Here’s the programme of planned events  for the 2018 Llandeilo Litfest April 26 – 30th.

Tickets for the Lit Fest in April 2018 are now live

You can also get them at these shops in Llandeilo:
Dress Agency, Carmarthen Street
Peppercorn Kitchenware
Red Cross Book Shop

Please note that due to the size limitations of the venues events can sell out quickly. To avoid disappointment please book in advance, even for the free events

Mae tocynnau ar gyfer Yr Ŵyl Lên yn Ebrill 2018 yn nawr ar gael ar lein https://www.eventbrite.com/o/llandeilo-lit-fest-16877977571

Gallwch hefyd eu prynu yn y siopau canlynol yn LLandeilo

Ail Argraffiad, Stryd Caerfyrddin
Peppercorn Kitchenware
Sio Lyfrau’r Groes Goch

Noder gan fod rhai o’r lleoliadau’n fychan byddant yn debyg o werthu allan yn gyflym. Er mwyn sicrhau eich tocyn archebwch eich tocyn o flaen llaw, hyd yn oed ar gyfer y digwyddiadau rhad.

Don’t forget that The Book Fair Cafe will be open  between 11am and 4pm Sat 28 and Sun 29 April at the Civic Hall on Crescent Road with catering and comfy seating by the Hangout.

 

Thursday  at 14:00 at New Llandeilo Library
Darlith ar W Llywelyn Williams Llewelyn_Williams

BOOK TICKETS: Free Event

Bydd Lyn Davies yn traddodi darlith ar W Llywelyn Williams a adnabyddir fel Llewelyn Williams (10 Mawrth 1867 -22 Ebrill 1922), newyddiadurwr, cyfreithiwr a gwleidydd radicalaidd, aelod o’r Blaid Ryddfrydol.  – Dydd Iau 26ain Ebrill, 14.30yh yn y Llyfrgell Newydd
Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Davies gives a lecture on Llewelyn Williams, Welsh journalist, lawyer and radical Liberal Party politician, born in Brownhill Llangadog.
Session in Welsh

Thursday at 19:00 at the Cottage Inn 
“Why Wales Never Was” – 

BOOK TICKETS: £8

 

Journalist Simon Brooks and Plaid Cymru AM Adam Price discuss Simon’s book “Why Wales Never Was” – yn Nhafarn y Cottage

Dydd Iau 26ain Ebrill am 19.00 yng
Bydd y newyddiadurwr Simon Brooks ac Adam Price AC yn trafod llyfr Simon “Why Wales Never Was”

Ifor ap glyn

Friday at 19:30 at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Ifor Ap Glyn: Cuddle Call 

 

Book Tickets: £5
Detholiad dwyieithog o gerddi hen a newydd, gan Ifor ap Glyn, bardd Cenedlaethol Cymru, Gyda Elinor Wyn Reynolds.

National Poet of Wales, Ifor ap Glyn will be reading from his new book of selected bilingual poems.

Bilingual

Friday at 20:00 at the Cottage Inn
An evening with Eddie Butler: 

BOOK TICKETS: £10

Eddie ButlerThe former Welsh Rugby Union player, journalist, sports commentator and successful author with Gomer Press will talk Rugby and writing and will present his latest book “The Asparagus Thieves”

Noson gydag Eddie Butler:  Bydd y cyn chwaraewr rygbi dros Gymru, newyddiadurwr, sylwebydd ar chwaraeon ac awdur llwyddiannus gyda Gwasg Gomer yn siarad am rygbi ac ysgrifennu a chyflwyno’i lyfr diweddaraf “The Asaparagus Thieves” – Gwener 27ain Ebrill – 20:00yh yn Nhafarn y Cottage

Noel-James

Friday 21:00 at the Angel Inn
Stand-up comedy with Noel James 

BOOK TICKETS: £8

An evening of stand-up comedy with the popular comedy performer and writer from Swansea Valley.

Noson gomedi gyda Noel James – Nos Wener 9.00yh yn Nhafarn yr Angel.
Noson o gomedi gyda’r awdur a digrifwr poblogaidd o Gwm Tawe.


Saturday 28th 
11:00 Fountain Fine Art Gallery
Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

BOOK TICKETS: £5

Catrin Dafyd

Catrin Dafydd yn trafod ysgrifennu am Gymru yn ei nofel phoblogaidd Gwales gyda’r bardd a golygydd y Stamp, Miriam Elin Jones. Sut mae mynd ati i ddychmygu dyfodol dystopaidd estron i genedl a chymdeithas mor gyfarwydd?

