Welsh Language Events 2018

Thursday 26th of April – 

at 14:00 at New Llandeilo Library
Darlith ar W Llywelyn Williams 
Llewelyn_Williams

BOOK TICKETS: Free Event

Bydd Lyn Davies ac Elinor Jones yn traddodi darlith ar W Llywelyn Williams a adnabyddir fel Llewelyn Williams (10 Mawrth 1867 -22 Ebrill 1922), newyddiadurwr, cyfreithiwr a gwleidydd radicalaidd, aelod o’r Blaid Ryddfrydol.  – Dydd Iau 26ain Ebrill, 14.30yh yn y Llyfrgell Newydd
Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Davies and Elinor Jones give a lecture on Llewelyn Williams, Welsh journalist, lawyer and radical Liberal Party politician, born in Brownhill Llangadog.
Session in Welsh

Saturday 28th April  11:00 Fountain Fine Art Gallery

Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales 

BOOK TICKETS: £5

Catrin Dafyd

Catrin Dafydd yn trafod ysgrifennu am Gymru yn ei nofel phoblogaidd Gwales gyda’r bardd a golygydd y Stamp, Miriam Elin Jones. Sut mae mynd ati i ddychmygu dyfodol dystopaidd estron i genedl a chymdeithas mor gyfarwydd?

Dyma nofel gyffrous a deallus, am Gymru yn 2056 gan awdures unigryw a phrofiadol. Daw Catrin o Waelod y Garth ac mae’n awdures llawn amser ac wedi ysgrifennu nofelau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yn Gymraeg.

Catrin Dafydd discusses her novel, Gwales with Miriam Elin Jones, poet and editor of the newest Welsh language literary magazine on the block, Y Stamp. How does an author imagine an unfamiliar and dystopian future for a familiar society? 

This is an exciting and intelligent novel about a dystopian Wales in 2056 by an unique and experienced authors. Catrin comes from Gwaelod y Garth and she is a full time author for young people and adults in Welsh.

Saturday 12:30 Horeb Chapel 

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Book Ticket: £5

Cyfrol o atgofion bro mebyd gan un o newyddiadurwyr ac awduron mwyaf toreithiog Cymru, Lyn Ebenezer. Portread cynnes a chrefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd a’i bryddest i’w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2017. Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Ebenezer discussing his latest book with Elinor Jones.  One of Wales most prolific authors, his latest book, Meini Llafar recounts the vanished characters of his square mile.

Lyn Ebenezer lives in Pontrhydfendigaid and is one of Wales most entertaining and longest serving journalists. Based in Ceredigion he  has covered stories ranging from exploits at the National Eisteddfod to the biggest LSD bust in British history, Operation Julie. Session in Welsh 

Saturday  April 29th 13:30 Angel Inn
Myfanwy Alexander – Sut ichi yn mynd ati I sgwennu comedi  a nofelau digrif?

Book Ticket: £8

Myfanwy-Alexander_1001JPGSesiwn ddifyr gan un o’r nofelwyr mwyaf doniol sydd yn ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg, bydd yn sgwrsio am y grefft o lunio nofel ddigri gyda Heddyr Gregory.
Sesiwn yn Gymraeg

Myfanwy Alexander in conversation with Heddyr Gregory about writing comedy and satire. Do you want to know how to go about writing comedy? This is an opportunity to learn more about the skill with one of Wales best satirical writers.
Session in Welsh

Saturday 14:00 Fountain Fine Art Gallery
Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

John head shot
GB. WALES. John Selway painter’s show opening at Llanharnam Grange Cwmbran. 2015

Book Ticket: £8

One of the most gifted artists of his generation, John Selway stayed mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Roedd John Selway yn un o arlunwyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, a chafodd lwyddiant cynnar fel myfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au. Nawr, am y tro cyntaf, rhoddir sylw i’w waith mewn llyfr newydd, “Vigilant Information: Encounters with John Selway”.

Saturday 15: 30 Horeb Chapel – Menna Elfynmenna2015

Book Ticket: £8

Wales ‘ most travelled and well known poets Menna Elfyn reads from her  last bilingual volume of poetry Bondo and from her life in poems which will be published this spring.

Un o feirdd mwyaf cyfarwydd Cymru ac un sydd wedi teithio y byd i gyflwyno’i gwaith. Bydd yn darllen o’i chyfrol dwyieithog diweddaraf o farddoniaeth,  Bondo a darnau o’i llengofiant a gyhoeddir gan Barddas yn y gwanwyn.

