Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry

Posted on Updated on

dafydd

Saturday April 29th
at 2pm
at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel

Eventbrite - Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry  £2,71 Poetry by Dafydd Wyn

Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry, composed both in Welsh and English.

His poems delve into his personal background where inanimate objects such as a gold watch or a bird box become symbolic of endearing relationships.  He also writes poems in praise of authors such as Graham Greene who have made a lasting impression upon him.

Dafydd WynDafydd Wyn is from the Aman Valley and lives at Glanaman.  After graduation, he became an English teacher at Shooter’s Hill Boys Grammar School in London then at Ysgol y Berwyn, Bala and for the last thirty years of his teaching career, he was Head of the English Department at Ysgol Gyfun Ystalyfera.
He won the Crown at the Urdd Eisteddfod and Emyr Feddyg and Sonnet competitions at the National Eisteddfod. He’s published three English novels including The December Letters, The M4 Cats and Hunting The Man in the Moon.

Dafydd Wynn

Darlleniadau barddoniaeth gan Dafydd Wyn

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill am 2 o’r gloch yn nghapel Horeb, y Cawdor

Enillydd Gwobr John Tripp.

Ysbrydolwyd ei gerddi gan ei gefndir ac  mae gwrthrychau difywyd megis oriawr aur neu flwch adar yn dod yn symbol o berthynas annwyl. Mae hefyd yn ysgrifennu cerddi yn canmol awduron megis Graham Greene gadawodd argraff barhaol arno.

Daaw Dafydd Wyn o Ddyffryn Aman ac mae’n byw yn Glanaman. Ar ôl graddio, dysgodd Saesneg yn Ysgol Ramadeg Shooters Hill, Llundain ac yna yn Ysgol y Berwyn, Y Bala ac Ysgol Gyfun Ystalyfera.

Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd, gwobr Emyr Feddyg a chystadleuthau sonedau yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyhoeddodd dair nofel Saesneg The December Letters, The M4 Cats a Hunting the Man in the Moon.

Advertisements

2 thoughts on “Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry

    writerchristophfischer said:
    January 31, 2017 at 5:16 am

    Reblogged this on writerchristophfischer.

    […] Saturday April 29th at 2pm at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel Winner of the John Tripp award for poetry, Dafydd Wyn reads from his poetry, composed both in Welsh … […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s