Sesiwn yn Gymraeg .

Catrin Dafydd discusses her novel, Gwales with Miriam Elin Jones, poet and editor of the newest Welsh language literary magazine on the block, Y Stamp. How does an author imagine an unfamiliar and dystopian future for a familiar society? 

This is an exciting and intelligent novel about a dystopian Wales in 2056 by an unique and experienced authors. Session in Welsh.

 

Saturday at 11:00 at the Horeb Chapel
Terry Breverton with a session on Welsh Pirates and Privateers

BOOK TICKETS: £5

Terry Breverton

After writing no less than eight books upon pirates, Breverton has returned to the subject with three new books devoted to the Welsh Pirates and Privateers.

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 11.00 Capel Horeb

Terry Breverton yn cynnal sesiwn ar Forladron a Phreifatwyr Cymreig

 

Anne and Banner_3668

BOOK TICKETS: Free Event

 Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.

Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

 

Saturday at 11:00 at Flying Goose Quilting – Japanese side sewn book binding Taster workshop.

BOOK TICKETS: Child £2.50 BOOK TICKETS: Adult £5

LitFest-2

In this taster workshop, you’ll get an introduction to the art of Japanese side sewn book binding and you will learn how to prepare your book cover and pages, as well as the Yotsume toji or 4 hole binding.

This workshop is open for children (suggested age 7+) and adults. Children will need to be accompanied by a parent or guardian.

 

Saturday at 11:30 Mark Waghorn Designs “Reading Room”

Snow Sisters Cover Small SOCIAL MEDIACarol Lovekin: Genre, Ghosts & the Gothic

BOOK TICKETS: £5

The author of the award winning “Ghostbird” presents her new book“Snow Sisters” and talks about genre, ghosts and the gothic.

Bydd awdur y nofel “Ghostbird” a enillodd glod mawr yn cyflwyno’i llyfr newydd “Snow Sisters” ac yn trafod dulliau, ysbrydion a’r gothig.

Saturday at 11:30 Angel Inn   Psychopaths  in Literature 

Book Ticket: £5

Psychopaths image 1

South Wales crime fiction writers GB Williams, John Thompson and John Nicholl in a panel discussion about their most evil characters.
Moderator: Thorne Moore

Seicopathiaid mewn Llenyddiaeth, Ffrainc, Sbaen

Bydd awduron nofelau ditectif o Dde Cymru, GB Williams, John Thompson a John Nicholl yn trafod eu cymeriadau mwyaf aflan.

Saturday 12:00 Igam Ogam
DD1 book tour 2017Marlene Powell: Bilingual book reading

BOOK TICKETS: Free Event

The author of the children’s book series Dingledum Dragon will be reading from her work. Ideal for children aged between 7 and 11.
Darlleniadau straeon i blant yn y ddwy iaith

 

Saturday 12:30 Horeb Chapel 
Lyn Ebenezer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

BOOK TICKETS: £5

Cyfrol o atgofion bro mebyd gan un o newyddiadurwyr ac awduron mwyaf toreithiog Cymru, Lyn Ebenezer. Portread cynnes a chrefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd a’i bryddest i’w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2017. Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Ebenezer discussing his latest book with Elinor Jones.  One of Wales most prolific authors, his latest book, Meini Llafar recounts the vanished characters of his square mile.

Lyn Ebenezer lives in Pontrhydfendigaid and is one of Wales most entertaining and longest serving journalists. Based in Ceredigion he  has covered stories ranging from exploits at the National Eisteddfod to the biggest LSD bust in British history, Operation Julie. Session in Welsh 

Saturday 12:30 Fountain Fine Art Gallery
Sara Gethin: Dysfunctional Families in Contemporary Fiction  

BOOK TICKETS: £5

Sara Gethin, author of ‘Not Thomas’, discusses creating the implosive fictional families at the centre of her debut novel, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press. Sara Gethin aka Wendy White

NotThomas final front only smTeuluoedd camweithredol yn ffuglen gyfoes
Dydd Sadwrn 28ain Ebrill-12.30 Oriel y Ffynnon.
Mae Sara Gethin, awdur ‘Not Thomas’ yn trafod y teuluoedd yng nghanol ei nofel a’r hyn sy’n dod gyntaf o’r cymeriad neu’r plot.

