Fountain Fine Art Gallery

Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

Posted on Updated on

Saturday 14:00 Fountain Fine Art Gallery
Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

GB. WALES. John Selway painter’s show opening at Llanharnam Grange Cwmbran. 2015

One of the most gifted artists of his generation, John Selway stayed mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Roedd John Selway yn un o arlunwyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, a chafodd lwyddiant cynnar fel myfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au. Dangoswyd ei waith mewn oriel bwysig yn Llundain a chymysgodd yn rhwydd gyda chyd-fyfyrwyr fel David Hockney ac Allen Jones ond tra bod eraill yn ei flwyddyn wedi creu gyrfaoedd yn America dewisodd Selway fynd yn ôl i’w gartref yn  Abertyleri. Yma, dros sawl degawd, cynhyrchodd gelf o’r safon uchaf, yn cwestiynu digwyddiadau ar draws y byd a chreu chwedlau’r un pryd, ond heb yn wybod i’r sefydliad gelf Brydeinig. Nawr, am y tro cyntaf, rhoddir sylw i’w waith mewn llyfr newydd, “Vigilant Information: Encounters with John Selway”. Mae Jon Gower yn gosod ei waith yn ei gyd-destun gan holi’r rhai oedd ei adnabod neu sy’n berchen ar ei luniau yn ogystal â chyfweliadau gyda’r arlunydd ei hun cyn ei farwolaeth yn Hydref 2017. Y ffrwyth yw llyfr am gywirdeb artistig a’r eithriadol gyda gwir ddawn peintio wrth galon y gwaith.

‘The Hunchback in the Park’ Credit: Newport Art Museum and Gallery

John Selway had it all going for him as a student at the Royal College of Art in the 1960s. He had early success with a major London gallery and mixed easily with fellow students such as David Hockney and Allen Jones, but whereas others in the student cohort looked to America to build their careers Selway chose to return home to his native Abertillery. Here, over many decades, he produced art of the highest standard, interrogating world events and myth-making at one and the same time, but all mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’ in which the multi-award winning writer Jon Gower sets his work in context by talking to those who knew him or own his work as well as extensive interviews with the artist himself before he passed away in October 2017. The result is a book about both artistic integrity and exceptionalism, with a genuine painting talent beating at its heart.

Jon Gower is a Hay Festival International Fellow and a former BBC arts and media correspondent who has been making documentary programs for television and radio for 30 years. He is the author of several books, including An Island Called Smith and The Story of Wales, and is the recipient of a John Morgan Award.

 

Advertisements

“Crime and history” with Thorne Moore

Posted on Updated on

Saturday 28th – 16:00 Fountain Fine Art Gallery “Crime and history” with Thorne Moore 

Way back in history, before New Scotland Yard, before DNA, before the Human Rights Act, who made the laws, who did the detection, who caught the criminals and how do crime writers deal with all this?

Thorne Moore is an author of psychological and historical crime novels, and in her latest, Long Shadows, she follows three crimes in three centuries from the Middle Ages to Victorian times, all in the same Pembrokeshire property.

Trosedd a hanes

Ymhell yn ôl, cyn sefydlu New Scotland Yard, cyn i DNA gael ei ddarganfod cyn Deddf Hawliau Dynol, pwy oedd yn creu deddfau, pwy oedd yn archwilio troseddau, pwy oedd yn dal y troseddwyr a sut mae awduron nofelau ditectif yn trafod hyn i gyd?

Mae Thorne Moore yn awdur nofelau ditectif seicolegol a hanesyddol ac yn ei llyfr diweddaraf, “Long Shadows” mae hi’n olrhain tri throsedd mewn tair canrif wahanol o’r canol oesoedd i oes Fictoria a ddigwyddodd yn yr un tŷ yn Sir Benfro.

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction

Posted on Updated on

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction – Saturday 28th April – 12:30 Fountain Fine Art Gallery 

Helen Lewis and Sara Gethin talk about creating dysfunctional fictional families

Helen Lewis, author of ‘The House with Old Furniture’ and Sara Gethin, author of ‘Not Thomas’, discuss creating the implosive fictional families at the centre of their debut novels, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press.

