd o gwefan Wales Arts Review a yn trafod hyn oll gyda’r newyddiadurwraig o BBC Cymru, Nia Medi wrth y llyw

 

climate-change.jpgBook Tickets: £5

What do you feel when you think about climate change? Are there ways that writing about it can make a difference? This discussion and workshop run  Bristol Climate Writers offers you the opportunity to hear readings from new climate change related work, and to try writing about climate change yourself – whether a short story, a poem, or a piece of non-fiction. Suitable for adults and teens.

Ysgrifennu am newid yn yr hinsawdd – Dydd Sul Ebrill 29ain am 12.00yh yn Stafell Ddarllen Mark Waghorn.

Beth yw’ch barn chi am newid yn yr hinsawdd? Oes yna ffyrdd ble gall ysgrifennu wneud gwahaniaeth? Cynhelir y drafodaeth a’r gweithdy hwn gan Bristol Climate Writers a bydd cyfle i chi wrando ar ddarlleniadau allan o waith sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd ac i chi eich hun geisio ysgrifennu am newid hinsawdd – boed yn stori fer, cerdd neu ddarn o waith ffeithiol. Yn addas i oedolion a phlant yn eu harddegau.

 

sws imageSunday 14:30 – Spoken Word Saturday and Fiddle Box

Book Tickets: £5

Fiddle Box and Llanelli’s “Spoken Word Saturday” team up for this dynamic poetry and story telling event: MEET UP, LISTEN UP, SPEAK UP with Spoken Word Saturday who are based at The Ffwrnes Theatre in Llanelli.

FB jh shootIf you like storytelling, Poetry, creative writing, beatbox, rap, original music or just meeting new people, well Spoken Word Saturday is for you! Please pop in and listen Up to artists exploring or get up and speak up as part of The Llandeilio Lit Festival 2018. Musical interludes provided by FiddleBox.

If you would like to book a floor spot please email: info@peoplespeakup.co.uk
Gair llafar Llanelli  yn Llandeilo – Dydd Sul 29ain Ebrill 14.30 Dyluniadau Mark Waghorn “Ystafell Ddarllen”
Cyfarfyddwch, Gwrandewch a Siaradwch ar Sadwrn Y Gair Llafar yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Os ydych yn hoffi dweud storïau, barddoniaeth, ysgrifennu creadigol, rap, cerddoriaeth wreiddiol neu gwrdd â phobl newydd, wel dewch i’r Gair Llafar. Croeso I chi alw yn “Ystafell Ddarllen” Dyluniadau Mark Waghorn I wrando ar artistiaid yn archwilio neu codwch ar eich traed a siarad fel rhan o Ŵyl Lên Llandeilo 2018.

 

Advertisements