 

Saturday 13:00 at Eve’s Toy Shop
Na Nel! Reading with Meleri Wyn Jones

Book Ticket: Free Event

Children’s story / Stori i blant  Meleri a Na Nel Wps

Na, Nel! – Ie, yn Llandeilo Dewch i gwrdd â’r awdur Meleri Wyn James wrth iddi darllen stori newydd am Nel, seren ddireidus y gyfres boblogaidd. Fe fydd Meleri hefyd yn dangos i blant sut ddaeth cymeriad Nel yn fyw, yn tanio eu dychymyg ac yn rhannu sticeri a nodau llyfr am ddim. 02/22/2018 09:12 AM never – Post It Now!

Na, Nel! – Yes, in Llandeilo Come and meet Meleri Wyn James as she reads a new story about Nel, the mischievous star of the popular series. Meleri will also be showing children how she brought the character alive, firing their imagination and sharing free stickers and bookmarks.

For readers between 7 and 9 years old, but can be enjoyed by all ages! ‘No, Nel!’

Saturday at 13:00 – Mark Waghorn Designs “Reading Room”
“Kicking off in North Korea”
Actor and writer Geraint Lewis in conversation with the author Tim Hartley.

Tim b4 KOINK poster pic

Book Ticket: £8

This is a book for anyone who has an interest not just in football and travel, but in people. In it we find contemporary history and reportage. Football fans will recognise the wider context of the beautiful game and seasoned travellers will smirk as they recognise themselves in awkward, alien situations.

Dyma lyfr i rai sydd â diddordeb, nid yn unig ym mhêl droed a theithio, ond ym mhobl. Ynddo cawn hanes cyfoes ac adroddiadau.

 

Saturday 13:00 at Flying Goose Quilting : Amazing Adjectives: Poetry for Children workshop Marlene-Powell-Author

Book Ticket: Free Event

Children’s author Marlene Powell will be delivering a poetry workshop encouraging children of all ages to use Amazing Adjectives!  As the author of the children’s book series Dingledum Dragon, published by CISP Multimedia, Marlene will be demonstrating how poetry can be used as a narrative tool to creatively bring children’s stories to life.  Ideal for children aged between 7 and 11, this workshop will encourage youngsters to use their imagination as they explore Amazing Adjectives!

Saturday  April 29th 13:30 Angel Inn

Myfanwy Alexander – Sut ichi yn mynd ati I sgwennu comedi  a nofelau digrif?

Myfanwy-Alexander_1001JPGBook Ticket: £8

Sesiwn ddifyr gan un o’r nofelwyr mwyaf doniol sydd yn ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg, bydd yn sgwrsio am y grefft o lunio nofel ddigri gyda Heddyr Gregory.
Sesiwn yn Gymraeg

Myfanwy Alexander in conversation with Heddyr Gregory about writing comedy and satire. Do you want to know how to go about writing comedy? This is an opportunity to learn more about the skill with one of Wales best satirical writers.
Session in Welsh

aneirin-karadog
Llun: Luned Aaron

Saturday 14:00 The Little Welsh Dresser

Book Ticket: Free Event

Aneirin Karadog Pip y Pengwin Bach Gwasg Rily
Gwrandewch ar stori Pip y Pengwin bach gyda’r prifardd Aneirin Karadog
Chaired Poet Aneirin Karadog’s story about Pip y Pengwin

 

Saturday at 14:00 Horeb Chapel
Medieval music and the origins of the Eisteddfod

Book Ticket: £8

 

You are invited to step back in time to the court of Lord Rhys in 12th century Wales, with readings from authors Luke Waterson and Jean Gill, accompanied by medieval music from Elsa Davies, Ceri Owen Jones and Jason Lawday. Vacabwndi will be performing music from Wales on instruments played here in the Middle Ages, the crwth, bray harp and flute. This classic combination of instruments was first described by Gerald of Wales in the thirteenth century, and will take us back to the dynamic soundscape of Medieval Wales.

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 14.00 Capel Horeb – Cerddoriaeth Ganoloesol.
Fe’ch gwahoddir i gamu nôl mewn amser i lys yr Arglwydd Rhys yng Nghymru’r 12fed ganrif gyda darlleniadau gan yr awduron Luke Waterson a Jean Gill gyda cherddoriaeth ganoloesol gan Elsa Davies, Ceri Owen Jones ac Jason Lawday.