Sara Gethin is the pen name of Llanelli writer Wendy White. Her debut novel ‘Not Thomas’, written in the voice of a neglected five-year-old child, was shortlisted for the Guardian’s Not the Booker Prize in 2017. She has also written four children’s books as Wendy White, the first of which – ‘Welsh Cakes and Custard’– won the Tir nan-Og Award in 2014.

‘Not Thomas’, the debut novel by Sara Gethin, is a story of child neglect, love and hope told in the voice of five-year-old Tomos 

Shortlisted for The Guardian’s Not the Booker Prize 2017

“Heart-wrenching, captivating and beautiful…a poignant portrayal of a hostile world depicted through the eyes of a child.” Caroline Busher, Irish Times bestselling author

Teuluoedd camweithredol yn ffuglen gyfoes

Bydd Helen Lewis a Sara Gethin yn trafod creu teuluoedd camweithredol mewn ffuglen – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill-12.30 Oriel y Ffynnon.

Bydd Helen Lewis, awdur ‘The House with Old Furniture’ a Sara Gethin, awdur  ‘Not Thomas’ yn trafod y teuluoedd sydd yng nghanol eu nofelau a beth sy’n dod yn gyntaf y cymeriad neu’r plot.

Sara Gethin yw enw llenyddol Wendy White o Lanelli. Rhoddwyd ei nofel gyntaf. ‘Not Thomas’ ar restr fer Not the Booker Prize y Guardian yn 2017. Ysgrifennwyd y nofel yn llais plenty pum mlwydd oed, Tomos, a gafodd ei esgeuluso. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu pedwar  llyfr i blant ac enillodd y cyntaf ohonynt- ‘Welsh Cakes and Custard’- wobr Tir nan-Og yn 2014.

 

 

 

Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

Posted on Updated on

Saturday 28th April  11:00 Fountain Fine Art Gallery

BOOK TICKETS: £5

Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

Catrin Dafydd yn trafod ysgrifennu am Gymru yn ei nofel phoblogaidd Gwales gyda’r bardd a golygydd y Stamp, Miriam Elin Jones. Sut mae mynd ati i ddychmygu dyfodol dystopaidd estron i genedl a chymdeithas mor gyfarwydd?

Mae Brynach Yang am orffen popeth. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch Gwales ar fin dechrau ar siwrne gythryblus… a Brynach sy’n arwain y chwyldro…

Dyma nofel gyffrous a deallus, am Gymru yn 2056 gan awdures unigryw a phrofiadol. Daw Catrin o Waelod y Garth ac mae’n awdures llawn amser ac wedi ysgrifennu nofelau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yn Gymraeg a Saesneg.

Catrin Dafydd discusses her novel, Gwales with Miriam Elin Jones, poet and editor of the newest Welsh language literary magazine on the block, Y Stamp. How does an author imagine an unfamiliar and dystopian future for a familiar society?

Brynach Yang wants to finish everything. And he’s going to do it. But what will happen to Wales then? The Gwales campaign is about to start and Brynach needs to leads a revolution … This is an exciting and intelligent novel about a dystopian Wales in 2056 by an unique and experienced authors. Catrin comes from Gwaelod y Garth and she is a full time author for young people and adults in both Welsh and English.

Suffragettes – a talk by Judith Barrow

Posted on Updated on

Suffragettes – a talk by Judith Barrow  – Sunday 29th April 14:00 Fountain Fine Art Gallery

Book Tickets: £5

In her talk Judith Barrow covers the struggles that women had to endure to achieve full equality regarding suffrage; the right to vote. And she explains how the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movement, but why there were women who still saw the act as a betrayal.
Includes readings from her novel “A Tiny Hundred Threads”

Suffragettes – araith gan Judith Barrow

Disgrifiad byr

Yn ei haraith bydd Judith Barrow yn trafod y brwydrau bu’n rhaid i ferched eu goddef er mwyn ennill yr hawl i bleidleisio. Bydd hi’n egluro sut y gwelwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918 yn fuddugoliaeth enfawr i etholfreintiaeth ond paham roedd menywod yn ystyried y ddeddf yn frad.

