Flying Goose Quilting

Flying Goose.pngFlying Goose Quilting are opening their workshop room for the Llandeilo Lit Fest
You can find their beautiful shop at 1 Crescent Rd, Llandeilo SA19 6HL

Events:

LitFest-2

Japanese side sewn book binding Taster workshop. – Saturday April 28th 11:00 

BOOK TICKETS: Child £2.50 BOOK TICKETS: Adult £5

In this taster workshop, you’ll get an introduction to the art of Japanese side sewn book binding and you will learn how to prepare your book cover and pages, as well as the Yotsume toji or 4 hole binding.

Time permitting, you will learn how to change the template for the sewing station, so you can create your own Japanese side sewn notebooks in various sizes.

This workshop is open for children (suggested age 7+) and adults. Children will need to be accompanied by a parent or guardian.

All materials will be provided.

Limited to 10 (max 12) places, please get in touch to book your space.

Saturday 28th April 13:00 

Amazing Adjectives – Poetry workshop for Children

 

CANCELLED DUE TO FAMILY ILLNESS
Marlene-Powell-Author

Children’s author Marlene Powell will be delivering a poetry workshop encouraging children of all ages to use Amazing Adjectives!  As the author of the children’s book series Dingledum Dragon, published by CISP Multimedia, Marlene will be demonstrating how poetry can be used as a narrative tool to creatively bring children’s stories to life.  Ideal for children aged between 7 and 11, this workshop will encourage youngsters to use their imagination as they explore mazing Adjectives!

Gweithdy Barddoniaeth i blant – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill 1.00yh yn Flying Goose Quilting

Bydd awdur plant Marlene Powell yn cynnal gweithdy er mwyn annog plant o bob oedran i ddefnyddio ansoddeiriau anhygoel! Fel awdur y gyfres ‘Dingledum Dragon’ I blant bydd Marlene yn arddangos sut y gellir defnyddio barddoniaeth fel cyfrwng i ddod â straeon plant yn fyw. Mae’r gweithdy hwn yn ddelfrydol i blant rhwng 7 ac 11 oed a byddant yn cael eu hannog i ddefnyddio’u dychymyg.

 

Saturday April 28th 14:30 Flying Goose Quilting
Creative Writing and Illustration Workshop with Scott Artus 

Gwili Railway illust01

Book Tickets: Free Event

Join us for a creative workshop designed to help you create a children’s book using creative writing, illustration and how to promote your book. Scott will be showing children how to draw pictures in a fun way. Scott will also describe how he got started in illustration and publishing.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol a Darlunio gyda Scott Artus – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill yn siop cwiltiau Y Flying Goose
Ymunwch â ni am weithdy creadigol i’ch helpu i greu llyfr i blant trwy ddefnyddio ysgrifennu creadigol, darlunio a sut i hyrwyddo’ch llyfr. Bydd Scott yn dangos i blant sut i dynnu lluniau mewn ffyrdd doniol. Bydd yn disgrifio sut y dechreuodd ddarlunio a chyhoeddi.

KATHYMILES (2)Sunday 13:30
The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Book Ticket: £5

A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Gweithdy: Y Bardd Cyfnewid: Ysgrifennu mewn llais adroddwr – Dydd Sul Ebrill 29ain am 13.30 

Gweithdy sy’n archwilio’r gerdd bersona a sut y gallwn ysgrifennu ‘allan o’n hunain’, Edrychwn ar y ffyrdd gwahanol y gall y bard fabwysiadu er mwyn ysgrifennu fel anifail, ysbryd neu gymeriad chwedlonol, rhai o’r technegau a ddefnyddir i drawsnewid llais yr adroddwr a defnyddio’r rhain i gynhyrchu darn o waith.

Hilary Shepherd Sunday 15:00

Workshop: Setting – making it work for you

 

Book Tickets: £5

Are you getting the most out of the background? Whatever you are interested in writing about – urban or rural, large-scale or small – the physical setting has dynamic potential. This workshop will play with different ways of making the landscape come alive in your writing.

Hilary Shepherd has published 3 novels with Honno, two set in contemporary Africa and the third in post-Civil War Spain. She is currently working on a book set in Wales and India.

Gweithdy: Lleoliad – gwneud iddo weithio drosoch chi – Dyd Sul 29ain Ebrill 13.30

Ydych chi’n gwneud y mwyaf o’ch cefndir? Beth bynnag mae gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu amdano – trefol neu wledig, mawr a bach – mae gan y lleoliad ffisegol botensial dynamig. Bydd y gweithdy hwn yn ystyried ffyrdd gwahanol o ddod â’r tirlun yn fyw yn eich ysgrifennu.

Advertisements