Saturday 14:00 Fountain Fine Art Gallery
Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

John head shot
GB. WALES. John Selway painter’s show opening at Llanharnam Grange Cwmbran. 2015

Book Ticket: £8

One of the most gifted artists of his generation, John Selway stayed mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’

Session chaired by Catrin Beard

Roedd John Selway yn un o arlunwyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, a chafodd lwyddiant cynnar fel myfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au. Nawr, am y tro cyntaf, rhoddir sylw i’w waith mewn llyfr newydd, “Vigilant Information: Encounters with John Selway”.

 

Saturday April 28th 14:30 Flying Goose Quilting
Creative Writing and Illustration Workshop with Scott Artus 

Book Tickets: Free Event

Gwili Railway illust01

Join us for a creative workshop designed to help you create a children’s book using creative writing, illustration and how to promote your book. Scott will be showing children how to draw pictures in a fun way. Scott will also describe how he got started in illustration and publishing.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol a Darlunio gyda Scott Artus – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill yn siop cwiltiau Y Flying Goose
Ymunwch â ni am weithdy creadigol i’ch helpu i greu llyfr i blant trwy ddefnyddio ysgrifennu creadigol, darlunio a sut i hyrwyddo’ch llyfr. Bydd Scott yn dangos i blant sut i dynnu lluniau mewn ffyrdd doniol. Bydd yn disgrifio sut y dechreuodd ddarlunio a chyhoeddi.

 

SCRAMBLED Huw DaviesSaturday 15:00 Eve’s Toy Shop

Huw Davies reads from his book “Scrambled”

Book Ticket: Free Event

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde is unfairly labelled a troublemaker when a new head teacher starts at his south Wales valleys school. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for mortorcycle scrambling. At last he is able to take on the school bullies, earning himself the longed-for respect of his father, not to mention the mysterious Black Rider.

Finalist Heart of Hawick Children’s Book Award 2017, Junior Fiction Category.

“Scrambled” gan Huw Davies

Yn gwbl annheg mae’r ‘disgybl perffaith’ Davidde yn cael enw fel un trafferthus pan ddaw pennaeth newydd i’w ysgol yng nghymoedd de Cymru. Er braw i’w hathrawon mae Davidde yn datblygu diddordeb angerddol mewn sgramblo beic modur. O’r diwedd mae’n gallu herio bwlis yr ysgol ac ennill iddo’i hun barch ei dad y bu’n dyheu mor hir amdano, heb son am y Beiciwr Du.

suitable for children 8+

Saturday 15:00 Mark Waghorn Design “Reading Room”

Rockhoppers in Cardiff

Poetry event in honour of the late Anthony Jones

Book Ticket: £5

With the Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris and Anne Marie Butler), Peter J Jones from Llansteffan, and Robert Walton from Bristol
anthony-jones-poet

Aclysur barddoniaeth er clod I’r diweddar Anthony Jones 

Gyda’r Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris ac Anne Marie Butler), Peter Jones o Lansteffan a Robert Walton o Fryste.

Saturday at 15:00 Angel Inn

Iron Master publicity shotThe Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction.

Book Tickets: £8

In the 18th Century five men created the biggest industrial city civilisation had ever seen. They were the Iron Masters, masters of metal and men. Author Graham Watkins surprises and entertains with the real stories behind his Welsh historical novel ‘The Iron Masters’.

Mae’r awdur Graham Watkins yn diddori ac yn synnu gyda’r straeon gwir sydd tu ôl i’w nofel hanesyddol ‘The Iron Masters’.  Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 15.00 Tafarn yr Angel

Saturday 15: 30 Horeb Chapel : Menna Elfyn : Cennan Cerddimenna2015

Book Ticket: £8
Wales ‘ most travelled and well known poets Menna Elfyn reads from her  last bilingual volume of poetry Bondo and from her life in poems which will be published this spring.

Un o feirdd mwyaf cyfarwydd Cymru ac un sydd wedi teithio y byd i gyflwyno’i gwaith. Bydd yn darllen o’i chyfrol dwyieithog diweddaraf o farddoniaeth,  Bondo a darnau o’i llengofiant a gyhoeddir gan Barddas yn y gwanwyn.

Bilingual session – & there will be a translator

Saturday 28th – 16:00 Fountain Fine Art Gallery “Crime and history” with Thorne Moore
ThorneMooreBook Ticket: £5

Way back in history, before New Scotland Yard, before DNA, before the Human Rights Act, who made the laws, who did the detection, who caught the criminals and how do crime writers deal with all this?

