The Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction.

Posted on Updated on

 The Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction. – Saturday April 28th 15:00 Angel Inn

Book Tickets: £8

In the 18th Century five men created the biggest industrial city civilisation had ever seen. They were the Iron Masters, masters of metal and men. Their cannons saved a kingdom, forged the greatest empire in the world and changed the history of the human race.

Merthyr Tydfil, a town where the furnaces burned day and night, the sun seldom pierced the soot filled sky and the Iron Masters ruled without pity.

Nye Vaughn, a humble farm boy from Llangadog, walked to Merthyr to find his destiny, unaware that a war was coming which would engulf the known world and make bold men rich. To fight Bonaparte, Britain needed cannons, thousands of them. Vaughn built the largest foundry of them all and made his fortune but, when the world changed, the iron behemoth he constructed turned on him.

Author Graham Watkins surprises and entertains with the real stories behind his Welsh historical novel ‘The Iron Masters’.

Yn y 18fed Ganrif creodd pum dyn y ddinas ddiwylliannol fwyaf a welodd wareiddiad erioed. Nhw oedd y Meistri Haearn, meistri ar fetel a dynion. Achubodd eu gynnau mawrion deyrnas, creu’r ymerodraeth fwyaf yn y byd a newid hanes dynol ryw .

Roedd Merthyr Tudful yn dref lle’r oedd y ffwrnesi’n llosgi ddydd a nos a’r haul yn methu torri trwy’r caddug yn yr awyr a lle’r oedd y Meistri Haearn yn rheoli’n ddidrugaredd.

Cerddodd Nye Vaughn, crwt fferm o Langadog, i Ferthyr i chwilio am ei ffortiwn heb wybod fod rhyfel ar fin dod y byddai’n traflyncu’r byd a chreu cyfoeth i ddynion dewr. Er mwyn ymladd yn erbyn Bonaparte roedd angen gynnau mawrion, miloedd ohonynt. Adeiladodd Vaughn y ffowndri fwyaf oll a gwnaeth ei ffortiwn ond, wrth i’r byd newid, fe drodd y behemoth a greodd arno.

Mae’r awdur Graham Watkins yn diddori ac yn synnu gyda’r straeon gwir sydd tu ôl i’w nofel hanesyddol ‘The Iron Masters’.

One thought on “ The Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction.

    […] via  The Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s