Cawdor Hotel

How the West Was Won – Discussion

Posted on Updated on

How The West Was Won – Saturday 28th at 18:30 Horeb Chapel

Book Ticket: £5

Is West Wales inspiring – or stuck in the last century? What are ups and downs of running a creative enterprise in our beautiful region?

Sparky discussion and audience participation promised here with Jane of Galerie Simpson, Elin of Telesgop TV, ceramicist and novelist Kate, and Manon, writer and actor. These will be chatting with Gaynor Jones, Ail Argraffiad and psychologist Philippa Davies in a bilingual, no holds barred session. And you can give your views, too…

Sut Gorchfygwyd Y Gorllewin

Ydy Gorllewin Cymru’n ysbrydoli – neu’n glwm wrth y ganrif ddiwethaf? Beth yw’r  manteision a’r anfanteision o redeg menter greadigol yn ein rhanbarth prydferth?

Disgwylir trafodaeth fywiog yn cynnwys y gynulleidfa pan fydd Jane o Galerie Simpson, Elin o Gwmni Deledu Telesgop, y seramegydd ac awdur Kate a Manon, ysgrifennydd ac actor, yn cwrdd. Bydd y pedair sydd wedi torri cwysi newydd yn y maes creadigol yn sgwrsio gyda Gaynor Jones, perchennog Ail Argraffiad, a’r seicolegydd Philippa Davies mewn sesiwn ddwyieithog. Gallwch chi roi’ch barn hefyd….

Advertisements

Terry Breverton on Welsh Pirates and Privateers

Posted on Updated on

Terry Breverton with a session on Welsh Pirates and Privateers – Saturday 28th of April – 11am at the Horeb Chapel

BOOK TICKETS: £5

After writing no less than eight books upon pirates, Breverton has returned to the subject with three new books devoted to the Welsh Pirates and Privateers.

Black Bart Roberts from Pembrokeshire was by far the most successful pirate in the Caribbean and Atlantic waters, and Admiral Henry Morgan was the greatest privateer of all time, leading six successful expeditions against the most powerful country in the world.
Breverton also launches “The Journal of Llewelyn Penrose” (In 1770 Williams wrote the first American novel and taught Benjamin West, later President of the Royal Academy, to paint)
and “Confessions of the Smuggler William Owen”

Event sponsored by Cambria Publishing

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 11.00 Capel Horeb 

Terry Breverton yn cynnal sesiwn ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig:

Ar ôl ysgrifennu dim llai nag wyth o lyfrau ar forladron a phreifatwyr, mae Breverton wedi dychwelyd i’r pwnc gyda thri llyfr newydd ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig.

Barti Ddu Roberts o Sir Benfro oedd y morleidr mwyaf llwyddiannus o bell ffordd yn nyfroedd y Caribî a’r Iwerydd a’r Llyngesydd Henry Morgan oedd y preifatwr mwyaf erioed; arweiniodd chwe thaith yn erbyn y wlad fwyaf pwerus yn y byd. Bydd Breverton hefyd yn lansio “The Journal of Llewelyn Penrose” (Yn 1770 ysgrifennodd Williams y nofel Americanaidd gyntaf a dysgodd Benjamin West, y daeth yn hwyrach yn Llywydd yr Academi Frenhinol, i beintio) a “Confessions of the Smuggler William Owen.”

“Why Wales Never Was” Discussion between Dr Seimon Brookes and Plaid Cymru AM Adam Price

Posted on Updated on

Thursday 26h of April at 7pm at the Cottage Inn

BOOK TICKETS: £8

Plaid Cymru AM Adam Price discuss the past and future of Welsh nationhood with one of Wales’ most radical and outspoken thinkers, Dr Seimon Brookes, author of “Why Wales Never Was” 

Bydd y newyddiadurwr Simon Brooks ac Adam Price AC yn trafod llyfr Simon “Why Wales Never Was”

 

First published in Welsh in 2015, Why Wales Never Was affirms the author’s reputation as one of the most radical writers in Wales today. It combines a devastating analysis of the historical failure of Welsh nationalism with an apocalyptic vision of a non-Welsh future.

Dr Simon Brooks is the Associate Professor  at the Morgan Academy, Swansea University. He is a former editor of the Welsh language current affairs magazine Barn.The Welsh version of this book Pam Na Fu Cymru (2015) was shortlisted for Wales Book of the Year 2016.

Adam Price is the current Plaid Cymru AM for Carmarthen East & Dinefwr. Prior to that he represented the constituency in Westminster as it’s MP from 2001-2010.