Trosedd a hanesMae Thorne Moore yn awdur nofelau ditectif seicolegol a hanesyddol ac yn ei llyfr diweddaraf, “Long Shadows” mae hi’n olrhain tri throsedd mewn tair canrif wahanol o’r canol oesoedd i oes Fictoria a ddigwyddodd yn yr un tŷ yn

 

Saturday 16:00 Zen Den
Barbara Scott – Reflexology for Infertility
Barbara in Cabin Resized

Book Tickets: £5

Barbara Scott presents her book and talks about her experience as reflexologist. – Location TBC

Reflexology for Fertility gan Barbara Scott – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 16:00
Bydd Barbara Scott yn cyflwyno’I llyfr a siarad am ei phrofiadau fel adweithegydd.

Saturday 16:30  Mark Waghorn Designs “Reading Room”

DIY media vs MSM- the new media revolution in Wales

Book Tickets: £10

A discussion on the alternative future of the media and how people in Wales are ploughing their own furrows as the UK & Welsh MSM marginalises, ignores or misconstrues Welsh life, Grug-Museculture and matters.

Nia Medi, journalist with BBC Radio Cymru will chair the discussion with Grug Muse, Ifan Morgan Jones, founder of the Nation Cymru news website; Dr Dan Evans, founder and presenter of  the Desolation Radio podcasts and Gary Ramond, editor of the arts website the Wales Arts Review.

Mae’r cyfryngau confensiynol yn colli eu tir a fawr ddim o’r Gymru go iawn yn cael ei hadlewyrchu ganddynt . Dyma drafodaeth gan ddyrnaid o Gymry heriol sydd yn torri cwysi eu hun drwy gymorth y cyfryngau newydd.

Bydd Grug Muse, Ifan Morgan Jones, Dr Dan Evans, Gary Ramond a Miriam Elin Jones yn trafod hyn oll gyda’r newyddiadurwraig o BBC Cymru, Nia Medi wrth y llyw .

 

Saturday 28th 17:00 Horeb Chapel: Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Book Ticket: £10

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

 Cyflwyniad gan Peter Lord am John Lewis. Artist o’r 18fed ganrif bu’n paentrio tirluniau ac aelodau o deuluoedd bonedd Sir Gar. Bydd yn sgwrsio gyda Jon Gower.

The Portrait of Elizabeth Gwynne of Taliaris –  John Lewis and the Carmarthenshire Connection

 

Cheryl by Rasa Mombeini (small

Saturday 17:00 Angel Inn:  Wales as a backdrop to fiction 

Book Tickets: £5

Panel Discussion with local authors Nigel Williams, Colin R. Parsons, Cheryl Reese-Price. Moderator: Jean Gill.

Trafodaeth banel gydag awduron lleol Nigel Williams, Colin R Parsons a Cheryl Reese-Price gyda Jean Gill yn y gadair.

 

Saturday 18:30 HOREB  Chapel
How The West Was Won: Discussion : Women in the creative industries in West Wales

Is West Wales inspiring – or stuck in the last century? What are ups and downs of running a creative enterprise in our beautiful region? Sparky discussion and audience participation promised here with Jane of Galerie Simpson, Elin Rees of Telesgop TV, ceramicist and novelist Kate Glanville. These powerhouse founders and creative trailblazers will be chatting with Gaynor Jones, Ail Argraffiad and psychologist Philippa Davies in a bilingual, no holds barred session. And you can give your views, too…

  Sut Gorchfygwyd Y Gorllewin

Ydy Gorllewin Cymru’n ysbrydoli – neu’n glwm wrth y ganrif ddiwethaf? Beth yw’r  manteision a’r anfanteision o redeg menter greadigol yn ein rhanbarth prydferth?

Disgwylir trafodaeth fywiog yn cynnwys y gynulleidfa pan fydd Jane o Galerie Simpson, Elin o Gwmni Deledu Telesgop, y seramegydd ac awdur Kate. Bydd y pedair sydd wedi torri cwysi newydd yn y maes creadigol yn sgwrsio gyda Gaynor Jones, perchennog Ail Argraffiad, a’r seicolegydd Philippa Davies mewn sesiwn ddwyieithog. Gallwch chi roi’ch barn hefyd….

