Saturday

Carol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic

Posted on Updated on

Carol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic – Saturday 28th April 11:30 at Mark Waghorn Designs “Reading Room”

Book Tickets: £5

The author of the award winning “Ghostbird” presents her new book“Snow Sisters” and talks about genre, ghosts and the gothic.

Snow Sisters: Two sisters, an old house and Angharad a girl who cannot leave.

Praise for the book:

A stunning work of literary fiction wrapped around a ghost story – Kendra Olson

I think the author has created a new genre, the lyrical Gothic – Eve Merrick-Williams

A book that defies genre … literary fiction, with magical realism and feminism. I was unprepared for the exquisiteness of the authors writing, the glorious prose and the poetic and lyrical nature of the wording – Leah Moyse

Carol Lovekin is a feminist and a flâneuse. She writes contemporary fiction laced with Welsh Gothic exploring family relationships between sisters, and mothers and daughters. Her work has been described as ‘lyrical’ and ‘spellbinding.’ She drinks a lot of tea.

Twitter: @carollovekin

Website: carollovekinauthor.com

Carol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic

Bydd awdur y nofel “Ghostbird” a enillodd glod mawr yn cyflwyno’i llyfr newydd “Snow Sisters” ac yn trafod dulliau, ysbrydion a’r gothig.

Snow Sisters: Dwy chwaer mewn hen dŷ ac AngharadTwo sisters, an old house and Angharad, merch nid yw’n medru gadael.

Canmoliaeth i’r llyfr:

Gwaith ffuglen lenyddol syfrdanol wedi ei weu o gwmpas stori ysbryd – Kendra Olson

Rwy’n credo bod yr awdur wedi creu ffurf newydd, gothig telynegol –  Eve Merrick-Williams

Mae Carol Lovekin yn ffeminydd a flâneuse. Mae hi’n ysgrifennu ffuglen gyfoes gyda rhywfaint o Othig Cymreig ac yn archwilio perthnasau rhwng chwiorydd a mamau a’i merched. Disgrifiwyd ei gwaith fel ‘telynegol’ a ‘chyfareddol.’ Mae hi’n yfed llawer o de. Trydar: @carollovekin

Gwefan: http://www.carollovekinauthor.com

Terry Breverton on Welsh Pirates and Privateers

Posted on Updated on

Terry Breverton with a session on Welsh Pirates and Privateers – Saturday 28th of April – 11am at the Horeb Chapel

BOOK TICKETS: £5

After writing no less than eight books upon pirates, Breverton has returned to the subject with three new books devoted to the Welsh Pirates and Privateers.

Black Bart Roberts from Pembrokeshire was by far the most successful pirate in the Caribbean and Atlantic waters, and Admiral Henry Morgan was the greatest privateer of all time, leading six successful expeditions against the most powerful country in the world.
Breverton also launches “Welsh Pirates and Privateers” and “The True Confessions of the Smuggler, Murderer, Bigamist and Privateer William Owen*

Signed books available…

 

Event sponsored by Cambria Publishing

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 11.00 Capel Horeb 

Terry Breverton yn cynnal sesiwn ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig:

Ar ôl ysgrifennu dim llai nag wyth o lyfrau ar forladron a phreifatwyr, mae Breverton wedi dychwelyd i’r pwnc gyda thri llyfr newydd ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig.

Barti Ddu Roberts o Sir Benfro oedd y morleidr mwyaf llwyddiannus o bell ffordd yn nyfroedd y Caribî a’r Iwerydd a’r Llyngesydd Henry Morgan oedd y preifatwr mwyaf erioed; arweiniodd chwe thaith yn erbyn y wlad fwyaf pwerus yn y byd. Bydd Breverton hefyd yn lansio “Welsh Pirates and Privateers” a “Confessions of the Smuggler William Owen.”

Anne Signol reads from “Norris and Gertie Gobstopper on the Gwili Railway”

Posted on Updated on

Anne Signol reads from “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Saturday April 28th 11:00 Eve’s Toy Shop
Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

The book:

Norris travels to Carmarthen after a successful trip to Llandudno, to appear in the Victorian Extravaganza. This is the story of Norris the Pantomime Horse, Gertie Gobstopper the Pantomime Dame and their adventures travelling through Wales and on the Gwili Railway.

About the author

Anne Signol started the Sigfield Follies, a song and dance troupe, featuring an actual Norris the Norse character, in order to raise money for local children’s charities. The interest generated in Norris through these shows inspired Anne Signol to write about his adventures and assemble them into a show entitled Norris on Broadway.