 

Y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd Oes Cenedlaetholdeb Ewrop a llwyddodd y rhan fwyaf o wledydd bychain y cyfandir i feithrin mudiadau cenedlaethol llwyddiannus a fynnai warchod eu hieithoedd. Un o gwestiynau mawr hanes Cymru yw pam na ddigwyddodd hyn yn y wlad hon.?

Mae Dr Simon Brooks yn Athro Cyswllt yn Academi Morgan, Prifysgol Abertawe. Bu’n olygydd ar gylchgrawn Barn. Cyhoeddwyd y fersiwn wreiddiol o’r gyfrol hon, Pam Na Fu Cymru yn 2015 gan gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2016.

Adam Price yw Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, cyn hynny cynrychiolodd yr etholaeth yn Sansetffan rhwng 2001-2010.

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Posted on Updated on

Saturday 28th April 12:30 Horeb Chapel 

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Book Ticket: £5

Cyfrol o atgofion bro mebyd gan un o newyddiadurwyr ac awduron mwyaf toreithiog Cymru, Lyn Ebenezer. Portread cynnes a chrefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd a’i bryddest i’w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2017. Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Ebenezer discussing his latest book with Elinor Jones.  One of Wales most prolific authors, his latest book, Meini Llafar recounts the vanished characters of his square mile.

Lyn Ebenezer lives in Pontrhydfendigaid and is one of Wales most entertaining and longest serving journalists. Based in Ceredigion he  has covered stories ranging from exploits at the National Eisteddfod to the biggest LSD bust in British history, Operation Julie.

Session in Welsh 

 

Fflur Dafydd and Siôn Owen Tomos – Writers working for TV 

Posted on Updated on

Fflur Dafydd & Siôn Owen Tomos – Writers working for TV Sunday April 28th 15:00 Horeb Chapel

Book Tickets: £8

Heledd Cynwal yn sgwrsio gyda Fflur Dafydd, un o sgriptwragedd mywaf profiadol Cymru a Siôn Tomos Owen, cartwnydd a cyflwynydd yn S4C – Cymraeg

Mae Fflur Dafydd yn awdures brofiadol ac yn un o ddramodwyr teledu mwyaf poblogaidd Cymru. Bu’n gweithio ar Pobl y Cwm cyn ysgrifennu cyfres lwyddiannus Parch, a ffilm y Llyfrgell/Library Suicides. Mae’n fardd ac yn gyfansoddwraig a chantores, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I’r Saesneg. Mae’n ddarlithydd mewn ysgrifenuu creadigol ac wedi ennill nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd.

Fflur Dafydd is a poet, award winning novelist, composer, singer and writes TV drama series for S4C. Siôn Tomos Owen is a presenter and cartoonist.

Heledd Cynwal is a well known TV presenter and radio broadcaster.

Session in Welsh

Medieval music and the origins of the Eisteddfod

Posted on Updated on

Medieval music and the origins of the Eisteddfod – Saturday 28th of April – Horeb Chapel 14:00 

Book Ticket: £8

You are invited to step back in time to the court of Lord Rhys in 12th century Wales, with readings from authors Luke Waterson and Jean Gill, accompanied by medieval music from Elsa Davies, Ceri Owen Jones and Jason Lawday.

If you’ve ever wondered what the first Eisteddfod was like and how it came about, you can hear two different versions: 1153, in ‘Song Hereafter’, the last book of the award-winning “Troubadours Quartet” by Jean Gill and 1176, in ‘Song Castle’, by acclaimed novelist and travel writer Luke Waterson.  Both Luke and Jean have made some surprising links between the troubadour poetry of Occitan France and Lord Rhys’ tournament of song.

 

Cerddoriaeth Ganoloesol. Fe’ch gwahoddir i gamu nôl mewn amser i lys yr Arglwydd Rhys yng Nghymru’r 12fed ganrif gyda darlleniadau gan yr awduron Luke Waterson a Jean Gill gyda cherddoriaeth ganoloesol gan Elsa Davies, Ceri Owen Jones ac Jason Lawday.

Os ydych erioed wedi meddwl sut oedd yr Eisteddfod gyntaf a sut y daeth i fod, gallwch glywed dau fersiwn gwahanol: yn “Song Hereafter,” y llyfr diweddaraf  yn “Troubadours Quartet” gan Jean Gill mae’n dweud mai yn 1153 cafwyd yr ornest gyntaf oedd ond mae’r nofelydd Luke Waterson a dderbyniodd glod eang, yn “Song Castle” yn dweud mai yn 1176 daeth yr eisteddfod i fod. Mae Luke a Jean wedi gwneud cysylltiadau annisgwyl rhwng barddoniaeth trwbadŵr Occitan yn Ffrainc â chystadleuaeth canu’r Arglwydd Rhys.