 

Saturday 18:30 Angel Inn
Tim Hartley: “Merci Cymru”

TimHartley

Dydd Sadwrn 28ain Ebrill – 18.30 Tafarn yr Angel 

Book Ticket: £8

“Merci Cymru” is a collection of memoirs and photographs to celebrate and commemorate the success of the Welsh football team in Euro 2016. It includes contributions from fans, commentators and pundits. Session in Welsh

Chair: Dafydd Rhys

Saturday 20:30 Angel Inn

Noson o adloniant yr Beirdd – Aneirin Karadog, Emyr Lewis, Elinor Wyn Reynolds, Grug Muse yn Miriam Elin Jones

Book Ticket: £8 

Welsh language poetry /Sesiwn yn Gymraeg

 

Sesiwn yn Gymraeg

Sunday 29th of April

Sunday 11:00 – 13:00 Ginhaus

Klezmer Bagel Brunch at the Ginhaus with FiddleBox 

Book Tickets: Free Event

 

Whilst the Ginhaus team put on a special brunch dish of Bagels with Smoked salmon and cream cheese Fiddlebox will serenade you with beautiful music from the Klezmer Eastern European tradition.

Bydd y Ginhaus yn darparu bagel frecinio gyda samwn a chaws tra bydd Fiddlebox yn eich  diddanu gyda cherddoriaeth o draddodiad Dwyrain Ewropeaidd Klezmer.

Sunday 12:00 Mark Waghorn Design – “Reading Room” – Writing Climate Change

climate-change.jpgBook Tickets: £5

What do you feel when you think about climate change? Are there ways that writing about it can make a difference? This discussion and workshop run  Bristol Climate Writers offers you the opportunity to hear readings from new climate change related work, and to try writing about climate change yourself – whether a short story, a poem, or a piece of non-fiction. Suitable for adults and teens.

Ysgrifennu am newid yn yr hinsawdd – Dydd Sul Ebrill 29ain am 12.00yh yn Stafell Ddarllen Mark Waghorn.

Beth yw’ch barn chi am newid yn yr hinsawdd? Oes yna ffyrdd ble gall ysgrifennu wneud gwahaniaeth? Cynhelir y drafodaeth a’r gweithdy hwn gan Bristol Climate Writers a bydd cyfle i chi wrando ar ddarlleniadau allan o waith sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd ac i chi eich hun geisio ysgrifennu am newid hinsawdd – boed yn stori fer, cerdd neu ddarn o waith ffeithiol. Yn addas i oedolion a phlant yn eu harddegau.

 

ffionblog-copySunday 12:00 Angel Inn Ffion Dafis: Syllu ar Walia

Book Tickets: £5

Bydd y ddarlledwraig, a’r actores, Ffion Dafis yn darllen o’i llyfr Syllu ar Walia, ei chyfrol wych cyntaf a wnaeth argraff fawr yn 2017.

Chair: Gaynor Jones
Ffion Dafis reads from her imagined biography a collection of fact, fiction, musings and imagination.

Session in Welsh

 

Owen Sheers_2018

Sunday 12:00 Horeb Chapel  “THE GREEN HOLLOW” by Owen Sheers

Book Tickets: £10

The extraordinary memorial to the 1966 Aberfan disaster for its 50th anniversary – the collective story as it has never been told.
Chair: Christoph Fischer

Y gofeb anghyffredin i drychineb Aberfan ar ei hanner can mlwyddiant – y stori gyfunol fel na’i chlywyd erioed.

I goffau’r trychineb mae’r bard a dramodydd wedi ysgrifennu ‘cerdd ffilm’ wedi’i seilio ar leisiau ac atgofion y rhai oedd yno.

 

Sunday 12:30 Fountain Fine Art Gallery

Tudor Wales

Book Tickets: £8
Nathen Amin, author of ‘Tudor Wales: a Guide’ and ‘The House of Beaufort’ and Mari Griffith, author of ‘Root of the Tudor Rose’ discuss Tudor times in Wales.

Moderator:  Graham Watkins

Cymru yn oes y Tuduriaid. Sul 29ain Ebrill 12.30. Oriel y Ffynnon
Bydd Nathen Amin, awdur ‘Tudor Wales’ a ‘The house of Beaufort,’ yn trafod oes y Tuduriaid yng Nghymru gyda Mari Griffith, awdur ‘The Root of the Tudor Rose.’