 

Following the reading, illustrator William Scott Artus will hold an illustration workshop at The Flying Goose at 14:30. 

 

Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.

Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

Y LLyfr

Mae Norris yn teithio i Gaerfyrddin yn dilyn taith lwyddiannus i Landudno I ymddangos mewn Strafagansa Fictoraidd. Dyma stori am Norris, y ceffyl pantomeim, Gertie Gobstopper, dynes bantomeim a’i anturiaethau wrth deithio trwy Gymru ar reilffordd y Gwili.

Yr awdur

Dechreuodd Anne Signol y Sigfield Follies, grŵp canu a dawnsio gyda Norris go iawn er mwyn codi arian i elusennau plant lleol. Ysbrydolodd y diddordeb a gynhyrchwyd gan y sioeau Anne Signol I ysgrifennu amdano a’I anturiaethau a’I rhoi mewn sioe o’r enw Norris on Broadway.

 

Tim Hartley on “Kicking off in North Korea”

Posted on Updated on

Tim Hartley on “Kicking off in North Korea” – Saturday 28th of April 13:00 – Mark Waghorn Designs “Reading Room”‘

Book Ticket: £8

Actor and writer Geraint Lewis in conversation with the author Tim Hartley.
This is a book for anyone who has an interest not just in football and travel, but in people. In it we find contemporary history and reportage. Football fans will recognise the wider context of the beautiful game and seasoned travellers will smirk as they recognise themselves in awkward, alien situations.

Tim Hartley ar “Kicking off in North Korea”

Dyma lyfr i rai sydd â diddordeb, nid yn unig ym mhêl droed a theithio, ond ym mhobl. Ynddo cawn hanes cyfoes ac adroddiadau. Bydd dilynwyr pêl droed yn adnabod cyd-destun ehangach y gêm brydferth a bydd teithwyr profiadol yn crechwenu wrth iddynt adnabod eu hunain mewn sefyllfaoedd lletchwith, anghyfarwydd. 

 

Originally from Tregaron, Ceredigion, actor and writer Geraint Lewis has been writing professionally since 1984 for television, radio and theatre. 

His most recent theatre piece was performed in the Tafwyl Festival 2014, namely ‘Perci/Parciau’ (Dirty Protest).

His second novel, Daw Eto Haul (Carreg Gwalch), was long listed for the Academi Welsh Book of the Year in 2004. Since 1981 he has also acted professionally in numerous productions, including the part of DS Carwyn Phillips in the detective series Heliwr/A Mind to Kill and appearing in ‘Y Gwyll/Hinterland’, ‘Rownd a Rownd’, ‘Under Milk Wood’, ‘Gwaith/Cartref’

 

Yn wreiddiol o Dregaron, Ceredigion, mae’r actor ac awdur Geraint Lewis wedi bod yn ysgrifennu’n broffesiynol i’r teledu, radio a theatr ers 1984.

Perfformiwyd ei waith diweddaraf yng ngŵyl Tafwyl yn 2014, sef ‘Perci/Parciau’ (Dirty Protest).

Rhoddwyd ei ail nofel, Daw Eto Haul (Carreg Gwalch) ar restr hir am wobr Lyfr y Flwyddyn yr Academi yn 2004. Ers 1981 mae wedi actio’n broffesiynol mewn nifer o gynyrchiadau gan gynnwys rhan DS Carwyn Phillips yn y gyfres dditectif “Heliwr/ A Mind to Kill” ac ymddangosodd yn “Y Gwyll/ Hinterland”, “Rownd a Rownd”, “Dan y Wenallt” a “Gwaith Cartref”.

 

“Crime and history” with Thorne Moore

Posted on Updated on

Saturday 28th – 16:00 Fountain Fine Art Gallery “Crime and history” with Thorne Moore 

Book Ticket: £5

Way back in history, before New Scotland Yard, before DNA, before the Human Rights Act, who made the laws, who did the detection, who caught the criminals and how do crime writers deal with all this?

Thorne Moore is an author of psychological and historical crime novels, and in her latest, Long Shadows, she follows three crimes in three centuries from the Middle Ages to Victorian times, all in the same Pembrokeshire property.

Trosedd a hanes

Ymhell yn ôl, cyn sefydlu New Scotland Yard, cyn i DNA gael ei ddarganfod cyn Deddf Hawliau Dynol, pwy oedd yn creu deddfau, pwy oedd yn archwilio troseddau, pwy oedd yn dal y troseddwyr a sut mae awduron nofelau ditectif yn trafod hyn i gyd?