 

Further Description

The move for women to have the vote really started in 1897 when Millicent Fawcett founded the National Union of Women’s Suffrage.  She believed in peaceful protest.

However, Fawcett’s progress was very slow and in 1903 the Women’s Social and Political Union was founded by Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. They wanted women to have the right to vote and they were not prepared to wait. The Union became better known as the Suffragettes. Members of the Suffragettes were prepared to use violence to get what they wanted and were quite happy to go to prison.

From 1909 the women, demanding the status of political prisoners, began to refuse food. The government’s response was to forcibly feed them but became concerned that the women might die in prison; thus giving the movement martyrs. But then Asquith responded with the Cat and Mouse Act. This allowed the Suffragettes to go on a hunger strike but when very weak they were released from prison. If they died out of prison, this was of no embarrassment to the government. And, because of the state of their health, the women were unable to take part in the struggles. However, as soon as they regained their strength, they were re-arrested for the most trivial of reason and the whole process started again. This, from the government’s point of view, was a very simple but effective weapon against the Suffragettes.

But then Britain and Europe was plunged into World War One in August 1914 and, in a display of patriotism, Emmeline Pankhurst instructed the Suffragettes to stop their campaign of violence and support in every way the government and its war effort.

The work done by women in the First World War was to be vital for Britain’s war effort. It was this that many believe, was the turning point and the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movements.

But this wasn’t the whole truth and many saw the act as a betrayal; it still classed them as second-class citizens to men. The 1918 Representation of the People Act gave all men over the age of 21 the right to vote (and aged 19 if the men had been on active service in the armed forces – an important point to note!)

Women only achieved full equality regarding suffrage in 1928.

Dame Millicent Fawcett is to be the first woman to be honoured with a statue in Parliament Square.  The equal rights campaigner, who dedicated her life to getting the women’s vote, will stand alongside Sir Winston Churchill and Nelson Mandela. Theresa May has said Dame Millicent “continues to inspire the battle against the injustices of today. It is right and proper that she is honoured in Parliament Square alongside former leaders who changed our country. Her statue will stand as a reminder of how politics only has value if it works for everyone in society.”

Tudor Wales

Posted on Updated on

Tudor Wales – Sunday 29th April 12:30 at Fountain Fine Art Gallery

Nathen Amin, author of ‘Tudor Wales: a Guide’ and ‘The House of Beaufort’ and Mari Griffith, author of ‘Root of the Tudor Rose’ discuss Tudor times in Wales.

Moderator:  Graham Watkins

Book Tickets: £8

Cymru yn oes y Tuduriaid. Sul 29ain Ebrill 12.30. Oriel y Ffynnon

Bydd Nathen Amin, awdur ‘Tudor Wales’ a ‘The house of Beaufort,’ yn trafod oes y Tuduriaid yng Nghymru gyda Mari Griffith, awdur ‘The Root of the Tudor Rose.’

Nathen Amin’s first book Tudor Wales was released in 2014 and was well-received, followed by a second book called York Pubs in 2016. His third book, the first full-length biography of the Beaufort family, The House of Beaufort, was released in 2017 and became an Amazon #1 Bestseller for Wars of the Roses. He is currently working on his fourth book, Pretenders to the Tudor Crown, for release in 2019.

Nathen is also the founder of the Henry Tudor Society and has featured discussing the Tudors on BBC radio and television, as well as in print and online media across the UK. He has a degree in Business and Journalism and now lives in York, where he works as a Technical Writer.

Mari Griffith turned to writing historical fiction in retirement after a working lifetime of producing, promoting and presenting a variety of programmes on the staff of BBC Wales.  Her first novel Root of the Tudor Rose became an Amazon best seller and she followed that with The Witch of Eye, the story behind the most sensational treason trial of the 15th century.  Both books were featured as a ‘Book of the Month’ by the Welsh Books Council and Mari is currently working on her third book.

