Poetry Events 2018

picture-book-1983812_1280Welsh translation for this page is in progress – apologies for the delay.

Tickets will go on sale in March but you can register your interest by sending us an email to LlandeiloLitFest@mail.com

 

 

 

Ifor ap glyn

Friday at 19:30 at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Ifor Ap Glyn: Cuddle Call 

Book Tickets: £5
Detholiad dwyieithog o gerddi hen a newydd, gan Ifor ap Glyn, bardd Cenedlaethol Cymru, Gyda Elinor Wyn Reynolds.

National Poet of Wales, Ifor ap Glyn will be reading from his new book of selected bilingual poems.

Bilingual

 

Saturday 28th April 13:00 at Flying Goose Quilting

Amazing Adjectives – Poetry workshop for Children

Book Ticket: Free Event

Children’s author Marlene Powell will be delivering a poetry workshop encouraging children of all ages to use Amazing Adjectives!  As the author of the children’s book series Dingledum Dragon, published by CISP Multimedia, Marlene will be demonstrating how poetry can be used as a narrative tool to creatively bring children’s stories to life.  Ideal for children aged between 7 and 11, this workshop will encourage youngsters to use their imagination as they explore mazing Adjectives!

Gweithdy Barddoniaeth i blant – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill 1.00yh yn Flying Goose Quilting

Bydd awdur plant Marlene Powell yn cynnal gweithdy er mwyn annog plant o bob oedran i ddefnyddio ansoddeiriau anhygoel! Fel awdur y gyfres ‘Dingledum Dragon’ I blant bydd Marlene yn arddangos sut y gellir defnyddio barddoniaeth fel cyfrwng i ddod â straeon plant yn fyw. Mae’r gweithdy hwn yn ddelfrydol i blant rhwng 7 ac 11 oed a byddant yn cael eu hannog i ddefnyddio’u dychymyg.

aneirin-karadog
Llun: Luned Aaron

Saturday 14:00 Little Welsh Dresser

Book Tickets: Free Event 

Aneirin Karadog Pip y Pengwin Bach Gwasg Rily
Gwrandewch ar stori Pip y Pengwin bach gyda’r prifardd Aneirin Karadog

Chaired Poet Aneirin Karadog’s story about Pip y Pengwin Bi-lingual 

Saturday 15:00 Mark Waghorn Design “Reading Room”

Rockhoppers in Cardiff

Poetry event in honour of the late Anthony Jones:

Book Ticket: £5 
With the Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris and Anne Marie Butler), Peter J Jones from Llansteffan, and Robert Walton from Bristol
anthony-jones-poet

Aclysur barddoniaeth er clod I’r diweddar Anthony Jones 

Gyda’r Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris ac Anne Marie Butler), Peter Jones o Lansteffan a Robert Walton o Fryste.

 

Saturday 15: 30  Menna Elfyn : Cennan Cerddi

Bydd Menna Elfyn yn darllen o’i chyfrol diweddaraf o farddoniaeth, Bondo ac yn cyflwyno darnau o’i llên gofiant, Cennad.

menna2015

Book Ticket: £8

Wales ‘ most travelled and well known poets Menna Elfyn reads from her  last bilingual volume of poetry Bondo and from her life in poems which will be published this spring.

Chaired by Iola Wyn of Barddas.

Un o feirdd mwyaf cyfarwydd Cymru ac un sydd wedi teithio y byd i gyflwyno’i gwaith. Bydd yn darllen o’i chyfrol dwyieithog diweddaraf o farddoniaeth,  Bondo a darnau o’i llengofiant a gyhoeddir gan Barddas yn y gwanwyn.

Bilingual session – & there will be a translator

Saturday 20:00 at Angel Inn

Noson o adloniant yr Beirdd – Aneirin Karadog, Emyr Lewis, Elinor Wyn Reynolds, Grug Muse yn Miriam Elin Jones

Book Ticket: £8

Welsh language poetry

 

Session in Welsh

The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice – Sunday April 29th 13:30 at Flying Goose QuiltingKATHYMILES (2)

A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Gweithdy: Y Bardd Cyfnewid: Ysgrifennu mewn llais adroddwr – Dydd Sul Ebrill 29ain am 13.30 

Gweithdy sy’n archwilio’r gerdd bersona a sut y gallwn ysgrifennu ‘allan o’n hunain’, Edrychwn ar y ffyrdd gwahanol y gall y bard fabwysiadu er mwyn ysgrifennu fel anifail, ysbryd neu gymeriad chwedlonol, rhai o’r technegau a ddefnyddir i drawsnewid llais yr adroddwr a defnyddio’r rhain i gynhyrchu darn o waith.

 

sws imageSunday 14:30 Mark Waghorn Design “Reading Room” – Spoken Word Saturday and Fiddle Box

Book Tickets: £5

Fiddle Box and Llanelli’s “Spoken Word Saturday” team up for this dynamic poetry and story telling event: MEET UP, LISTEN UP, SPEAK UP with Spoken Word Saturday who are based at The Ffwrnes Theatre in Llanelli.

FB jh shootIf you like storytelling, Poetry, creative writing, beatbox, rap, original music or just meeting new people, well Spoken Word Saturday is for you! Please pop in and listen Up to artists exploring or get up and speak up as part of The Llandeilio Lit Festival 2018. Musical interludes provided by FiddleBox.

If you would like to book a floor spot please email: info@peoplespeakup.co.uk


Gair llafar Llanelli  yn Llandeilo – Dydd Sul 29ain Ebrill 14.30 Dyluniadau Mark Waghorn “Ystafell Ddarllen”
Cyfarfyddwch, Gwrandewch a Siaradwch ar Sadwrn Y Gair Llafar yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Os ydych yn hoffi dweud storïau, barddoniaeth, ysgrifennu creadigol, rap, cerddoriaeth wreiddiol neu gwrdd â phobl newydd, wel dewch i’r Gair Llafar. Croeso I chi alw yn “Ystafell Ddarllen” Dyluniadau Mark Waghorn I wrando ar artistiaid yn archwilio neu codwch ar eich traed a siarad fel rhan o Ŵyl Lên Llandeilo 2018.

Advertisements