 

Sunday 13:00  MIMOSA Art Gallery 

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit

Book Tickets: £8

Aled Sam yn darllen darnau o’i lyfrau diweddaraf, gyda’i dafod yn sownd yn ei foch wrth gwrs. Cewch tipyn o donic wrth glywed am ei fywyd beunyddiol, troion trwstan a lle I fynd cyn inni orfod llosgi ein pasports coch! Dyma gasgliad o ryfeddodau Ewrop – llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed – oll yn deilwng i’w profi cyn bod teithio yn Ewrop yn mynd yn anoddach.

Mae Aled Sam yn wyneb a llais cyfarwydd ers blynyddoedd, yn cyflwyno rhaglenni i Radio Cymru a S4C. Mae’n cyfrannu colofn wythnosol i’r cylchgrawn Golwg. Sesiwn yn Gymraeg

Aled Sam is a long-time resident of Llandeilo and has broadcasted programmes on Radio Cymru and S4C. This is a reading of his two latest volumes, voicing the humorous trials of a middle age man and shining a light on a 100 European destinations worth visiting before Brexit.

Session in Welsh

KATHYMILES (2)Sunday 13:30 – Flying Goose Quilting
Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Book Ticket: £5
A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Gweithdy: Y Bardd Cyfnewid: Ysgrifennu mewn llais adroddwr – Dydd Sul Ebrill 29ain am 13.30 

Gweithdy sy’n archwilio’r gerdd bersona a sut y gallwn ysgrifennu ‘allan o’n hunain’, Edrychwn ar y ffyrdd gwahanol y gall y bard fabwysiadu er mwyn ysgrifennu fel anifail, ysbryd neu gymeriad chwedlonol, rhai o’r technegau a ddefnyddir i drawsnewid llais yr adroddwr a defnyddio’r rhain i gynhyrchu darn o waith.

Sunday 14:00 Fountain Fine Art Gallery

Suffragettes – a talk by Judith Barrow 

Book Tickets: £5

In her talk Judith Barrow covers the struggles that women had to endure to achieve full equality regarding suffrage; the right to vote. And she explains how the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movement, but why there were women who still saw the act as a betrayal.
Includes readings from her novel “A Tiny Hundred Threads”

Suffragettes – araith gan Judith Barrow

Disgrifiad byr

Yn ei haraith bydd Judith Barrow yn trafod y brwydrau bu’n rhaid i ferched eu goddef er mwyn ennill yr hawl i bleidleisio. Bydd hi’n egluro sut y gwelwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918 yn fuddugoliaeth enfawr i etholfreintiaeth ond paham roedd menywod yn ystyried y ddeddf yn frad.

 

 

Sunday 14:00 Angel Inn
Jeff townJeff Towns on being an itinerant Bookseller 

Book Tickets: £8

Jeff Towns is one of the world’s leading Dylan Thomas experts. An antiquarian bookdealer by trade, based in the poet’s home-town of Swansea, Jeff was originally known, both locally & globally, as ‘Jeff the Books’. He is now known simply, affectionately and professionally as ‘The Dylan Thomas Guy’.

Jeff Towns yn siarad am ei brofiad fel gwerthwr llyfrau teithiol.

Mae Jeff Towns yn un o arbenigwyr mwya’r byd ar Dylan Thomas. Mae’n gwerthu hen lyfrau ac yn byw yn nhref y bardd sef Abertawe. Yn wreiddiol roedd Jeff yn adnabyddus fel ‘Jeff y Llyfrau’, bellach fe’i hadweinir fel ‘Y Bachan Dylan Thomas’.

Sunday 14:00 Horeb Chapel

Fflur Dafydd & Siôn Owen Tomos – Writers working for TV

Fflur Dafydd, un o sgriptwragedd mywaf profiadol Cymru a Siôn Tomos Owen, cartwnydd a cyflwynydd yn S4C – Cymraeg

Chair: Gaynor Jones

Book Tickets: £8

Photo 14-02-2018, 23 29 52Mae Fflur Dafydd yn awdures brofiadol ac yn un o ddramodwyr teledu mwyaf poblogaidd Cymru. Bu’n gweithio ar Pobl y Cwm cyn ysgrifennu cyfres lwyddiannus Parch, a ffilm y Llyfrgell/Library Suicides. Mae’n fardd ac yn gyfansoddwraig a chantores, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I’r Saesneg. Mae’n ddarlithydd mewn ysgrifenuu creadigol ac wedi ennill nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd.