 

Tudor Wales

Cyhoeddwyd llyfr cyntaf Nathen Amin sef ‘Tudor Wales’ yn 2014 a chafodd dderbyniad da. Dilynodd ail lyfr ‘York Pubs’ yn 2016 a chyhoeddwyd ei drydydd  lyfr, bywgraffiad o deulu Beaufort, ‘The House of Beaufort’, yn 2017 ac roedd ei lyfr ‘Wars of the Roses’ yn  llyfr mwyaf llwyddiannus Amazon #1. Mae ar hyn o bryd yn gweithio ar ei pedwerydd llyfr, ‘Pretenders to the Tudor Crown’; caiff hwn ei gyhoeddi yn 2019.

Trodd Mari Griffith at ysgrifennu ffuglen hanesyddol ar ôl ymddeol o’i gwaith fel cynhyrchydd a chyflwynydd amryw raglenni BBC Cymru. Roedd ei llyfr cyntaf, ‘Root of the Tudor Rose’ yn llyfr mwyaf llwyddiannus Amazon a dilynodd hwnnw gyda ‘The Witch of Eye,’ stori’r achos brad mwyaf cyffrous o’r 15fed ganrif. Mae Mari ar hyn o bryd yn gweithio ar ei thrydydd llyfr.

“The Boy From Elsewhere” – an afteroon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey

Posted on Updated on

nicholas-mcgaughey

“The Boy From Elsewhere” – an afternoon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey. Sunday April 29th 15:30 Fountain Fine Art Gallery

Book Tickets: £8

In the reading Nicholas will read his poetry about his life growing up in Cwmrhydyceirw, Swansea and living in the Valleys and some of the extraordinary people that he knows there. There are also tales to be told about his life on the road as an actor with the RSC and The Royal National Theatre, where he played 1st Voice in an all singing, all flying production of “Under Milk Wood”…where he fell down a trap door mid performance..
Then hear about “Gladiator” and how he killed Ollie Reed…..Who was already dead!
His ten years as a soap star playing the dim but likeable Brandon Monk in Pobol y Cwm….

Most of Nick’s poems are little stories that he has picked up along the way, little bits of fluff that he weaves into a slightly holey pullover…always humorous…not always intentionally so.

Nick’s poems have appeared in many magazines and anthologies including Poetry Salzburg Review/Popshot Magazine/A New Ulster/Envoi/Poetry News/Dream Catcher/“Dusk” Anthology/The Welsh Poetry Competition Anthology and The Poetry Shed.

Dydd Sul Ebrill 29ain 15.30 Oriel y Ffynnon
“The Boy From Elsewhere” – prynhawn o farddoniaeth a chofio gyda Nicholas McGaughey.

Bydd Nicholas yn darllen ei farddoniaeth am dyfu lan yng Nghwmrhydyceirw ger Abertawe, am fyw yn y cymoedd ac am rai o’r bobl anghyffredin mae e’n adnabod. Bydd hefyd yn adrodd straeon am ei fywyd fel actor teithiol gyda’r RSC a’r Theatr Genedlaethol Frenhinol pan fu’n cymryd rhan y llais cyntaf mewn cynhyrchiad o “Dan y Wenallt” pan syrthiodd trwy ddrws yn y llawr yng nghanol perfformiad. Cewch glywed hefyd am ffilm “Gladiator” a sut lladdodd e’ Oliver Reed…a oedd eisoes wedi marw! Roedd hefyd yn seren cyfres sebon Pobl y Cwm yn chwarae rhan y twpsyn hoffus Brandon Monk.

Mae’r rhan fwyaf o gerddi Nick yn straeon bychain y mae wedi eu casglu ar hyd y ffordd, darnau o wlân y mae’n eu gweu yn siwmper tyllog…pob amser yn ddoniol…ond nid wastad yn fwriadol.

Ymddangosodd cerddi Nick mewn nifer o gylchgronau a chasgliadau gan gynnwys Poetry Salzburg Review/Popshot Magazine/A New Ulster/Envoi/Poetry News/Dream Catcher/“Dusk” Anthology/The Welsh Poetry Competition Anthology aThe Poetry Shed.