Dysfunctional Families in Contemporary Fiction

Posted on Updated on

Dysfunctional Families in Contemporary Fiction – Saturday 28th April – 12:30 Fountain Fine Art Gallery 

BOOK TICKETS: £5

Helen Lewis and Sara Gethin talk about creating dysfunctional fictional families

Helen Lewis, author of ‘The House with Old Furniture’ and Sara Gethin, author of ‘Not Thomas’, discuss creating the implosive fictional families at the centre of their debut novels, what comes first, character or plot and working with the Welsh women’s publisher, Honno Press.

Sara Gethin is the pen name of Llanelli writer Wendy White. Her debut novel ‘Not Thomas’, written in the voice of a neglected five-year-old child, was shortlisted for the Guardian’s Not the Booker Prize in 2017. She has also written four children’s books as Wendy White, the first of which – ‘Welsh Cakes and Custard’– won the Tir nan-Og Award in 2014.

‘Not Thomas’, the debut novel by Sara Gethin, is a story of child neglect, love and hope told in the voice of five-year-old Tomos 

Shortlisted for The Guardian’s Not the Booker Prize 2017

“Heart-wrenching, captivating and beautiful…a poignant portrayal of a hostile world depicted through the eyes of a child.” Caroline Busher, Irish Times bestselling author

Teuluoedd camweithredol yn ffuglen gyfoes

Bydd Helen Lewis a Sara Gethin yn trafod creu teuluoedd camweithredol mewn ffuglen – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill-12.30 Oriel y Ffynnon.

Bydd Helen Lewis, awdur ‘The House with Old Furniture’ a Sara Gethin, awdur  ‘Not Thomas’ yn trafod y teuluoedd sydd yng nghanol eu nofelau a beth sy’n dod yn gyntaf y cymeriad neu’r plot.

Sara Gethin yw enw llenyddol Wendy White o Lanelli. Rhoddwyd ei nofel gyntaf. ‘Not Thomas’ ar restr fer Not the Booker Prize y Guardian yn 2017. Ysgrifennwyd y nofel yn llais plenty pum mlwydd oed, Tomos, a gafodd ei esgeuluso. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu pedwar  llyfr i blant ac enillodd y cyntaf ohonynt- ‘Welsh Cakes and Custard’- wobr Tir nan-Og yn 2014.

Helen Lewis

Ganed Helen Lewis yn 1967 yn y Fforest Newydd. Treuliodd ei phlentyndod yn breuddwydio am fod yn falerina a sgriblan yn yr ymylon. Graddiodd o Ysgol Ddylunio a Chelf Southampton (nid yw’r lle bellach yn bodoli!) a gweithiodd fel Dylunydd Graffeg am ugain mlynedd. Yn 2006 symudodd I Sir Benfro gyda’I theulu ac mae’n byw mewn lle diarffordd ble mae hi’n darllen, ysgrifennu a rhedeg.

Broliant Llyfr

Stori am gariad, colled a brad – nis gellir dibynnu ar unrhyw un i ddweud y gwir ac nid yw dim fel y mae’n ymddangos. Mae un mab wedi marw a’r llall yn galaru, anfonir Evie i Gymru gyda’i byd yn chwalu o’i chwmpas, Mae hi’n goroesi yn rhannol oherwydd presenoldeb Alys a’i mab, Nye, sy’n atgoffa Evie o’i mab colledig.

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Dysfunctional Families in Contemporary Fiction

    […] via Dysfunctional Families in Contemporary Fiction […]

    […] Sara Gethin and Helen Jones : Dysfunctional Families in Contemporary Fiction   […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s