Welsh Language and Welsh Interest Events

William Williams Pantycelyn

Dydd Iau, 27ain Ebrill am 2 o’r gloch, Llyfrgell Llandeilo

ww
Llyfrgell Cenedlaethol Cymru

William Williams Pantycelyn

Eventbrite - William Williams Pantycelyn   Admission is Free.
Mynediad am Ddim

Yr Athro Densil Morgan ac Elinor Jones yn trafod bywyd, gwaith a dylanwad William Williams Pantycelyn i nodi 300 mlwyddiant yr emynydd a’r bardd o Lanfair ar y Bryn.

Thursday, 27th April, 2 o’clock, Llandeilo Library
Prof. Densil Morgan and Elinor Jones explore the work and life of the world’s most prolific hymn writer and Llandovery’s most famous son,  in the year of his 300th anniversary.

Friday, 28th April , 8 o’clock , the Angel
Torri Tir

Dydd Gwener, 28ain Ebrill am 8 o’r gloch,  Yr Angel

Eventbrite - Torri Tir   £5,90  Torri Tir

elinor
LLun: Elinor Wyn Reynolds

Noson o hwyl gyda cholectif barddol Sir Gȃr – Elinor Wyn Reynolds, Miriam Elin Jones, Eurig Salisbury ac Endaf Griffiths fydd yn diddanu y dorf ond peidiwch a llaesu dwylo bydd cyfle ichi gymryd rhan hefyd.

An evening of entertainment by Carmarthenshire’s brightest and best young Welsh poets, Elinor Wyn Reynolds, Eurig Salisbury, Miriam Elin Jones ac Endaf Griffiths.
WELSH

welsh-l-and-m-front-cover-draft-2Saturday April 29th at 11am at the Angel Inn
Graham Watkins gives a talk on Welsh Legends and Myths

Eventbrite - Graham Watkins gives a talk on Welsh Legends and Myths  £2,71

A talk by author Graham Watkins. Graham has written Welsh Legends and Myths and five volumes of Walking with Welsh Legends.

Sgwrs gan Graham Watkin, awdur 5 cyfrol am straeon a mythiau Cymru, Walking with Welsh Legends.

Saturday April 29th at 11am at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Jen Jones: Talk about her book “Welsh Quilts” with an exhibition of some of her fine quilt collection

jenjones

Eventbrite - Jen Jones: Talk about her book “Welsh Quilts” with an exhibition of some of her fine quilt collection  £5,90
The leading authority on the subject, talks about her book Welsh Quilts and exhibits some fine examples from her extensive collection.

Sgwrs I gydfynd ȃ’r arddangosfa gwilitiau gan yr awdurdod pennaf ar y pwnc , Jen Jones.

Saturday April 29th at 11am at Igam Ogamgarddwr-y-gwyll

Sesiwn Stori i blant yn siop Igam Ogam
Sesiwn straeon i blant

Dydd Sadwrn, 29 ain Ebrill am 11 o’r gloch

Eventbrite -   Sesiwn Stori i blant  Admission Free – Mynediad am Ddim

Delyth George, Catrin Lewis o Wasg Riley a Christa Richardson yn darllen straeon I blant ifanc – Garddwr y Gwyll, Taclus, y Dywysoges Waethaf, Straeon Jac a Jes, a hanes Meg a Moli I blant dan 8 oed.

Delyth George, Christa Richardson and Catrin Lewis of Rily Press will read from their books for young children 3-8.
WELSH     

brandSaturday April 29th at 11am at the Founrain Fine Art Gallery
Poetry Reading with Dominic Williams and Anthony Jones

Eventbrite - Poetry Reading with Dominic Williams and Anthony Jones  Admission is Free Mynediad am Ddim

Poet, performer and publisher Dominic Williams reads from “And Why We Are All Going”
and Anthony Jones  from “Episodes and Fragments”

Y beirdd a’r perfforwyr Dominic Williams a Anthony Jones yn darllen eu gwaith.

Saturday, 29th April at 12pm,  Horeb Chapel , The Cawdor

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Eventbrite -   Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales Admission Free / Mynediad am DdimBaner_Melinau_Gwl_n_fersiwn_gwefan.jpg

Elinor Wyn Reynolds will chair this session in Welsh/English

Presentation of a new book on the Woollen Mills of Wales with author Branwen Davies and photographer Iestyn Hughes.