Fflur Dafydd is a poet, award winning novelist, composer, singer and writes TV drama series for S4C. Siôn Tomos Owen is a presenter and cartoonist.

Session in Welsh

Sunday 14:30  Mimosa Art Gallery TBC

Sunday 14:30 Mark Waghorn Design “Reading Room” – Spoken Word Saturday and Fiddle Box

Book Tickets: £5

sws imageFiddle Box and Llanelli’s “Spoken Word Saturday” team up for this dynamic poetry and story telling event: MEET UP, LISTEN UP, SPEAK UP with Spoken Word Saturday who are based at The Ffwrnes Theatre in Llanelli
Storytelling, poetry, creative writing, beatbox, rap, original music or just meeting new people, well Spoken Word Saturday is for you!

FB jh shootMusical intervals by Fiddlebox.

if you would like to book a floor spot please email: info@peoplespeakup.co.uk

Gair llafar Llanelli  yn Llandeilo – Dydd Sul 29ain Ebrill 14.30 Dyluniadau Mark Waghorn “Ystafell Ddarllen”
Cyfarfyddwch, Gwrandewch a Siaradwch ar Sadwrn Y Gair Llafar yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Os ydych yn hoffi dweud storïau, barddoniaeth, ysgrifennu creadigol, rap, cerddoriaeth wreiddiol neu gwrdd â phobl newydd, wel dewch i’r Gair Llafar. Croeso I chi alw yn “Ystafell Ddarllen” Dyluniadau Mark Waghorn I wrando ar artistiaid yn archwilio neu codwch ar eich traed a siarad fel rhan o Ŵyl Lên Llandeilo 2018.

Hilary ShepherdSunday 15:00 Flying Goose Quilting: Workshop with Hilary Shepherd: Setting – making it work for you

 

Book Tickets: £5

Are you getting the most out of the background? Whatever you are interested in writing about – urban or rural, large-scale or small – the physical setting has dynamic potential. This workshop will play with different ways of making the landscape come alive in your writing.

Hilary Shepherd has published 3 novels with Honno, two set in contemporary Africa and the third in post-Civil War Spain. She is currently working on a book set in Wales and India.

Gweithdy: Lleoliad – gwneud iddo weithio drosoch chi – Dyd Sul 29ain Ebrill 13.30

Ydych chi’n gwneud y mwyaf o’ch cefndir? Beth bynnag mae gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu amdano – trefol neu wledig, mawr a bach – mae gan y lleoliad ffisegol botensial dynamig. Bydd y gweithdy hwn yn ystyried ffyrdd gwahanol o ddod â’r tirlun yn fyw yn eich ysgrifennu.

 

Sunday 15:30 Fountain Fine Art Gallery

“The Boy From Elsewhere” – an afternoon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey. nicholas-mcgaughey

Book Tickets: £8

In the reading Nicholas will read his poetry about his life growing up in Cwmrhydyceirw, Swansea, his life on the road as an actor with the RSC and The Royal National Theatre and as a soap star playing the dim but likeable Brandon Monk in Pobol y Cwm….

Dydd Sul Ebrill 29ain 15.30 Oriel y Ffynnon
“The Boy From Elsewhere” – prynhawn o farddoniaeth a chofio gyda Nicholas McGaughey.

 

Sunday 16:00 Horeb Chapel:

George Thomas in search of a political chameleon” – Martin Shipton 

Book Ticket: £10 George Thomas

Western Mail reporter, Martin Shipton, discusses his biography of George Thomas with journalist Cenwyn Edwards. The former Labour MP, Cabinet Minister and Speaker was arguably the most divisive figure in twentieth-century Welsh politics, who transformed from a radical young socialist to Viscount Tonypandy.

Chair: Cenwyn Edwards

Sgwrs ehwng Martin Shipton a Cenwyn Edwards am yr arch grafwr, George Thomas, un o brif gymeriadau y sefydliad gwleidyddol Cymreig.

Sunday 16:00 Angel Inn     Life-cover

Llandovery Writers Event: Life: Can You Cut It?  Writing To Make Readers Care               

Book Ticket: £5                                 

Jacquie Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes and others will be reading from their collection ‘Life’ with tutor David Thorpe 

Ysgrifennu i ddal sylw darllenwyr

Bydd Jacqui Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes ac eraill yn darllen o’u casgliad, “Life” ac yn sgwrsio gyda’u hathro David Thorpe

Advertisements