Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Posted on Updated on

Saturday, 29th April at 12pm,  Horeb Chapel , The Cawdor  

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

Eventbrite -  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales Admission Free / Mynediad am Ddim
Elinor Wyn Reynolds will chair this session in Welsh/EnglishBaner_Melinau_Gwl_n_fersiwn_gwefan.jpg

Presentation of a new book on the Woollen Mills of Wales with author Branwen Davies and photographer Iestyn Hughes.

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  –  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.

Yn y gyfrol ddwyieithog hon gan yr awdur Branwen Davies a’r ffotograffydd Iestyn Hughes, cawn ddarlun o rai o fannau mwyaf hanesyddol, lliwgar a chreadigol Cymru mewn gair a llun.

Ar un adeg, bu’r melinau gwlân wrth galon cymunedau gwledig Cymru; erbyn heddiw, nifer fach sydd wedi gorosesi.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae awch pobl am gynnyrch traddodiadol, naturiol o’r safon uchaf wedi ailgydio ac mae tarddle nwyddau wedi dod i ystyriaeth hollbwysig i gwsmeriaid. Mae ymateb positif y diwydiant gwlân yng Nghymru i’r galw hwn wedi bod yn hanfodol i ffyniant y melinau presennol.

Â’r diwydiant gwlân yn rhan o hanes ei theulu dywedodd Branwen,

“Mae gan bob melin ei stori unigryw a does dim dwy ohonynt yn debyg. Megis eu perchnogion, mae gan bob melin ei gwedd a’i phersonoliaeth ei hun –  mae rhai’n hen, rhai’n newydd, rhai’n fawr, rhai’n fach. Sut bynnag, yr hyn sy’n gyffredin i bob un ohonynt yw creadigrwydd, dycnwch, angerdd, styfnigrwydd a chrefft y bobl hynny sy’n cadw’r diwydiant yn fyw.”

Mae’r llyfr yn llawn lluniau chwaethus, cyfoes o gynnyrch presennol y melinau, lluniau o’r adeiladau a’r peiriannau a theimlad o’r awyrgylch ynghyd  â darluniau o’r wynebau sy’n gweithio yn y diwydiant.

Dewch i gael cip ar y mannau a’r unigolion sy’n gwneud hud a lledrith  –  lle mae gwlân amrwd yn cael ei weddnewid yn nwyddau hardd a chwaethus.

Mae Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales  bellach ar gael yn eich siop lyfrau leol am £14.99

Advertisements

One thought on “Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

  writerchristophfischer responded:
  April 7, 2017 at 5:02 am

  Reblogged this on writerchristophfischer and commented:

  New addition to the Llandeilo Lit Fest programme:
  Presentation of a wonderful new book on the Woolen Mills of Wales with author Branwen Davies & and photographer Iestyn Hughes.

  I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru – Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s