Saturday April 29th at 12 noon at the Angel Inn
Panel discussion with local crime fiction writers Sally Spedding, Thorne Moore and Cheryl Rees-Price about Welsh Thrillers

Eventbrite - Panel discussion with local crime fiction writers Sally Spedding, Thorne Moore and Cheryl Rees-Price   £5,90 cold-remains-front-cover-4
Welsh Thrillers with Thorne Moore, Sally Spedding and Cheryl Rees-Price

Three crime writers discuss Welsh thrillers and crime fiction, on a panel hosted by author Carol Lovekin.

Trafodaeth rhwng triawd o awduron llyfrau trosedd.

welsh-l-and-m-front-cover-draft-2Saturday April 29th at 12:30 noon at Eve’s Toy Shop
Graham Watkins reads Welsh Legends and Myths for children
Eventbrite - Welsh Legends and Myths for Children – Reading by Graham Watkins Admission Free

Graham Watkins shares Welsh tales aimed at a younger audience. His talk ties in with an illustration competition in co-operation with local schools and the Visit Wales Year of the Welsh Legend.
Hen straeon Cymru  I’r plant.

Date and Time tbc  Fountain Fine Art Gallery and Mimosa Gallery
bilingual response to works of Art .

Saturday, 29th April , 1 pm at the Fountain Fine Art Gallery

Murder at the Star: Who Killed Thomas Thomas?  by Steve Adams

Eventbrite - “Murder at the Star: Who Killed Thomas Thomas?” by Steve Adams  Admission is Free Murder-at-the-Star

We proudly present a late addition to the programme, an event of particular local interest: “Murder at the Star”, a book which examines an unresolved murder in Garnant, a Welsh mining village near Ammanford, Carmarthenshire.
Steve Adams, local journalist and Seren author, will be talking murder, coal and missing fingers.
He’ll give a short talk, read from the book and then take questions.

Rydym yn falch i gyflwyno ychwanegiad hwyr i’r rhaglen, digwyddiad o ddiddordeb arbennig i’r gymuned sef “Murder at the Star”, llyfr sy’n archwilio llofruddiaeth yn Garnant, pentref glofaol ger Rhydaman, na chafodd ei datrys. Bydd Steve Adams, newyddiadurwr ac awdur lleol, yn trafod llofruddiaeth, glo a bysedd coll. Yn dilyn araith fer a darlleniadau o’r llyfr bydd yn barod i dderbyn cwestiynau.

mark-mSaturday April 29th at 1pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Poetry Event: Marc Mordey, Mel Perry and Fiddlebox

Eventbrite - Poetry Event: Marc Mordey, Mel Perry and Fiddlebox  £5,90 Poetry Event 


With Marc Mordey, from Newport Pembs, and Mel Perry, from Llansteffan, poets inspired by landscape. Musical interludes will be provided by Fiddlebox.


Beirdd wedi eu hysbrydoli gan tirwedd Cymru,  cerddoriaeth gan y ddeuawd Fiddlebox.

dafyddSaturday April 29th at 2pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry, composed both in Welsh and English

Eventbrite - Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry  £2,71

Winner of the John Tripp award for poetry , Dafydd reads his poetry in Welsh and English, in which inanimate objects such as a gold watch or a bird box become symbolic of endearing relationships.
Sesiwn farddoniaeth gan enillydd gwobr John Tripp, Dafydd Wyn o Lanaman.
BILINGUAL

Dyfrig y Draig clawrSaturday 29th of April, at 2pm at Igam Ogam Bilingual

Eventbrite - Dingledum Dragon/ Dyfrig Y Ddraig Admission is free

Dingledum Dragon/ Dyfrig Y Ddraig:

Dingledum Dragon/ Dyfrig Y Ddraig: A book signing and meet and greet with the author Marlene Powell and illustrator Beth Saunders.