Mae Thorne Moore yn awdur nofelau ditectif seicolegol a hanesyddol ac yn ei llyfr diweddaraf, “Long Shadows” mae hi’n olrhain tri throsedd mewn tair canrif wahanol o’r canol oesoedd i oes Fictoria a ddigwyddodd yn yr un tŷ yn Sir Benfro.

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Posted on Updated on

Saturday 28th April 12:30 Horeb Chapel 

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Book Ticket: £5

Cyfrol o atgofion bro mebyd gan un o newyddiadurwyr ac awduron mwyaf toreithiog Cymru, Lyn Ebenezer. Portread cynnes a chrefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd a’i bryddest i’w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2017. Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Ebenezer discussing his latest book with Elinor Jones.  One of Wales most prolific authors, his latest book, Meini Llafar recounts the vanished characters of his square mile.

Lyn Ebenezer lives in Pontrhydfendigaid and is one of Wales most entertaining and longest serving journalists. Based in Ceredigion he  has covered stories ranging from exploits at the National Eisteddfod to the biggest LSD bust in British history, Operation Julie.

Session in Welsh 

 

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction

Posted on Updated on

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction – Saturday 28th April – 12:30 Fountain Fine Art Gallery 

Sara Gethin, author of ‘Not Thomas’, discusses creating the implosive fictional families at the centre of her debut novel, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press.

Sara Gethin is the pen name of Llanelli writer Wendy White. Her debut novel ‘Not Thomas’, written in the voice of a neglected five-year-old child, was shortlisted for the Guardian’s Not the Booker Prize in 2017. She has also written four children’s books as Wendy White, the first of which – ‘Welsh Cakes and Custard’– won the Tir nan-Og Award in 2014.

‘Not Thomas’, the debut novel by Sara Gethin, is a story of child neglect, love and hope told in the voice of five-year-old Tomos 

Shortlisted for The Guardian’s Not the Booker Prize 2017

“Heart-wrenching, captivating and beautiful…a poignant portrayal of a hostile world depicted through the eyes of a child.” Caroline Busher, Irish Times bestselling author

Sara Gethin aka Wendy White

NotThomas final front only smTeuluoedd camweithredol yn ffuglen gyfoes
Dydd Sadwrn 28ain Ebrill-12.30 Oriel y Ffynnon.
Mae Sara Gethin, awdur ‘Not Thomas’ yn trafod y teuluoedd yng nghanol ei nofel a’r hyn sy’n dod gyntaf o’r cymeriad neu’r plot.

 

 

 

 

Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

Posted on Updated on

Saturday 28th April  11:00 Fountain Fine Art Gallery

BOOK TICKETS: £5

Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

Session in Welsh – Sesiwn yn Gymraeg 

Catrin Dafydd yn trafod ysgrifennu am Gymru yn ei nofel phoblogaidd Gwales gyda’r bardd a golygydd y Stamp, Miriam Elin Jones. Sut mae mynd ati i ddychmygu dyfodol dystopaidd estron i genedl a chymdeithas mor gyfarwydd?

Mae Brynach Yang am orffen popeth. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch Gwales ar fin dechrau ar siwrne gythryblus… a Brynach sy’n arwain y chwyldro…

Dyma nofel gyffrous a deallus, am Gymru yn 2056 gan awdures unigryw a phrofiadol. Daw Catrin o Waelod y Garth ac mae’n awdures llawn amser ac wedi ysgrifennu nofelau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yn Gymraeg a Saesneg.

Catrin Dafydd discusses her novel, Gwales with Miriam Elin Jones, poet and editor of the newest Welsh language literary magazine on the block, Y Stamp. How does an author imagine an unfamiliar and dystopian future for a familiar society?

Brynach Yang wants to finish everything. And he’s going to do it. But what will happen to Wales then? The Gwales campaign is about to start and Brynach needs to leads a revolution … This is an exciting and intelligent novel about a dystopian Wales in 2056 by an unique and experienced authors. Catrin comes from Gwaelod y Garth and she is a full time author for young people and adults in both Welsh and English.

Myfanwy Alexander – Sut ichi yn mynd ati I sgwennu comedi  a nofelau digrif?

