Events for our young audience in 2018

This page and this part of the programme are still a work in progress, particularly our translation into Welsh is lagging behind. Please accept out apologies for this. We’re working as fast as we can to make the website fully bilingual.

Japanese side sewn book binding Taster workshop. – Saturday April 28th 11:00 

LitFest-2

BOOK TICKETS: Child £2.50 BOOK TICKETS: Adult £5

In this taster workshop, you’ll get an introduction to the art of Japanese side sewn book binding and you will learn how to prepare your book cover and pages, as well as the Yotsume toji or 4 hole binding.

This workshop is open for children (suggested age 7+) and adults. Children will need to be accompanied by a parent or guardian.

All materials will be provided.

Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.
Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.

Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

 

Saturday 12:00 Igam Ogam

 

Marlene Powell: Bilingual book reading for children

CANCELLED DUE TO FAMILY ILLNESS

Dingledum Dragon – Bi-lingual story reading with Children’s author Marlene Powell Saturday 28th April at 12 at Igam-ogam

 

 

Saturday 28th April 13:00 at Flying Goose Quilting

Amazing Adjectives – Poetry workshop for Children 

CANCELLED DUE TO FAMILY ILLNESS

Children’s author Marlene Powell will be delivering a poetry workshop encouraging children of all ages to use Amazing Adjectives!

Gweithdy Barddoniaeth i blant – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill 1.00yh yn Flying Goose Quilting

 

 

Saturday 13:00 at Eve’s Toy Shop Na Nel! Reading with Meleri Wyn Jones

Book Ticket: Free Event
Meleri a Na Nel Wps
Na, Nel! – Ie, yn Llandeilo Dewch i gwrdd â’r awdur Meleri Wyn James wrth iddi darllen stori newydd am Nel, seren ddireidus y gyfres boblogaidd. Fe fydd Meleri hefyd yn dangos i blant sut ddaeth cymeriad Nel yn fyw, yn tanio eu dychymyg ac yn rhannu sticeri a nodau llyfr am ddim. 02/22/2018 09:12 AM never – Post It Now!

Na, Nel! – Yes, in Llandeilo Come and meet Meleri Wyn James as she reads a new story about Nel, the mischievous star of the popular series. Meleri will also be showing children how she brought the character alive, firing their imagination and sharing free stickers and bookmarks.

For readers between 7 and 9 years old, but can be enjoyed by all ages! ‘No, Nel!’

aneirin-karadog
Llun: Luned Aaron

Saturday 14:00 The Little Welsh Dresser

Book Ticket: Free Event

Aneirin Karadog Pip y Pengwin Bach Gwasg Rily
Gwrandewch ar stori Pip y Pengwin bach gyda’r prifardd Aneirin Karadog
Chaired Poet Aneirin Karadog’s story about Pip y Pengwin

 

 

Saturday April 28th 14:30 Flying Goose Quilting
Creative Writing and Illustration Workshop with Scott Artus 

Book Tickets: Free Event

Gwili Railway illust01

Join us for a creative workshop designed to help you create a children’s book using creative writing, illustration and how to promote your book. Scott will be showing children how to draw pictures in a fun way. Scott will also describe how he got started in illustration and publishing.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol a Darlunio gyda Scott Artus – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill yn siop cwiltiau Y Flying Goose
Ymunwch â ni am weithdy creadigol i’ch helpu i greu llyfr i blant trwy ddefnyddio ysgrifennu creadigol, darlunio a sut i hyrwyddo’ch llyfr. Bydd Scott yn dangos i blant sut i dynnu lluniau mewn ffyrdd doniol. Bydd yn disgrifio sut y dechreuodd ddarlunio a chyhoeddi.

SCRAMBLED Huw DaviesSaturday 15:00 Eve’s Toy Shop
Huw Davies reads from his book “Scrambled”

Book Ticket: Free Event

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde is unfairly labelled a troublemaker when a new head teacher starts at his south Wales valleys school. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for mortorcycle scrambling. At last he is able to take on the school bullies, earning himself the longed-for respect of his father, not to mention the mysterious Black Rider.

Finalist Heart of Hawick Children’s Book Award 2017, Junior Fiction Category.

“Scrambled” gan Huw Davies

Yn gwbl annheg mae’r ‘disgybl perffaith’ Davidde yn cael enw fel un trafferthus pan ddaw pennaeth newydd i’w ysgol yng nghymoedd de Cymru. Er braw i’w hathrawon mae Davidde yn datblygu diddordeb angerddol mewn sgramblo beic modur. O’r diwedd mae’n gallu herio bwlis yr ysgol ac ennill iddo’i hun barch ei dad y bu’n dyheu mor hir amdano, heb son am y Beiciwr Du.

 

suitable for children 8+

 

Advertisements