Dyfrig y Ddraig yw arwr cyfres o lyfrau cyffrous newydd sbon ar gyfer plant rhwng 4 a 7 mlwydd oed, a ysgrifennwyd gan Marlene Powell a darluniwyd gan Beth Saunders! Yn y llyfr cyntaf, y mae Dyfrig, sydd yn daclus a glân yn croesawi ei gefnder Dafydd sydd braidd yn anniben. Mae pethau serch hynny yn troi ar ei ben, pryd mae Dingledum yn gweld ei dŷ hyfryd llawn sbwriel, ac mae’n penderfynu ei fod yn hen bryd i ddysgu gwers i’w gefnder, trwy roi sbwriel yn ei wely! Ar ôl gwario rhan fwyaf o’r noson yn glanhau a cheisio tacluso…

cover-smallSaturday April 29th at 3pm at Eve’s Toy Shop
“Saint David’s Day is Cancelled” – Reading for children by author Wendy White (suitable for ages 4 – 104)

Eventbrite - “Saint David’s Day is Cancelled” – Reading for children by author Wendy White  Admission Free
Children’s author Wendy White reads from her latest book and talks about her work. Her fun and light-hearted session is for children with accompanying adults. Suitable for ages 4-10.
Darlleniad ysgafn a hwyliog gan Wendy White, yn addas ar gyfer plant 4-10 oed.

The Chapels of WalesSaturday April 29th at 3pm at Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Dr.D.Huw Owen: Capeli Cymru:  illustrated talk followed by a discussion session on Welsh chapels, in Welsh

Eventbrite - Dr. D. Huw Owen: Capeli Cymru  £5,90

Sgwrs am hanes capeli Cymru gan yr Dr Huw Owen.

Illustrated talk, by Dr D Huw Owen about the chapels of Wales.
WELSH – simultaneous translation available for non-Welsh speakers, let us know when you book a ticket if you require a headset.

dysgu-bywSaturday April 29th at 4pm
at the Angel Inn.
Mae Sarah Reynolds awdures a dysgwraig, yn siarad gyda Heddyr Gregory am ei nofel gyntaf yn y Gymraeg, Dysgu Byw.

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill am 4 o’r gloch yn yr Angel


Eventbrite - Mae Sarah Reynolds awdures a dysgwraig, yn siarad gyda Heddyr Gregory o S4C am ei nofel gyntaf yn y Gymraeg, Dysgu Byw
 £5,90

Mae’r nofel yn dilyn hynt a helynt criw o ddysgwyr mewn dosbarth nos, “romp comig” sy’n “hynod ddoniol”.

Sarah Reynolds, a Welsh learner discusses her first novel in Welsh with Heddyr Gregory.
WELSH – simultaneous translation available for non-Welsh speakers, let us know when you book a ticket if you require a headset.

Saturday April 29th at 4pm at the Horeb Chapel, Cawdor Inn
Siôn Tomos Owen reads from “Cawl”, his collection on Rhondda characters (bi-lingual event)

Eventbrite - Siôn Tomos Owen reads from “Cawl”, his collection on Rhondda characters (Bi-lingual event)  £2,71 sion
Meet charismatic Siôn, presenter of S4C’s Pobl y Rhondda, and enjoy a reading from Cawl, his anthology of poems, short stories, cartoons and comics on Rhondda characters.
Cyfle I gyfarfod ȃ’r bardd, cartwnydd a chyflwynydd y gyfres poblogaidd, Pobl y Rhondda 

BILINGUAL

eggscover-mSaturday April 29th  at 4pm at the Horeb Chapel, Cawdor Inn
Cambria Publishing local authors Delphine Richards and Kay Williams will be meeting fans and signing books in the Horeb Chapel

Eventbrite - The Truth About Eggs Admission is free!

Cambria Publishing local authors Delphine Richards and Kay Williams will be meeting fans and signing books in the Horeb Chapel

Sunday April 30th at 11am at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Fflur Dafydd yn siarad am y gyfres, Parch a’i ffilm arobryn, Y Llyfrgell/ The Library Suicidesfflurdafyddblog3

Eventbrite - Fflur Dafydd yn siarad am y gyfres, Parch a’i ffilm arobryn, Y Llyfrgell/ The Library Suicides  £5.90

Yr awdures Fflur Dafydd yn siarad gyda Heledd Cynwal am ei chyfres poblogaidd, Parch a’i ffilm Y Llyfrgell.

Fflur Dafydd in conversation with Heledd Cynwal about her TV programmes and film The Library Suicides
WELSH – simultaneous translation available for non-Welsh speakers, let us know when you book a ticket if you require a headset.