Bilingual session – & there will be a translator

Saturday 28th 17:00 Horeb Chapel: Peter Lord

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Further details to follow

westwaswon

Saturday 18:30 Horeb Chapel
How The West Was Won – Discussion : Women in the creative industries

Book Ticket: £5

Is West Wales inspiring – or stuck in the last century? What are ups and downs of running a creative enterprise in our beautiful region? Sparky discussion and audience participation promised here with Jane of Galerie Simpson, Elin Rees of Telesgop TV, ceramicist and novelist Kate Glanville, and Manon Eames, writer and actor. These powerhouse founders and creative trailblazers will be chatting with Gaynor Jones, Ail Argraffiad and psychologist Philippa Davies in a bilingual, no holds barred session. And you can give your views, too…

 Sut Gorchfygwyd Y Gorllewin

Ydy Gorllewin Cymru’n ysbrydoli – neu’n glwm wrth y ganrif ddiwethaf? Beth yw’r  manteision a’r anfanteision o redeg menter greadigol yn ein rhanbarth prydferth?

Disgwylir trafodaeth fywiog yn cynnwys y gynulleidfa pan fydd Jane o Galerie Simpson, Elin o Gwmni Deledu Telesgop, y seramegydd ac awdur Kate a Manon, ysgrifennydd ac actor, yn cwrdd. Bydd y pedair sydd wedi torri cwysi newydd yn y maes creadigol yn sgwrsio gyda Gaynor Jones, perchennog Ail Argraffiad, a’r seicolegydd Philippa Davies mewn sesiwn ddwyieithog. Gallwch chi roi’ch barn hefyd….

Bilingual session

Saturday 28th of April 18:30 Horeb Chapel

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 18.30 

Tim Hartley: “Merci Cymru” TimHartley

Book Ticket: £8

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 18.30 Tafarn yr Angel Sesiwn yn Gymraeg

“Merci Cymru” is a collection of memoirs and photographs to celebrate and commemorate the success of the Welsh football team in Euro 2016. It includes contributions from fans, commentators and pundits. Session in Welsh

Saturday 20:00 Angel Inn

Beirdd – Aneirin Karadog, Grug Muse yn Miriam Elin Jones

Book Ticket: £8

Sesiwn yn Gymraeg

 

ffionblog-copy

Sunday 12:00 Angel Inn Ffion Dafis reads from her imagined biography a collection of fact, fiction, musings and imagination.

Book Tickets: £5

Bydd y ddarlledwraig, a’r actores, Ffion Dafis yn darllen o’i llyfr Syllu ar Walia, ei chyfrol wych cyntaf a wnaeth argraff fawr yn 2017.

Session in Welsh

 

Sunday 13:00  MIMOSA Art Gallery 

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit:

Book Tickets: £8

Aled Sam yn darllen darnau o’i lyfrau diweddaraf, gyda’i dafod yn sownd yn ei foch wrth gwrs. Cewch tipyn o donic wrth glywed am ei fywyd beunyddiol, troion trwstan a lle I fynd cyn inni orfod llosgi ein pasports coch! Dyma gasgliad o ryfeddodau Ewrop – llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed – oll yn deilwng i’w profi cyn bod teithio yn Ewrop yn mynd yn anoddach.

Mae Aled Sam yn wyneb a llais cyfarwydd ers blynyddoedd, yn cyflwyno rhaglenni i Radio Cymru a S4C. Mae’n cyfrannu colofn wythnosol i’r cylchgrawn Golwg. Sesiwn yn Gymraeg

Aled Sam is a long-time resident of Llandeilo and has broadcasted programmes on Radio Cymru and S4C. This is a reading of his two latest volumes, voicing the humorous trials of a middle age man and shining a light on a 100 European destinations worth visiting before Brexit.

Session in Welsh

Sunday 14:00 Horeb Chapel

Fflur Dafydd & Siôn Owen Tomos – Writers working for TV

Book Tickets: £8

Heledd Cynwal yn sgwrsio gyda Fflur Dafydd, un o sgriptwragedd mywaf profiadol Cymru a Siôn Tomos Owen, cartwnydd a cyflwynydd yn S4C – Sesiwn yn Gymraeg

Mae Fflur Dafydd yn awdures brofiadol ac yn un o ddramodwyr teledu mwyaf poblogaidd Cymru. Bu’n gweithio ar Pobl y Cwm cyn ysgrifennu cyfres lwyddiannus Parch, a ffilm y Llyfrgell/Library Suicides. Mae’n fardd ac yn gyfansoddwraig a chantores, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I’r Saesneg. Mae’n ddarlithydd mewn ysgrifenuu creadigol ac wedi ennill nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd.

Fflur Dafydd is a poet, award winning novelist, composer, singer and writes TV drama series for S4C. Siôn Tomos Owen is a presenter and cartoonist.

Heledd Cynwal is a well known TV presenter and radio broadcaster.

Session in Welsh


Advertisements