Mae Sarah Reynolds awdures a dysgwraig, yn siarad gyda Heddyr Gregory am ei nofel gyntaf yn y Gymraeg

Posted on Updated on

lit-walesSaturday April 29th
at 4pm
at the Angel Inn.

Sarah Reynolds awdures, Dysgu Byw yn trafod ei llyfr, gyda Heddyr Gregorydysgu-byw

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill am 4 o’r gloch yn yr Angel

Eventbrite - Mae Sarah Reynolds awdures a dysgwraig, yn siarad gyda Heddyr Gregory o S4C am ei nofel gyntaf yn y Gymraeg, Dysgu Byw  £5,90 Sarah Reynolds

Bydd Sarah Reynolds awdures  a dysgwraig sy’n byw yn Nghaerfyrddin yn trafod ei nofel hwyliog gyntaf yn y Gymraeg, Dysgu Byw, gyda Heddyr Gregory.  Daw Sarah yn wreiddiol o Reigate yn Surrey ac mae’n astudio am ddoethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n dysgu Cymraeg ers saith mlynedd a chyhoeddwyd ei nofel gyntaf yn yr iaith, Dysgu Byw, gan Gwasg Gomer ym mis Hydref 2016.

Daw Sarah yn wreiddiol o Reigate yn Surrey ac mae’n astudio am ddoethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n dysgu Cymraeg ers saith mlynedd a chyhoeddwyd ei nofel gyntaf yn yr iaith, Dysgu Byw, gan Gwasg Gomer ym mis Hydref 2016.

Mae’r nofel yn dilyn hynt a helynt criw o ddysgwyr mewn dosbarth nos, ac fe’i disgrifiwyd gan y cyhoeddwr fel “romp comig” sy’n “hynod ddoniol”.

Cafodd hefyd ganmoliaeth uchel gan yr awdures Bethan Gwanas. Yn ôl Bethan mae’r nofel yn “berl” ac yn “chwa o awyr iach”, a dywedodd ei  bod wedi “gwenu, gwingo a chwerthin yn uchel” wrth ei darllen. Mae Sarah nawr yn ysgrifennu nofel newydd – yn Saesneg y tro hwn, a’i gobaith yw gallu plethu’r bywyd ysgrifennu gyda gyrfa academaidd.

Sarah Reynolds, writer and Welsh learner speaks to Heddyr Gregory from S4C about her first Welsh novel Dysgu Byw (Learning to Live). 

Sarah is originally from Reigate in Surrey and is studying for a PhD in creative writing at Aberystwyth University. She has been learning Welsh for seven years and her first novel in the language, Dysgu Byw (Learning to Live), was published by Gwasg Gomer in October 2016.

The novel follows the fortunes of a group of learners attending an evening class, and has been described by the publisher as a “comic romp” and “hilarious”.

sarah-reynolds-1
Copyright: Geraint Huw Reynolds

Her work has also been highly praised by author Bethan Gwanas. Describing the novel as a “pearl” and “refreshing”, Bethan said she “smiled, cringed and laughed out loud” while reading it. Sarah is now writing a new novel, in English this time, and hopes to be able to combine life as a writer with an academic career.

Advertisements

2 thoughts on “Mae Sarah Reynolds awdures a dysgwraig, yn siarad gyda Heddyr Gregory am ei nofel gyntaf yn y Gymraeg

    writerchristophfischer responded:
    February 20, 2017 at 4:44 am

    Reblogged this on writerchristophfischer.

    […] Saturday April 29th at 4pm at the Angel Inn. Mae Sarah Reynolds awdures a dysgwraig, yn siarad gyda Heddyr Gregory am ei nofel gyntaf yn y Gymrae… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s