Sunday April 30th at 12 noon at the Angel Inn
Jean Gill: Figures in a 12th century Landscape: The Warrior Princess Gwenllian and her son, Rhys, Lord of Deheubarth

3-troubadours-books-3d-on-smoke

Eventbrite - Jean Gill: Figures in a 12th century Landscape: The Warrior Princess Gwenllian and her son, Rhys, Lord of Deheubarth  £5,90
Jean Gill talks about the warrior princess Gwenllian and her son, the Lord Rhys of Deheubarth, the Welsh background to the latest book in her Troubador series, Song Hereafter.


Sgwrs gan Jean Gill am y dywysoges Gwenllian a’r Arlgwydd Rhys, sy’n sail I’w chyfrol diweddaraf, Song Hereafter.

phil-cope-at-pop-up2996Sunday April 30th at 1pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Phil Cope: Talk and power point presentation about his book “Holy Wells: Wales”

Eventbrite - Phil Cope: Talk about his book “Holy Wells: Wales”   £5,90
Illustrated talk by Phil Cope, looking at ancient water cults, Christianity, 18th century spas and the 21st century fascination with the sacred springs and holy wells of Wales.
Sgwrs ddifyr gan Phil Cope, arbenigwr ar ffynhonnau sanctaidd, chredoau cyn-hanes ac ofergoeledd dyfriol.

dianc_i_ryddidSunday April 30th at 2pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Sgwrs rhwng DT Davies a chyd-awdur ei gyfrolau hunangofiannol am yr Ail Rhyfel Byd, Ioan Wyn Evans

Eventbrite - Sgwrs rhwng DT Davies a chyd-awdur ei gyfrolau hunangofiannol am yr Ail Rhyfel Byd, Ioan Wyn Evans  £5,90

Dydd Sul, 30 Ebrill am 2 o’r gloch yn nghapel Horeb y Cawdor

Sgwrs rhwng DT Davies a’r newyddiadurwr, Ioan Wyn Evans am ei ddwy gyfrol hunangofiannol. Fel milwr bu’n rhan o frwydr waedlyd ynys Creta,  treuliodd dair mlynedd yn garcharor rhyfel, cyn dianc ac ymladd gyda partisaniaid Tito.
World War Two veteran DT Davies discusses his autobiographies with journalist and co-author, Ioan Wyn Evans. A vivid portrayal of his time in the Army, the battle for Crete, multiple escape from POW camps and fighting with the Yugoslavian partisans.
WELSH – simultaneous translation available for non-Welsh speakers, let us know when you book a ticket if you require a headset.

Sunday April 30th at 4pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Reading by Niall Griffiths from his latest work #sneak preview – definitey for #adults

Eventbrite - Reading by Niall Griffiths from his latest work #sneak preview – definitely for #adults  £5, 90 Niall Griffithscroppedimage680680-griffiths-niall-credit-toril-brancher
Known, in his own words, for “blood and puke and thunder, and, of course, world-affirming torrents of poetic phrase and praise”.  His last novel, A Great Big Shining Star, offers a bleak take on our appetite for celebrity and the new face of fame. He’ll be reading from his latest book, Broken Ghost.
Sesiwn gyda’r nofelydd heriol o Aberystwyth, Niall Griffiths. Bydd e’n darllen o’i nofel ddiweddaraf, Broken Ghost.
ADULT CONTENT

Sunday April 30th at 5pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Welsh language event: Alyn Wyn Bevan and Alun Gibbard on authoring sport biographies and sports books scan-2

Eventbrite - Trafodaeth rhwng Alun Wyn Bevan ag Alun Gibbard am ysgrifennu am y campau  £5,90

Dydd Sul, Ebrill 30 am 5 o’r gloch yng nghapel Horeb, Y Cawdor

Ysgrifennu am y Campau trafodaeth rhwng Alun Wyn Bevan ac Alun Gibbard
Mae’r ddau awdur a darlledwr profiadol yn trafod ysgrifennu am y campau a chydweithio  gyda arwyr chwaraeon Cymru ar amryw o hunangofiannau.
Two of Wales’ most prolific sports writers, Alun Gibbard & Alun Wyn Bevan on authoring sport biographies and sports books.
WELSH – simultaneous translation available for non-Welsh speakers, let us know when you book a ticket if you require a headset.

Advertisements