Posted on Updated on

Saturday  April 29th 13:30 Angel InnMyfanwy-Alexander_1001JPG

Myfanwy Alexander – Sut ichi yn mynd ati I sgwennu comedi  a nofelau digrif?

Book Ticket: £8

Sesiwn ddifyr gan un o’r nofelwyr mwyaf doniol sydd yn ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg, bydd yn sgwrsio am y grefft o lunio nofel ddigri gyda Heddyr Gregory

Magwyd Myfanwy Alexander yn Sir Drefaldwyn, ac  ar ôl byw ym mhob cornel o Brydain dychwelodd i fagu chwech o ferched mewn tŷ to gwellt ger Llanfair Caereinion. Fel sgwennwr a darlledwr mae wedi cyfrannu i sawl rhaglen radio a theledu, gan gynnwys nifer o gyfresi dychan. Enillodd wobr Sony am y gyfres gomedi The LL Files i Radio Wales yn 1999. Hi yw hanner tîm Cymru ar y Round Britain Quiz ar Radio 4. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, A Oes Heddwas? yn 2015 ac mae’r Arolygydd Daf Dafis  wedi bod ar drywydd sawl trosedd a dirgelwch ym mherfeddion y canolbarth oddi ar hynny.

Myfanwy Alexander in conversation with Heddyr Gregory about writing comedy and satire. Do you want to know how to go about writing comedy? This is an opportunity to learn more about the skill with one of Wales best satirical writers

Myfanwy Alexander was raised in Montgomeryshire. After living in every corner of Britain she returned to bring up six girls in a thatched house near Llanfair Caereinion. As an author and broadcaster in English and Welsh she has contributed to several radio and television programmes, including a satirical series. She won a Sony award for The LL Files for Radio Wales’s comedy series in 1999 and she is also a member of the Wales team on the Round Britain Quiz on Radio 4. Her first novel, A Oes Heddwas? was published in 2015 and Inspector Daf Dafis has had a number of crimes to solve since then including one in English, located at the Bloody Eisteddfod ! 

Heddyr Gregory has worked in broadcasting and is currently Shelter Cymru’s Media Officer. She is a regular contributor to BBC Radio Cymru’s book review programme Y Silff Lyfrau

Session in WELSH

Medieval music and the origins of the Eisteddfod

Posted on Updated on

Medieval music and the origins of the Eisteddfod – Saturday 28th of April – Horeb Chapel 14:00 

Book Ticket: £8

You are invited to step back in time to the court of Lord Rhys in 12th century Wales, with readings from authors Luke Waterson and Jean Gill, accompanied by medieval music from “Vacabwndi” (Elsa Davies, Ceri Owen Jones and Jason Lawday). Vacabwndi will be performing music from Wales on instruments played here in the Middle Ages, the crwth, bray harp and flute. This classic combination of instruments was first described by Gerald of Wales in the thirteenth century, and will take us back to the dynamic soundscape of Medieval Wales.

Song_hereafter_eBcovIf you’ve ever wondered what the first Eisteddfod was like and how it came about, you can hear two different versions: 1153, in ‘Song Hereafter’, the last book of the award-winning “Troubadours Quartet” by Jean Gill and 1176, in ‘Song Castle’, by acclaimed novelist and travel writer Luke Waterson.  Both Luke and Jean have made some surprising links between the troubadour poetry of Occitan France and Lord Rhys’ tournament of song.

 

Cerddoriaeth Ganoloesol. Fe’ch gwahoddir i gamu nôl mewn amser i lys yr Arglwydd Rhys yng Nghymru’r 12fed ganrif gyda darlleniadau gan yr awduron Luke Waterson a Jean Gill gyda cherddoriaeth ganoloesol gan Vacabwndi (Elsa Davies, Ceri Owen Jones ac Jason Lawday.)

Os ydych erioed wedi meddwl sut oedd yr Eisteddfod gyntaf a sut y daeth i fod, gallwch glywed dau fersiwn gwahanol: yn “Song Hereafter,” y llyfr diweddaraf  yn “Troubadours Quartet” gan Jean Gill mae’n dweud mai yn 1153 cafwyd yr ornest gyntaf oedd ond mae’r nofelydd Luke Waterson a dderbyniodd glod eang, yn “Song Castle” yn dweud mai yn 1176 daeth yr eisteddfod i fod. Mae Luke a Jean wedi gwneud cysylltiadau annisgwyl rhwng barddoniaeth trwbadŵr Occitan yn Ffrainc â chystadleuaeth canu’r Arglwydd Rhys.